SOCIAL ANSVARLIGHED

Forbedring af arbejdstagernes sundhed og sikkerhed

Vi anerkender, at vores forretning har indflydelse på miljømæssige og sociale aspekter, der rækker langt ud over vores egne umiddelbare aktiviteter, og vi samarbejder med leverandører, der deler vores værdier.

Vores bæredygtighedsarbejde er baseret på FN's Global Compact Initiative og følger initiativets 10 principper for virksomhedernes ansvar. Disse principper danner grundlaget for vores adfærdskodeks, Code of Conduct. Adfærdskodekset er et redskab til at sikre, at vores leverandører handler ansvarligt. Kodekset indeholder en liste over minimumskravene for leverandører med hensyn til menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder, miljøledelse og bekæmpelse af korruption. Alle leverandører skal underskrive kodekset, før de bliver leverandører til Fristads. Ved at gøre dette forpligter de sig til at handle i overensstemmelse med adfærdskodekset.

Vores bæredygtighedsarbejde er baseret på FN's Global Compact Initiative og følger initiativets 10 principper for virksomhedernes ansvar. Disse principper danner grundlaget for vores adfærdskodeks, Code of Conduct. Adfærdskodekset er et redskab til at sikre, at vores leverandører handler ansvarligt. Kodekset indeholder en liste over minimumskravene for leverandører med hensyn til menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder, miljøledelse og bekæmpelse af korruption. Alle leverandører skal underskrive kodekset, før de bliver leverandører til Fristads. Ved at gøre dette forpligter de sig til at handle i overensstemmelse med adfærdskodekset.

En del af amfori BSCI

Siden 2016 har vi arbejdet med amfori BSCI, det førende supply chain management-system, der hjælper virksomheder i arbejdet med at vurdere og forbedre sociale og miljømæssige standarder i deres forsyningskæde. Ved at gå sammen med amfori BSCI sigter vi mod at garantere etiske arbejdsvilkår for alle arbejdstagere i vores forsyningskæde.

Amfori BSCI-organisationen følger ILO's kernekonventioner og FN's Global Compact. Amfori BSCI's adfærdskodeks skal formidles på arbejdspladsen for at informere arbejdstagerne om deres rettigheder, og ud over kodekset er der regler for arbejdstagernes sundhed og sikkerhed. Desuden sætter kodekset standarden for nultolerance over for børnearbejde, bestikkelse, tvangsarbejde og mangler relateret til et sundt og sikkert arbejdsmiljø. Fristads' eget adfærdskodeks følger amfori BSCI-adfærdskodekset.

For at sikre, at vi lever op til disse standarder, udføres der regelmæssigt fabriksinspektioner, der foretages af akkrediterede tredjeparter med uddannede kontrollører, som er godt inde i amfori BSCI-adfærdskodekset. Vi støtter fabrikkerne før og efter inspektionerne, men deltager ikke i selve inspektionerne. Afvigelser, der fremkommer under en fabriksinspektion, skal korrigeres og følges op af en ny inspektion.

I 2022 havde vi 0 nultoleranceafvigelser.

Sådan sikrer vi overholdelse i vores forsyningskæde.

1. Uddannelse og forpligtelser
Alle leverandører skal udfylde en selvevalueringsblanket (SSA), udfylde et spørgeskema på Worldfavor-platformen og forpligte sig til og underskrive Fristads' Code of Conduct og liste overmed begrænset indhold.

2. Overvåg og støtte
Vores team for virksomhedsansvar og socialt ansvar overvåger løbende, at vores etiske standarder deles og implementeres i de lande og samfund, hvor vores aktiviteter har en indvirkning.

3. Fabriksrevisioner fra tredjepart
For at sikre at vi lever op til amfori-standarderne, udføres fabriksrevisioner regelmæssigt af akkrediterede tredjeparter. Vi støtter fabrikkerne før og efter inspektionerne, men deltager ikke i selve inspektionerne.

4. Afhjælpningsplaner
Afvigelser, der fremkommer under en fabriksinspektion, skal korrigeres ved hjælp af en afhjælpningsplan og følges op af en ny inspektion. Afhjælpningsplanen har til formål konstant at forbedre arbejdsforholdene og miljøstandarderne på fabrikkerne.

International aftale

Fristads har underskrevet den nye internationale aftale om sundhed og sikkerhed i beklædnings- og tekstilindustrien. Gennem aftalen går fagforeninger og virksomheder sammen om at sikre et sikkert arbejdsmiljø i beklædningsindustrien.

MERE INDHOLD TIL DIG:

Vores egen produktion

Stritex, vores fabrik beliggende i Ukraine, har været i drift i 70 år. Siden 2001 har fabrikken produceret arbejdstøj og brandhæmmende produkter af høj kvalitet til Fristads.​​​​​​​

Læs mere >

Langsigtede leverandører

Produkter af høj kvalitet og langsigtede partnerskaber er tæt forbundet med hinanden. Vores leverandører screenes omhyggeligt for at sikre, at de opfylder vores krav.​​​​​​​

Læs mere >

Kvalitetskontrol i Asien

På Fristads' kontor i Hongkong arbejder fagfolk fra hele verden sammen om at forbedre driften og kvaliteten af produkterne og sikre et godt arbejdsmiljø.​​​​​​​

Læs mere >