FN's MÅL

FN's mål vejleder os

Vores bæredygtighedsstrategi har til formål at støtte FN's mål for bæredygtig udvikling ved at fastsætte videnskabeligt funderede mål i overensstemmelse med Paris-aftalens begrænsning for global opvarmning på 1,5 °C. Målene vil guide os i at fokusere endnu mere på de områder, hvor vi kan bidrage mest. Tre af de 17 verdensmål er af særlig relevans for os. Det drejer sig om Ansvarligt forbrug og produktion, Klimaindsats og Partnerskaber for handling.

Ansvarligt forbrug og produktion

Forbrug og produktion er tæt forbundet, og begge dele påvirker i høj grad miljøet. For os er det vigtigt at nærme os en mere ansvarlig produktion ud fra et bredt perspektiv, hvor udgangspunktet er at træffe beslutninger om, hvilke produkter der skal udvikles, samt produktdesign. Når det er sagt, er det lige så vigtigt for os, at vores produkter er fremstillet til at holde, da langtidsholdbart kvalitetsarbejdstøj betyder, at der skal produceres færre produkter.

Ansvarligt forbrug og produktion

Forbrug og produktion er tæt forbundet, og begge dele påvirker i høj grad miljøet. For os er det vigtigt at nærme os en mere ansvarlig produktion ud fra et bredt perspektiv, hvor udgangspunktet er at træffe beslutninger om, hvilke produkter der skal udvikles, samt produktdesign. Når det er sagt, er det lige så vigtigt for os, at vores produkter er fremstillet til at holde, da langtidsholdbart kvalitetsarbejdstøj betyder, at der skal produceres færre produkter.

Klimaindsats

Klimaforandringerne begynder at vise deres effekt rundt om i verden. Som en virksomhed, der driver forretning i alle hjørner af verden, ser vi det som vores ansvar at sikre, at vi gør noget for at minimere vores indvirkning på klimaet. Ved løbende at evaluere vores produkter, produktion, processer og logistik og altid være på udkig efter alternativer med den laveste klimabelastning kan vi reducere emissionerne og sikre en mere bæredygtig forretningsdrift.

climate_compensation
climate_compensation

Klimaindsats

Klimaforandringerne begynder at vise deres effekt rundt om i verden. Som en virksomhed, der driver forretning i alle hjørner af verden, ser vi det som vores ansvar at sikre, at vi gør noget for at minimere vores indvirkning på klimaet. Ved løbende at evaluere vores produkter, produktion, processer og logistik og altid være på udkig efter alternativer med den laveste klimabelastning kan vi reducere emissionerne og sikre en mere bæredygtig forretningsdrift.

Partnerskaber for handling

Vi tror på, at vi ved at kombinere vores indsats kan skabe en større forandring. Derfor gør vi meget ud af at samarbejde med kolleger – både inden for vores sektor og også inden for forskningsområdet. Vi har siden 2007 været en del af Chemical Group, der ledes af forskningsinstituttet RISE, hvilket har gjort det muligt at erstatte farlige kemikalier i produkter og processer med mindre farlige alternativer. Vi er også medlem af Swedish Textile Initiative for Climate Action (STICA), hvilket hjælper os med at spore vores klimaaftryk på årsbasis.

Partnerskaber for handling

Vi tror på, at vi ved at kombinere vores indsats kan skabe en større forandring. Derfor gør vi meget ud af at samarbejde med kolleger – både inden for vores sektor og også inden for forskningsområdet. Vi har siden 2007 været en del af Chemical Group, der ledes af forskningsinstituttet RISE, hvilket har gjort det muligt at erstatte farlige kemikalier i produkter og processer med mindre farlige alternativer. Vi er også medlem af Swedish Textile Initiative for Climate Action (STICA), hvilket hjælper os med at spore vores klimaaftryk på årsbasis.

MERE INDHOLD TIL DIG:

Bæredygtige produkter

At konkurrere på kvalitet frem for pris har været et centralt princip for Fristads lige fra begyndelsen. For os er det at fremstille kvalitetsprodukter kernen i vores bæredygtighedsarbejde.

Læs mere >

Socialt ansvar

Alle har ret til gode arbejdsforhold. Vi stræber efter, at vores forretning altid skal have en positiv social indvirkning på alle, der er involveret i vores drift.​​​​​​​

Læs mere >

STICA

Siden 2018 har Fristads kortlagt emissioner af drivhusgasser i sin egenskab som medlem af STICA – et fælles klimainitiativ for svenske tekstilvirksomheder.​​​​​​​

Læs mere >