Governance

Bæredygtighedsstrategi og -mål

Fristads' ledergruppe er ansvarlig for at fastlægge den overordnede bæredygtighedsstrategi, handlinger og KPI'er samt sikre, at de er kendt af alle afdelinger og alle, der arbejder i virksomheden, herunder deltidsansatte og konsulenter. Fristads' ledelsesgruppe følger op på bæredygtighedsmålene og informerer vicepræsidenten for Hultafors Groups PPE-division, som Fristads tilhører, om centrale bæredygtighedsspørgsmål. Vicepræsidenten for PPE rapporterer til Hultafors Groups ledelsesteam.

Vigtige politikker

Alle vores handlinger er baseret på politikker og kodekser, der er unikke for vores virksomhed. Disse regler strukturerer og regulerer alle vores aktiviteter og sikrer, at vi handler på en ansvarlig måde.

For medarbejdere
For vores partnere
Certificeringer

Siden årtusindskiftet er Fristads certificeret efter både ISO 9001 og ISO 14001. Det kræver, at vi arbejder systematisk med forbedringer af vores processer og produkter for at øge kundetilfredsheden samt minimere vores miljøpåvirkning.

Vi certificerer også vores produkter gennem OEKO-TEX®.

Læs mere om og/eller download vores produktcertifikater her.

Vores medlemskaber

Siden 2018 har Fristads kortlagt sine drivhusgasudledninger som medlem af STICA - det svenske tekstilinitiativ for klimahandling. STICA er et fælles klimainitiativ for svenske tekstilvirksomheder, der fokuserer på at reducere udledningen af ​​drivhusgasser i overensstemmelse med 1,5° C-retningen, som defineret i Paris-aftalen. Fristads' mål er at reducere emissionerne med 50 % inden 2030 sammenlignet med basisåret 2018 for Scope 1 og 2 og 2019 for Scope 3.

Fristads deltager i FN's Global Compact, som støtter virksomheder til at drive forretning ansvarligt ved at tilpasse deres strategier og operationer til de ti principper om menneskerettigheder, arbejdsmarked, miljø og anti-korruption og til at tage strategiske tiltag for at fremme bredere samfundsmål, som f.eks. FN's mål for bæredygtig udvikling, med vægt på samarbejde og innovation.

RISE - Sveriges forskningsinstitut

I samarbejde med RISE har Fristads udviklet en standard til at måle en beklædningsgenstands samlede miljøpåvirkning gennem hele dets livscyklus, hvilket resulterer i en miljøvaredeklaration eller EPD for tøj. Fristads deltager også i et program iværksat af RISE kaldet POPFREE Industry.

Fristads er underskriver af den internationale aftale om sundhed og sikkerhed i beklædnings- og tekstilindustrien, hvilket har fremmet sit engagement i Bangladesh-aftalen. Gennem aftalen forpligter Fristads sig til det sundheds- og sikkerhedsarbejde, der allerede er udført i Bangladesh og til udvidelsen landespecifikke sundheds- og sikkerhedsprogrammer baseret på principperne i 2013- og 2018-aftalerne.

Fristads er medlem af amfori, en organisation, der tilbyder Business Social Compliance Initiative (BSCI), der giver virksomheder en standard til at vurdere og forbedre sociale og miljømæssige forhold i deres forsyningskæder. amfori BSCI implementerer de vigtigste internationale arbejdsstandarder, der beskytter arbejdstagernes rettigheder, med det mål at garantere etiske arbejdsforhold for alle arbejdere.

Fristads er forpligtet til at forbedre bomuldsdyrkningspraksis globalt med Better Cotton, en organisation, der fremmer en holistisk tilgang til bomuldsavl og hjælper landmænd rundt om i verden med at producere bomuld, der er bedre for dem selv, deres samfund og miljøet. Better Cotton er indkøbt via en kæde af myndighedsmodel kaldet massebalance. Det betyder, at Better Cotton ikke fysisk kan spores til slutprodukterne, men landmændene nyder godt af efterspørgslen efter Better Cotton i tilsvarende mængder som dem, vi 'sourcer.' Hos Fristads er vi forpligtet til at købe mindst 50 % af vores bomuld som Better Bomuld i 2025.

Fristads er medlem af B.A.U.M. e.v., et netværk, der er forpligtet til at fremme bæredygtig forretningspraksis og er en drivkraft for bæredygtig udvikling i Europa.

Fristads er en del af miljøorganisationen ChemSecs initiativ PFAS Movement, som har til formål at oplyse om skadevirkningerne af per- og polyfluoralkylstoffer og udfase dem af produktionen. Gennem ChemSecs PFAS-bevægelse forpligter virksomheder sig til at arbejde for at få farlige fluorider udfaset fra fremstillingskæden og til at støtte et forbud mod disse skadelige kemikalier.

Sammen med vores partner SGS driver vi et Chemical Compliance-program, der uddanner vores leverandører om kemikaliehåndteringspraksis. Gennem programmet udfører vi også årlige stikprøver på vores partnerfabrikker for at sikre, at der ikke er skadelige kemikalier i vores produkter.

MERE INDHOLD TIL DIG:

Bæredygtige produkter

At konkurrere på kvalitet frem for pris har været et centralt princip for Fristads lige fra begyndelsen. For os er det at fremstille kvalitetsprodukter kernen i vores bæredygtighedsarbejde.

​​​​​​​

Læs mere >

Socialt ansvar

Alle har ret til gode arbejdsforhold. Vi stræber efter, at vores forretning altid skal have en positiv social indvirkning på alle, der er involveret i vores drift.

​​​​​​​

Læs mere >

FN's mål

Vores bæredygtighedsstrategi sigter mod at støtte FN's mål for bæredygtig udvikling ved at fastsætte mål, der er i overensstemmelse med Paris-aftalens begrænsning for global opvarmning på 1,5 °C.
​​​​​​​

Læs mere >