STICA

Sporing af vores CO2-fodaftryk med STICA

Siden 2018 har Fristads som medlem af Swedish Textile Initiative for Climate Action (STICA), kortlagt sine emissioner af drivhusgasser.  STICA er et fælles klimainitiativ for svenske tekstilvirksomheder, der fokuserer på at reducere emissionerne af drivhusgasser i overensstemmelse med målet om en begrænsning af temperaturstigninger på 1,5 °C, som er defineret i Paris-aftalen. I slutningen af 2021 rapporterede vi, at anvendelsesområde 3-emissioner var det område, hvor de fleste af vores emissioner forekom, og hvor vi kan gøre den største forskel. Anvendelsesområde 3 involverer emissioner uden for vores egne mure, gennem hele vores værdikæde.

Scope 1
Refers to emissions from owned or controlled sources, such as vehicles and facilities.

Scope 2
Refers to emissions from purchased and used electricity, district heating and cooling.

Scope 3
Refers to emissions from external assets, such as purchased goods and services.

Kommentarer til resultatet

I 2021 udledte Fristads i alt 1.182 tons CO2-ækvivalenter i anvendelsesområde 1 og 2, der fokuserer på emissioner fra vores egen drift. Det var et fald fra 1.954 tons CO2 i 2018, hvilket betyder et fald på 39,5 % siden 2018. Nedgangen kan linkes til halverede emissioner i elforbruget samt det faktum, at mere el kommer fra klimaneutrale kilder. Det afspejler også, at emissioner og energiforbrug på vores lokationer er faldet markant siden 2018. Et andet aspekt, der har bidraget til faldet, er skiftet til et mindre og mere effektivt kontor og lager i Borås i 2019.

Emissioner fra brændselsforbrug til varmeproduktion og opvarmning er også blevet reduceret med hhv. 60 % og 27 % siden 2018. Dog er emissioner fra firmabiler gået op med 25 %, hvilket er et resultat af, at virksomheden vokser og indtager nye markeder.

I anvendelsesområde 3 er Fristads emissioner faldet med 2 % siden grundlinjeåret 2019. Den relativt lille nedgang skyldes primært to faktorer, der er kommet i kølvandet på Covid-19: mere transport foregik med fly i 2021, og så modtog vi også mange ordrer for at vedligeholde et højere lagerbeholdning og derved sikre vores kunders ordrer.

MERE INDHOLD TIL DIG:

Bæredygtighedsrapport

Hos Fristads brænder vi for bæredygtighed, og det er ledestjernen i alt, hvad vi gør. Læs om vores tiltag og projekter i 2021 og få de seneste tal.​​​​​​​

Læs mere >     

Miljøvaredeklaration

Miljøvaredeklarationen (EPD) er et værktøj, der vejleder kunder, købere og de ansvarlige for offentlige indkøb til at træffe mere indsigtsfulde beslutninger.​​​​​​​

Læs mere >   

Bæredygtige produkter

At konkurrere på kvalitet frem for pris har været et centralt princip for Fristads lige fra begyndelsen. For os er det at fremstille kvalitetsprodukter kernen i vores bæredygtighedsarbejde.

Læs mere >