Privatlivs- og datapolitik

Din integritet er vigtig for os! På denne side finder du informationer om, hvor og hvordan vi håndterer, samt bevarer dine personoplysninger, når du er hos Fristads. Hvis du har yderligere spørgsmål, kan du kontakte vores kundeservice, som kan fortælle dig mere om, hvordan vi håndterer dine oplysninger/data.

Hvem har ansvaret for de personoplysninger, vi indsamler?

Fristads AB er ansvarlig for de personoplysninger og data, som du angiver, når du gennemfører et køb eller har øvrig kontakt med os, samt holder ansvaret for behandling af disse i overenstemmelse med den gældende lovgivning.

Fristads AB
Org. Nr.    556023-8486
Box 1102
501 11 Borås


Hvor lagres dine personoplysninger og data?

Vi bestræber os på, at dine personlige oplysninger i så høj grad som muligt skal behandles indenfor det europæiske økonomiske samarbejdsområde (EØS) af alle vores egne IT-systemer, men kan også overføres og bearbejdes i et land udenfor EØS (såkaldt tredjeland). Sådanne overførsler foretages kun til modtagerlande med tilstrækkelig beskyttelse og i overensstemmelse med gældende lovgivning. Hvis overførslen sker til en partner for en tjeneste i USA, gælder dette kun for virksomheder omfattet af den såkaldte 'Privacy Shield', som er en aftale om beskyttelse af personoplysninger mellem EU og USA.

Hvem har adgang til dine oplysninger?

Dine oplysninger bruges primært af Fristads til at opfylde vores forpligtelser overfor dig, og for at forbedre din oplevelse hos os. De kan også deles i Hultafors Group (se https://www.fristads.com/da-dk/en-del-af-hultafors-group  for hvilke virksomheder, der tilhører gruppen).

For at vi kan tilbyde nedenstående tjenester og opfylde vores forpligtelser overfor dig som kunde, deler vi dine personoplysninger med selskaber, som er såkaldte personlige databehandlere for os. Dette gøres blot med det formål, hvortil vi har indsamlet oplysningerne, og deles kun med virksomheder, der kan yde tilstrækkelige garantier for personoplysningernes sikkerhed og fortrolighed.

Vi leverer information og indhold til leverandører og serviceudbydere, der støtter vores forretning, f.eks. ved at levere tekniske infrastrukturtjenester (såsom e-handelsplatform, it-systemer, CRM og markedsføringssystemer), analysere, hvordan vores produkter anvendes, leverer og distribuerer produkter, som du har købt, tilbyde betalinger eller gennemføre eller udføre undersøgelser. Vi sælger aldrig dine oplysninger videre til tredjeparter og kommer heller aldrig til at gøre det. Hvis Fristads'    ejerskab ændres, vil vi overføre oplysningerne om dig til den nye ejer.

Hvor længe lagrer vi data?

Vi gemmer data, indtil de ikke længere er nødvendige for at give dig en god kundeoplevelse eller for at opfylde vores forpligtelser i henhold til aftaler. Oplysninger, som vi modtager om dig, (herunder data om finansielle transaktioner i forbindelse med køb) gemmes i den tid, der kræves af gældende lovgivning.

Hvilke rettigheder har du?

Ret til indsigt

Du har ret til, når som helst, at anmode om oplysninger vedrørende, hvilke personlige data, vi opbevarer om dig. Du kontakter os på kundtjanst.se@fristads.com, som derefter vender tilbage med svar på, hvilke oplysninger, vi har om dig.

Ret til rettelse

Du har ret til at anmode om korrektion af ukorrekte personoplysninger og supplere ufuldstændige personoplysninger.

