Klimakompensation

Da vi lancerede vores Outdoor-kollektion 2020, ønskede vi, at den skulle være fuldt ud bæredygtig. Ud over at vælge materialer med en mindre miljøpåvirkning, aflagde vi også et løfte om at kompensere for klimaudslippet forårsaget af vores tøjproduktion. Nu er tiden inde til at indfri dette løfte.. 

Tøjproduktion forårsager 10 procent af klimaudslippet i verden. Vi er nødt til at gøre, hvad vi kan, for at reducere dette tal. Vores mål er at reducere Fristads' klimaudslip med 50 procent inden 2030, og derfor bruger vi en del af salget fra vores Outdoor-kollektion til at klimakompensere for udslippet.

climate_compensation

Bidrag til udviklingen af vedvarende energi

En del af omsætningen fra salget af Outdoor-kollektionen i 2021 er blevet brugt til at støtte et projekt i det sydlige Indien, der omdanner affald til energi. I området, hvor hønseavl og ægproduktion er almindeligt, forårsager den traditionelle åbne opbevaring af fugleaffald betydelige sanitære og miljøproblemer samt udledning af skadelige metangasser. Takket være projektet kan op til 120.000 tons affald og andet biomasseaffald i stedet omdannes til vedvarende energi – hvert år. Derudover produceres der op til 10.000 tons organisk gødning hvert år. Dette vil hjælpe små lokale og regionale landmænd med at implementere bæredygtige landbrugsmetoder.

Læs mere om Namakkal Waste to Energy Projektet  her.​​​​​​​

Contribution to the development of renewable energy

A portion of the revenue from the sales of the Outdoor collection in 2021 has been used to support a project in southern India that turns waste into energy. In the area, where chicken farming and egg production are common, the tradional open storage of bird litter causes significant environmental and sanitary problems, as well as emissions of harmful methane gases. Thanks to the project, up to 120,000 tonnes of litter and other biomass waste can instead be converted to renewable energy – each year. Additionally, up to 10,000 tonnes of organic fertiliser is produced each year. This will help small local and regional farmers implement sustainable agriculture practices.

Read more about the Namakkal Waste to Energy Project here.

Soldrevne vandvarmere i Indien

I 2020 forhindrede Fristads 339 ton kuldioxid i at blive frigivet i atmosfæren ved at bidrage med omkring $5.000 til et program, som finansierer soldrevne vandvarmere til indiske familier. Indien er et land, som stort set er afhængig af elektricitet fra fossile brændstoffer, på trods af at det er rigt på solressourcer. Hele 90 procent af alle byboere i det vestlige Indien bruger elektricitet til opvarmning af vand, hvilket ikke kun forårsager store CO2-udledninger, men det medfører også hyppige strømafbrydelser. Indien har omkring 300 solskinsdage om året, men kendskabet til solenergi i landet er lavt, og mange mennesker har ikke tillid til ikke-elektriske løsninger.​​​​​​​

Soldrevne vandvarmere i Indien

I 2020 forhindrede Fristads 339 ton kuldioxid i at blive frigivet i atmosfæren ved at bidrage med omkring $5.000 til et program, som finansierer soldrevne vandvarmere til indiske familier. Indien er et land, som stort set er afhængig af elektricitet fra fossile brændstoffer, på trods af at det er rigt på solressourcer. Hele 90 procent af alle byboere i det vestlige Indien bruger elektricitet til opvarmning af vand, hvilket ikke kun forårsager store CO2-udledninger, men det medfører også hyppige strømafbrydelser. Indien har omkring 300 solskinsdage om året, men kendskabet til solenergi i landet er lavt, og mange mennesker har ikke tillid til ikke-elektriske løsninger.

Sådan beregner vi vores klimaindvirkning:

Siden 2018 har vi beregnet vores klimaindvirkning i overensstemmelse med Greenhouse Gas-protokollen, Scope 1 og 2. I 2020 tilføjede vi også Scope 3. Scope 1 og 2 omfatter blandt andet vores energiforbrug og opvarmning af kontorer samt klimaudslip fra firmabiler. Scope 3 omfatter klimaudslip uden for vores egne mure gennem vores værdikæde - fra de materialer, vi køber, og den energi, vores leverandører bruger til transport og bortskaffelse af produkterne, når de er forældet. For at opnå så pålidelige og korrekte tal som muligt foretages Fristads' klimaberegninger altid med en tredjepartsekspert som kontrollør. Du kan læse mere om, hvordan vi arbejder på at minimere vores klimaindvirkning i vores bæredygtighedsrapport.

MERE INDHOLD TIL DIG:

Vores initiativer

For at reducere miljøpåvirkningen i forbindelse med vores drift har vi igangsat en række aktiviteter for at fremme bæredygtig udvikling..​​​​​​​

Læs mere >    

Bæredygtige produkter

At konkurrere på kvalitet frem for pris har været et centralt princip for Fristads lige fra begyndelsen. For os er det at fremstille kvalitetsprodukter kernen i vores bæredygtighedsarbejde.

Læs mere >

Outdoor

Vi har taget al vores viden og erfaring indenfor udvikling af arbejdstøj med til en ny kollektion, der udvisker grænsen mellem arbejde og fritid – Fristads Outdoor.  

Læs mere >