VORES EGEN PRODUKTION

Vores ukrainske datterselskab er en central faktor i Fristads' produktion

Siden 2001 har vi haft vores egen produktion i Ukraine, der producerer arbejdstøj, multinormprodukter og brandhæmmende tøj. Med en ny ledelse ved roret har Stritex-fabrikken både oplevet øget produktionseffektivitet og en markant vækst, og nu har fabrikken også som mål at være på forkant i arbejdet med at tage et miljømæssigt ansvar.

Stritex-fabrikken ligger i Stryi i det vestlige Ukraine og har været i drift i over 70 år, hvor fabrikken fra begyndelsen producerede skoleuniformer til Sovjetunionen. I de sidste 20 år har fabrikken produceret arbejdstøj – med speciale i mere avancerede produkter som multinormtøj og brandhæmmende tøj.

I 2021 blev produktionen tredoblet — et resultat af mange forskellige faktorer som f.eks. øget effektivitet i produktionsflowet, samarbejde med underleverandører og ansættelse af 50-60 nye medarbejdere. Men det var også et resultat af, at Covid-19 medførte, at fabrikker rundt om i verden lukkede ned.

Et produktflow, der forbedrer arbejdsmiljøet

Før modtog hver enkelt syerske bundter af udskårne stykker stof, som de ville arbejde på og derefter give videre til den næste medarbejder, når de var færdige. Nu har vi implementeret hængelinjer, hvilket giver et meget jævnere produktionsflow og et bedre arbejdsmiljø for medarbejderne.

Et produktflow, der forbedrer arbejdsmiljøet

Før modtog hver enkelt syerske bundter af udskårne stykker stof, som de ville arbejde på og derefter give videre til den næste medarbejder, når de var færdige. Nu har vi implementeret hængelinjer, hvilket giver et meget jævnere produktionsflow og et bedre arbejdsmiljø for medarbejderne.​​​​​​​

Fastholdelse af medarbejdere

Fastholdelse af medarbejdere er vigtigt for Stritex, som historisk set har mistet medarbejdere til Polen, hvor lønningerne generelt er højere. Lønstigninger kombineret med, at pandemien har gjort det sværere for ukrainere at krydse grænsen, har nu gjort det mere attraktivt for arbejderne at blive hos Stritex.

Måder, hvorpå Stritex reducerer sin miljøpåvirkning

Energibesparende ventilation
Fabrikken har et opgraderet ventilationssystem, der sparer energi, og som rengør og desinficerer luften indvendigt.

Skærer ned på transporter
Ved at flytte nogle vigtige funktioner, f.eks. Stritex' mønsterudskæring, det tekniske supportteam samt indkøb til fabrikken i Stryi for at få dem tættere på produktionen, er antallet af transporter faldet.

Affaldshåndtering
Alt affald separeres, og næsten alt genvindes — papir, plast og stof. Små stofdele genbruges som isolering og fyld til puder og sofaer. Alle stoffer og tilbehør stammer fra Riga og andre dele af Europa, og fabrikken genererer meget lidt affald. I 2022 blev 1.500 kg stofrester genanvendt til Ukraines væbnede styrker.

Nye symaskiner
I 2021 begyndte Stritex at udskifte motorerne på fabrikkens symaskiner med mere støjsvage og energieffektive modeller, et projekt, der vil fortsætte i løbet af 2022.

LED-belysning og solpaneler
Det næste projekt på listen er at erstatte alt lys med LED og installere solpaneler på taget for at sænke fabrikkens energiforbrug yderligere.

Krigsproduktion hos stritex​​​​​​​

Den 24. februar 2022 invaderede Rusland Ukraine med katastrofale konsekvenser. Mens krigen har påvirket mange medarbejderes mentale sundhed, har den også øget følelsen af sammenhold og uopsættelighed ved at arbejde hen imod et fælles mål: sejr. Fra ledelsen til hver enkelt medarbejder har engagementet været klippefast. Ved at gå på arbejde, modtage løn og betale skat – som igen finansierer hæren – føler vores ukrainske kolleger, at de yder et vigtigt bidrag til forsvaret af deres land.

Krigen har ikke ændret Fristads' langsigtede forpligtelse til at blive i Ukraine og udvide produktionen, da det er strategisk vigtigt for os at have et stærkt midtpunkt i Østeuropa. Skulle Stritex' ledelse på et tidspunkt beslutte, at det er for farligt at holde fabrikken åben, vil en beredskabsplan udviklet af Fristads' globale ekspertgruppe træde i kraft. At holde medarbejderne og deres familier sikre er og vil altid være første prioritet.

For Fristads har rollen som arbejdsgiver under krigen nødvendiggjort et nyt niveau af socialt ansvar og virksomhedsansvar. I 2022 ydede Stritex ekstra støtte til medarbejderne på grund af krigen:

  • Månedligt krigs-/inflationstillæg til alle medarbejdere fra maj til december.
  • Rådgivning og økonomisk bistand til medarbejdere, hvis nære familiemedlemmer blev såret i krigen.
  • Økonomisk bistand til arbejdere, der blev mobiliseret til krigen.
  • Regelmæssige moralfremmende aktiviteter og overraskelser for medarbejderne.
  • Feriebonus udbetales som fastsat i overenskomsten.
  • 15 medarbejdere, hovedsageligt tilsynsførende og linjeledere, modtog regelmæssigt engelskundervisning.

Krigsproduktion hos Stritex​​​​​​​

Den 24. februar invaderede Rusland Ukraine, og siden da er flere byer blevet udsat for kraftige bombardementer med katastrofale konsekvenser. Stritex er beliggende i Stryi ca. 100 km fra den polske grænse, som i skrivende stund er blevet skånet for angreb. På anmodning fra vores medarbejdere har fabrikken været åben og har ikke kun opretholdt produktionen siden krigens udbrud, men har også øget sin produktion. Fristads overvåger løbende krigens udvikling og har en nødplan på plads for at understøtte sikkerheden for vores Stritex-medarbejdere og deres familier. Skulle Stritex blive tvunget til at lukke ned, er der også beredskabsplaner på plads for at sikre produktionen uden for Ukraine. ​​​​​​​​​​​​​​

MERE INDHOLD TIL DIG:

Kvalitetskontrol i Asien

På Fristads' kontor i Hongkong arbejder fagfolk fra hele verden sammen om at forbedre driften og kvaliteten af produkterne og sikre et godt arbejdsmiljø.

Læs mere >

Langsigtede leverandører

Produkter af høj kvalitet og langsigtede partnerskaber er tæt forbundet med hinanden. Vores leverandører screenes omhyggeligt for at sikre, at de opfylder vores krav.​​​​​​​

Læs mere >

FN's mål

Vores bæredygtighedsstrategi sigter mod at støtte FN's mål for bæredygtig udvikling ved at fastsætte mål, der er i overensstemmelse med Paris-aftalens begrænsning for global opvarmning på 1,5 °C.​​​​​​​

Læs mere >