Ret til sletning / "Ret til at blive glemt"

Du har ret til at anmode om, at Fristads AB sletter de personoplysninger, vi behandler om dig. I følgende situationer kan dette være relevant:

Ret til at sige nej til direkte markedsføring:

Du har ret til at nægte direkte markedsføring, herunder profilering til direkte markedsføring.
Du kan fravælge direkte markedsføring som følger:

 • Følg vejledningen i alle markedsføringskampagner, vi sender
 • Ved at informere kundeservice om, at du ikke længere ønsker direkte markedsføring

Ret til at sige nej til direkte markedsføring

Du har ret til at nægte direkte markedsføring, herunder profileringsanalyser til direkte markedsføring.
Du kan fravælge direkte markedsføring ved at:
Følge vejledningen i alle markedsføringskampagner, vi sender
Ved at informere  kundeservice om, at du ikke længere ønsker direkte markedsføring

Ret til begrænset behandling

Du har ret til at anmode os om at begrænse behandlingen af ​​dine personoplysninger i følgende situationer:

 • Du kan i visse tilfælde være berettiget til at kræve, at behandling af personoplysninger begrænses. Ved begrænsning menes det, at dataene er markeret således, at de i fremtiden kun kan behandles til visse begrænsede formål.
 • Retten til begrænsning gælder bl.a., når registranten mener, at oplysningerne er forkerte og har anmodet om korrektion.
 • Hvis du angiver, at dine personlige oplysninger er ukorrekte, vil Fristads afstå fra at behandle oplysningerne i den periode, hvor nøjagtigheden af personoplysningerne undersøges.

Hvem kontakter jeg med spørgsmål?

Hvis du har spørgsmål om vores behandling af dine personlige oplysninger eller ønsker et uddrag af registreringsdatabasen, tilbagekalde dit samtykke, modsætte dig behandling med henblik på direkte markedsføring mv. er du velkommen til at kontakte os.

Du kan kontakte os på kundeservicetelefon: 70 10 70 74 eller kundtjanst.se@fristads.com.


Ret til at indsende en klage

Hvis du ikke er tilfreds med vores behandling af dine personlige data og/eller svarene, du har modtaget fra os, har du ret til at klage til datatilsynet (www.datatilsynet.dk).

Hvilke slags personlige oplysninger håndterer vi?

Vi indsamler personlige oplysninger, som du giver os, når du foretager køb fra Fristads både gennem vores webshop og via andre kanaler, downloader et katalog, udfylder en formular eller deltager i konkurrencer. Eksempler på data indsamlet i forbindelse med køb og/eller interesse i nogen af Fristads’ produkter kan være kontaktoplysninger såsom navn, kundenummer, adresse, e-mailadresse, telefonnummer, ordreinformationer, betalingsoplysninger og betalingshistorik, gennemførte køb, købshistorik, adfærd på vores digitale platforme og respons på marketingsmateriale.
Vi kan også indsamle visse personlige data fra eksterne partnere, såsom adressedata fra offentlige registre og kreditvurderingsdata fra kreditvurderingsbureauer, banker eller kreditrapporteringsselskaber.

Markedsføring

Hvordan bruger vi dine personlige oplysninger til markedsføringsformål?

Vi bruger dine personlige oplysninger til at sende dig tilpassede tilbud om, hvad du er interesseret i, relevant markedsføring, vigtig information, kundeundersøgelser og indbydelser/invitationer via e-mail, sms, telefon og post.

For at optimere din oplevelse giver vi dig relevante oplysninger, produktanbefalinger, samt påmindelser om, at du har produkter tilbage i din indkøbskurv. Alle disse tjenester er baseret på dine tidligere køb, klik og oplysninger, du giver os.

Hvilke slags personlige oplysninger håndterer vi til markedsføringsformål?

Vi behandler data som fx:

 • Kontaktoplysninger som navn, adresse, e-mailadresse, telefonnummer og postnummer
 • De produkter, annoncer og indhold, som du klikker på
 • Din købshistorik
 • Adfærdsmæssig information, navigation og klik på webstedet og i andre digitale kanaler
 • Svar på markedsundersøgelser

Hvem kan bruge dine personlige oplysninger?

