Sporing af vores emissioner

Sporing og reduktion af vores kulstoffodaftryk

Siden 2018 har Fristads som medlem af Swedish Textile Initiative for Climate Action, STICA, kortlagt sine emissioner af drivhusgasser. Vores mål er at reducere vores samlede kulstoffodaftryk med 50 % inden 2030.

Anvendelsesområde 1Henviser til emissioner fra ejede eller kontrollerede kilder, såsom køretøjer og faciliteter.

Anvendelsesområde 2Henviser til emissioner fra købt og brugt elektricitet, fjernvarme og køling.

Anvendelsesområde 3Henviser til emissioner fra eksterne aktiver, såsom købte varer og tjenester.

Kommentarer til resultatet


Anvendelsesområde 1 & 2
I 2022 udgjorde Fristads' udledning af CO2e i Anvendelsesområde 1 og 2 til 2.054 ton, hvilket er et fald på 59 % i forhold til baseline i 2018. Reduktionen kan tilskrives en række tiltag, hvoraf den med den største effekt i 2022 var klimakompensation via Hultafors Group. Selvom vi allerede har overgået vores mål om
en reduktion på 50 % inden 2030, vil vi fortsætte vores arbejde med at reducere klimapåvirkningen fra vores egen drift yderligere, hovedsageligt gennem løbende reduktion af brændstof og
elforbrug i vores egne faciliteter..​​​​​​​

Anvendelsesområde 3
I 2022 udgjorde Fristads' udledning af CO2e i Anvendelsesområde 3 77.849 ton, hvilket udgør en stigning på 24 % i forhold til basisåret 2019.
Denne stigning kan i høj grad kædes sammen med opbygningen af vores sikkerhedslager som reaktion på den uro i de globale forsyningskæder, der fulgte i kølvandet på covid 19-pandemien. Ophobningen af produkter forårsagede en midlertidig stigning i emissionerne, men er nu afsluttet. På den positive side øgede vi andelen af produkter med en miljøvaredeklaration samt produkter fremstillet af mere bæredygtige materialer. Takket være større stabilitet i vores forsyningskæder var vi også i stand til at reducere andelen af luftforsendelser fra 13 % i 2021 til 5,9 % i 2022. Langt den største reduktion blev foretaget i 3. og 4. kvartal, hvor lufttransporterne lå under vores strategiske mål om <2 % af den samlede lufttransport.

Næste skridt til at reducere vores emissioner

Da 99 % af vores emissioner er relateret til købte varer og tjenester, vil størstedelen af vores fremtidige bæredygtighedsarbejde være fokuseret på at forbedre vores tal i Scope 3. Dette er nogle af de skridt, vi begyndte at tage i 2022 og fortsætter med at arbejde på i løbet af 2023 for at sikre, at vi holder os på sporet for at nå vores mål:

  • Optimering af vores sortiment med henblik på at reducere andelen, der bevæger sig langsomt eller sælger i små mængder.
  • Løbende udskiftning af konventionelle materialer i vores produkter med mere bæredygtige alternativer, for eksempel genanvendt polyester og Lyocell.
  • Reduktion af antallet af materialer og variationer af trimmer, som vi producerer og har på lager.
  • Udvikling af vores digitale systemer for at forbedre vores evne til at bemærke og reagere på skiftende indkøbsmønstre.
  • Reducering af antallet antallet af leverandører for at lette miljøarbejdet i vores produktion og optimere leverancerne.

Hold styr på fremskridt med Worldfavor

Lige siden Fristads, Kansas og Leijona blev en del af Hultafors Group i 2020, har vi brugt Worldfavors styringsplatform i forbindelse med bæredygtighed. Dette onlineværktøj giver os mulighed for at indsamle sociale og miljømæssige bæredygtighedsdata fra vores egne aktiviteter såvel som vores leverandører. Dataene hjælper os med at spore og analysere vores fremskridt, mens vi fortsætter vores arbejde med at reducere vores klimaaftryk med 50 % inden 2030.

MERE INDHOLD TIL DIG:

Bæredygtighedsrapport

Hos Fristads brænder vi for bæredygtighed, og det er ledestjernen i alt, hvad vi gør. Læs om vores tiltag og projekter i 2022 og få de seneste tal.​​​​​​​

Læs mere >     

Miljøvaredeklaration

Miljøvaredeklarationen (EPD) er et værktøj, der vejleder kunder, købere og de ansvarlige for offentlige indkøb til at træffe mere indsigtsfulde beslutninger.​​​​​​​

Læs mere >   

Bæredygtige produkter

At konkurrere på kvalitet frem for pris har været et centralt princip for Fristads lige fra begyndelsen. For os er det at fremstille kvalitetsprodukter kernen i vores bæredygtighedsarbejde.

Læs mere >