Sporing af vores emissioner

Sporing og reduktion af vores kulstoffodaftryk

Fristads ønsker at bekæmpe de globale klimaforandringer, og vores mål er at reducere vores CO2-udledning med 50 % inden 2030. For at reducere vores udledning er vi nødt til at forstå, hvor den stammer fra, og basere vores handlinger på konkrete data. Vi måler klimaaftrykket i hele vores værdikæde ved hjælp af de standarder, der er defineret i Greenhouse Gas Protocol, og indrapporterer vores udledning ved hjælp af tre scopes.

Anvendelsesområde 1Henviser til emissioner fra ejede eller kontrollerede kilder, såsom køretøjer og faciliteter.

Anvendelsesområde 2Henviser til emissioner fra købt og brugt elektricitet, fjernvarme og køling.

Anvendelsesområde 3Henviser til emissioner fra eksterne aktiver, såsom købte varer og tjenester.

Nyt basisår og ny metode

I 2023 tilsluttede vores ejer Hultafors Group sig Science Based Targets-initiativet, hvilket gjorde, at vi skulle ændre basisåret for alle anvendelsesområder til 2022 (tidligere 2018 for scope 1 og 2 og 2019 for scope 3).

Vi har også ændret vores dataindsamlingsmetode, så vi nu bruger flere egne beregninger end før i stedet for brancheestimater og gennemsnit. Ved at indsamle faktiske data fra vores leverandører som en del af vores udvikling af en miljøvaredeklaration (EPD) for tøj får vi mere præcise tal for, hvor meget vi udleder. De nye data viser, at klimabelastningen fra vores produktion er lavere end hidtil antaget.

Kommentarer til resultatet


Anvendelsesområde 1 & 2
I 2022 udgjorde Fristads' udledning af CO2e i Anvendelsesområde 1 og 2 til 2.054 ton, hvilket er et fald på 59 % i forhold til baseline i 2018. Reduktionen kan tilskrives en række tiltag, hvoraf den med den største effekt i 2022 var klimakompensation via Hultafors Group. Selvom vi allerede har overgået vores mål om
en reduktion på 50 % inden 2030, vil vi fortsætte vores arbejde med at reducere klimapåvirkningen fra vores egen drift yderligere, hovedsageligt gennem løbende reduktion af brændstof og
elforbrug i vores egne faciliteter..​​​​​​​

Anvendelsesområde 3
I 2022 udgjorde Fristads' udledning af CO2e i Anvendelsesområde 3 77.849 ton, hvilket udgør en stigning på 24 % i forhold til basisåret 2019.
Denne stigning kan i høj grad kædes sammen med opbygningen af vores sikkerhedslager som reaktion på den uro i de globale forsyningskæder, der fulgte i kølvandet på covid 19-pandemien. Ophobningen af produkter forårsagede en midlertidig stigning i emissionerne, men er nu afsluttet. På den positive side øgede vi andelen af produkter med en miljøvaredeklaration samt produkter fremstillet af mere bæredygtige materialer. Takket være større stabilitet i vores forsyningskæder var vi også i stand til at reducere andelen af luftforsendelser fra 13 % i 2021 til 5,9 % i 2022. Langt den største reduktion blev foretaget i 3. og 4. kvartal, hvor lufttransporterne lå under vores strategiske mål om <2 % af den samlede lufttransport.

Næste skridt til at reducere vores emissioner

Ændringen af metode og balanceringen af vores lager har bragt os meget tæt på vores mål om at opnå en reduktion af CO2-udledningen på 50 % inden 2030 før planlagt, men vi betragter ikke vores mission som fuldført endnu. Da 97 % af vores udledning finder sted i scope 3, er det her, vi koncentrerer vores indsats.

Vi vil fortsætte vores arbejde med at reducere klimapåvirkningen fra indirekte udledning i vores værdikæde ved at:

  • øge andelen af EPD-produkter med et mindre miljøaftryk i vores sortiment.
  • erstatte konventionelle materialer med mere bæredygtige alternativer, for eksempel genanvendt polyester og Lyocell.
  • intensivere samarbejdet med vores leverandører og yde support i deres overgang til vedvarende energikilder, optimere produktionsprocesserne og reducere energiforbruget.
  • reducere brugen af lufttransport og accelerere omlægningen fra vejtransport til High-Capacity Transport.
  • introducere et bæredygtigt servicetilbud for at sikre, at det tøj, vi producerer, udnyttes fuldt ud og kasseres ansvarligt, når det er udtjent.
Hold styr på fremskridt med Worldfavor

Lige siden Fristads, Kansas og Leijona blev en del af Hultafors Group i 2020, har vi brugt Worldfavors styringsplatform i forbindelse med bæredygtighed. Dette onlineværktøj giver os mulighed for at indsamle sociale og miljømæssige bæredygtighedsdata fra vores egne aktiviteter såvel som vores leverandører. Dataene hjælper os med at spore og analysere vores fremskridt, mens vi fortsætter vores arbejde med at reducere vores klimaaftryk med 50 % inden 2030.

MERE INDHOLD TIL DIG:

Bæredygtighedsrapport

Hos Fristads brænder vi for bæredygtighed, og det er ledestjernen i alt, hvad vi gør. Læs om vores tiltag og projekter i vores seneste bæredygtighedsrapport.​​​​​​​

Læs mere >     

Miljøvaredeklaration

Miljøvaredeklarationen (EPD) er et værktøj, der vejleder kunder, købere og de ansvarlige for offentlige indkøb til at træffe mere indsigtsfulde beslutninger.​​​​​​​

Læs mere >   

Bæredygtige produkter

At konkurrere på kvalitet frem for pris har været et centralt princip for Fristads lige fra begyndelsen. For os er det at fremstille kvalitetsprodukter kernen i vores bæredygtighedsarbejde.

Læs mere >