Tredjepartsoplysninger er kun til rådighed for levering af tjenester i forbindelse med vores markedsføring og kommunikation; Dvs. mediebureauer og tekniske leverandører til distribution af fysisk og digital direkte markedsføring.

Vi vil aldrig sælge eller dele dine oplysninger til en tredjepart for markedsføringsformål.

Retsgrundlaget for behandling af data:

Vi indsamler, gemmer, bruger og deler data, som vi har på den måde, der er beskrevet i denne politik:

 • I overensstemmelse med dit samtykke, som du kan tilbagekalde ved at kontakte vores    kundeservice
 • I det omfang, det er nødvendigt for os, for at kunne opfylde vores lovmæssige forpligtelser
 • At beskytte din eller alles grundlæggende interesser.
 • I det omfang, det er nødvendigt for at sikre vores legitime interesser ved at levere en tryg, professionel, sikker og relevant service, samt tjeneste til vores brugere og partnere, medmindre disse interesser er i konflikt med dine interesser eller grundlæggende rettigheder og friheder, der kræver beskyttelse af personoplysninger.

Ret til at sige nej til direkte markedsføring:

Du har ret til at sige nej til direkte markedsføring og tilbagekalde dit samtykke.

Du kan fravælge direkte markedsføring således:

 • Følg vejledningen i alle vores markedsføringskampagner
 • Ved at underrette  kundeservice på kundtjanst.se@fristads.com om, at du ikke længere ønsker direkte markedsføring.

Hvor længe vil vi gemme dine oplysninger?

Vi vil beholde dine oplysninger i direkte markedsføring, indtil du informerer os om, at du ikke længere vil have direkte markedsføring fra Fristads.

Kundeservice og administration

Hvorfor bruger vi dine personlige oplysninger i kundeservice?

Vi anvender dine personlige oplysninger til at håndtere dine forespørgsler, lægge ordre, håndtere spørgsmål vedrørende produktrelaterede problemer, e-mail, chat, telefon og sociale medier, samt håndtering af returneringer, klager, reklamationer eller andre kunderelaterede problemstillinger. Vi skal også kunne kontakte dig, hvis der er et problem med din ordre.

Hvilke slags personlige oplysninger håndterer vi i kundeservice?

Vi behandler alle de oplysninger, du giver, herunder følgende oplysninger:

 • Kontaktoplysninger som navn, adresse, e-mailadresse og telefonnummer
 • Betalingsoplysninger og betalingshistorik
 • Kreditvurdering
 • Oplysninger om bestilling
 • Ordrehistorik
 • Størrelser og eventuelle dimensioner, samt mål
 • Noter og andre handlinger
 • Hvornår og hvordan markedskommunikation er sket; eksempelvis klik på vores hjemmeside og begivenheder
 • Al korrespondance vedrørende kunderelationen

Hvilket retsgrundlag vi har for behandling af dine personlige oplysninger?

Vi behandler dine personlige oplysninger for at varetage Fristads’ legitime interesser og være i stand til at administrere og afslutte dine køb og leverancer, sende dig leveringsmeddelelser via sms, e-mail eller post, håndtere eventuelle returneringer og administrere din brugerkonto på vores webplatforme med det formål at give dig en personlig oplevelse.

Hvor længe vil vi gemme dine oplysninger?

Vi opbevarer dine oplysninger, indtil det ikke længere er påkrævet ved lov eller indtil, at du eventuelt beder os om at slette dine data, og dette ikke er i konflikt med noget.

Konkurrencer

Hvordan bruger vi dine personlige oplysninger, når vi laver en konkurrence?

Når du deltager i vores    konkurrencer, vil vi opsamle de data, du giver os i forbindelse med deltagelsen i konkurrencen. Vi bruger disse oplysninger til at kontakte dig efter konkurrencen, samt at kontakte vinderne for uddeling af præmier.

Hvilke slags personlige oplysninger behandler vi i forbindelse med konkurrencer?

