rekisteriseloste

Henkilötietolain (523/1999) 10§:n ja 24§:n mukainen rekisteriseloste.


Rekisterinpitäjä:

Fristads Finland Oy
Y-tunnus: 0949961-0
Satelliittikatu 5, 57210 Savonlinna

Rekisterin nimi:
Fristadsin asiakas- ja markkinointirekisteri

Rekisterin pitämisen peruste:

Henkilö on rekisteröitynyt Fristadsin asiakas- ja/tai markkinointirekisterin jäseneksi, ostanut Fristadsin verkkokaupasta tavaraa ja/tai osallistuu Fristadsin järjestämään tilaisuuteen.

Rekisterin käyttötarkoitus:

Rekisterin käyttötarkoitus on Fristadsin asiakas- ja markkinointirekisterin ylläpitäminen sekä asiakkaiden tilausten arkistointi ja käsittely sekä asiakassuhteen hoitaminen ja parantaminen. Rekisteriä käytetään myös kadonneiden tilausten seurantaan. Rekisteriin tallennetaan myös asiakkaiden kanssa käytyjä puhelinkeskusteluja siltä osin, kuin näitä tietoja on Fristadsin oman toiminnan tai rekisterin laadun parantamiseksi tarpeen tallentaa. Tietoja voidaan käyttää Fristadsin toiminnan kehittämiseen, tilastollisiin tarkoitukseen ja henkilökohtaisemman kohdennetun sisällön tuottamiseen omissa sekä ulkopuolisissa verkkopalveluissa. Henkilötietoja käsitellään EU:n tietosuoja-asetuksen sallimissa ja edellyttämissä rajoissa.

Rekisterin tietoja voidaan käyttää Fristadsin omissa rekistereissä mainonnan kohdistamiseen luovuttamatta henkilötietoja sellaisenaan ulkopuolisille tahoille. Fristads saattaa käyttää asiakas- ja palvelusuhteen ylläpitämiseen yhteistyökumppaneita. Osa rekisteritiedoista saatetaan siirtää yhteistyökumppanin palvelimille teknisten vaatimusten vuoksi. Tietoja käsitellään ainoastaan Fristadsin asiakassuhteen ylläpitämiseen ja markkinointiin vaadittavien teknisten rajapintojen kautta.

Fristadsilla on oikeus julkaista asiakasrekisterin sisältämät tiedot sähköisenä tai kirjallisena luettelona, ellei asiakas sitä erityisesti kiellä. Luettelolla tarkoitetaan esim. postitustarroja suoramainoksiin. Asiakkaalla on oikeus kieltää tietojen julkaiseminen ilmoittamalla siitä Fristadsin asiakaspalveluun sähköpostitse asiakaspalvelu@fristads.com tai rekisterinhoitajalle.

Rekisterin sisältämät tiedot

Henkilörekisteri sisältää seuraavia tietoja:
​​​​​​​Henkilön etu- ja sukunimi
Sähköpostiosoite
Postiosoite
Puhelinnumero
Yrityksen nimi
Yrityksen Y-tunnus
Yrityksen toimiala
Yrityksen työntekijöiden määrä
Tiedot käsitellyistä tilauksista
Tilausten mahdolliset seurantatiedot

Lisäksi rekisteri saattaa sisältä myös seuraavia tietoja niiltä osin, kuin tietoa on saatettu kerätä.

Yrityksen liiketoimintatiedot
Yrityksen henkilöiden kanssa käydyt puhelinkeskustelut niiltä osin, kuin niiden tallentamiselle on nähty asiakaspalvelun kehittämiseksi tai Fristadsin asiakas- ja markkinointirekistereiden kehittämiseksi tarvetta.

Tietojen luovutus

Asiakasrekisterin tiedot ovat ainoastaan Fristadsin käytössä, paitsi Fristadsin käyttäessä ulkoista palveluntarjoajaa joko lisäarvopalvelun tuottamiseen tai luottopäätöksen tueksi. Tällainen rekisterin käsittelijä on aina kirjallisesti sitoutunut noudattamaan EU:n tietosuoja-asetusta. Tietoja ei kuitenkaan luovuteta Fristadsin ulkopuolelle tai sen yhteistyökumppaneiden omaan käyttöön, paitsi luottohakemukseen, perintään tai laskutukseen liittyvissä asioissa sekä lainsäädännön velvoittaessa. Henkilötietoja ei siirretä Euroopan Unionin ulkopuolelle, ellei se ole Fristadsin tai sen yhteistyökumppanin teknisen toteutuksen varmistamiseksi tarpeellista.

Rekisteröityneen henkilötiedot hävitetään käyttäjän pyynnöstä ellei lainsäädäntö, avoimet laskut tai perintätoimet estä tietojen poistamista.

Rekisterin suojaus

Rekisteriä ei luovuteta sivullisille. Rekisterin käyttöoikeus edellyttää vahvan tunnistautumisen. Rekisteri sijaitsee joko Fristadsin omalla salasanasuojatulla palvelimella tai asiakas- ja palvelusuhteen ylläpitämiseen käytetyn yhteistyökumppanin salasanasuojatulla palvelimella.