 • Kontaktoplysninger såsom navn, adresse, e-mailadresse og telefonnummer
 • Oplysninger indsendt i forbindelse med konkurrencen, f.eks. tøjstørrelse

Hvem kan bruge dine personlige oplysninger i forbindelse med konkurrencer?

Oplysninger til tredjeparter ydes kun til levering af ovennævnte tjenester; for eksempel transportvirksomheder, præmieuddelinger og potentielle partnere i konkurrencen.

Hvilket retsgrundlag for behandling af dine personlige data i forbindelse med konkurrencen?

Når du deltager i en  af vores konkurrencer , er vores behandling af dine personlige oplysninger baseret på dit samtykke i forbindelse med, at du deltager i konkurrencen. Du har ret til at trække dit samtykke tilbage til enhver tid i forbindelse med, at du deltog i en konkurrence.

Hvor længe vil vi beholde dine oplysninger?

Vi opbevarer dine oplysninger i markedsføringsregisteret, indtil du trækker dit samtykke tilbage.

Udvikling og forbedring

Hvordan bruger vi dine personlige oplysninger i udviklingsmæssigt arbejde?

Vi bruger data til at evaluere, udvikle og forbedre alle vores tjenester, produkter og systemer til vores kunder. Som følge heraf analyserer vi ikke dine oplysninger på et personligt plan, da al databehandling foregår med anonyme personlige data.

Dette omfatter analyser, der gør det muligt for os at gøre vores tjenester mere brugervenlige. For eksempel kan vi tilpasse brugergrænsefladen for at forenkle informationsflowet. Vi kan også identificere de mest anvendte digitale kanaler, som vores kunder bruger og herved forbedre systemet.

Hvilke slags personlige oplysninger håndterer vi?

Hvis du har givet os oplysningerne nedenfor, vil vi behandle disse:

 • Kontaktoplysninger såsom navn, adresse, e-mailadresse og telefonnummer
 • Kundenummer
 • Adfærdsoplysninger, f.eks klik i webshoppen
 • E-mail-historik

Hvis du har handlet hos Fristads, behandler vi følgende oplysninger:

 • Bestillingshistorik
 • Leveringsinformationer
 • Betalingshistorik

Vi behandler også følgende personlige oplysninger i relation til cookies:

 • Historik for klik på hjemmesiden
 • Navigering og surfhistorik
 • Dine handlinger i dit markedsføringsmateriale; eksempelvis klik, når du åbner en meddelelse

Hvem anvender dine personlige oplysninger til udviklingsformål?

VI benytter os af hjemmeside-analyse-virksomheder til at analysere vores kunders onlineadfærd på et generelt niveau. Sådanne tjenester omfatter f.eks. Google Analytics, Google Tag Manager, Google Adwords, Hojtar, Facebook Tracking Pixel og Emarketeer (e-mail-marketing). Ved at bruge disse tjenester kan vi forbedre din indkøbsoplevelse og tilpasse din kommunikation.

Hvilket retsgrundlag til behandling af dine personoplysninger til udviklingsformål?

Styring af dine personlige oplysninger til udvikling og forbedring af vores tjenester er baseret på vores legitime interesse.

Hvor længe vil vi beholde dine oplysninger?

Vi opbevarer dine oplysninger, indtil du beder os om at slette dine data.

For en forbedret brugeroplevelse

Vi lærer løbende mere om vores kunder gennem de ovennævnte analytiske værktøjer. Vores mål er altid at være relevant, og derfor vil vi også gerne give dig noget, som har interesse for dig, din virksomhed, dit erhverv eller din adfærd. Med disse oplysninger kan vi skræddersy dine onlinebesøg for at imødekomme din forventede brugeroplevelse. Indsamling af data er afgørende for vores forretning, men du har også glæde af det. Men det vigtigste for os er, at du kan have tillid til os velvidende, at vi er interesserede i din integritet og din sikkerhed.


Ændring af denne privatlivspolitik

Privatlivspolitikken bliver løbende ændret, når det er nødvendigt. Denne policy er senest opdateret: 1. oktober 2023.