KESTÄVÄN KEHITYKSEN STRATEGIA

Meidän on nopeutettava muutosta

Tekstiiliteollisuudessa on tehty noin kymmenen viime vuoden aikana merkittäviä aloitteita, joiden tarkoituksena on aloittaa siirtyminen kestävän kehityksen mukaisempaan tuotantoon. Se ei kuitenkaan tapahdu tarpeeksi nopeasti. Meidän on nopeutettava muutosta – löydettävä resurssitehokkaampia ratkaisuja sekä mukautettava toimintaamme ja tapaa, jolla kulutamme tuotteita.

Muutostarve koskee myös työvaatteita valmistavia yrityksiä. Vaikka tuotteemme kestävät pidempään ja niiden muotoilu on ajaton, myös meidän on nopeutettava liiketoimintamme muutosta. Me Fristadsilla haluamme johtaa muutosta tukemalla ja haastamalla asiakkaitamme toimimaan vastuullisemmin ja edistämään aidosti kestävän kehityksen mukaisen teollisuuden kehittymistä.

Toimitusjohtajalta

Maailmanlaajuinen ilmastonmuutos ja ympäristön tilan heikkeneminen ovat aikamme haasteita, ja tekstiiliteollisuuden on tehtävä osansa maapallon suojelemiseksi. Me Fristadsilla olemme sitoutuneet pienentämään ympäristöjalanjälkeämme vaatteen suunnittelusta sen elinkaaren loppuun asti. Olemme asettaneet kunnianhimoisen tavoitteen vähentää kasvihuonekaasupäästöjämme 50 prosentilla vuoteen 2030 mennessä, ja haluamme johtaa muutosta vaateteollisuudessa.  

Yksi tärkeä askel tässä työssä on uraauurtavan vaatteita koskevan ympäristöselosteen (Environmental Product Declaration, EPD) laatiminen. Laatimalla ympäristöselosteen olemme asettaneet uuden standardin kestävän kehityksen mukaisille työvaatteille mittaamalla vaatteidemme ympäristövaikutuksia ja lisäämällä alan avoimuutta. Tämä on tärkeää eteenpäin pääsemiseksi – tarvitsemme kovia faktoja, jotta muutos on mahdollinen.

Anders Hülse
Toimitusjohtaja, Fristads, Kansas & Leijona

Toimitusjohtajalta

Maailmanlaajuinen ilmastonmuutos ja ympäristön tilan heikkeneminen ovat aikamme haasteita, ja tekstiiliteollisuuden on tehtävä osansa maapallon suojelemiseksi. Me Fristadsilla olemme sitoutuneet pienentämään ympäristöjalanjälkeämme vaatteen suunnittelusta sen elinkaaren loppuun asti. Olemme asettaneet kunnianhimoisen tavoitteen vähentää kasvihuonekaasupäästöjämme 50 prosentilla vuoteen 2030 mennessä, ja haluamme johtaa muutosta vaateteollisuudessa.  

Yksi tärkeä askel tässä työssä on uraauurtavan vaatteita koskevan ympäristöselosteen (Environmental Product Declaration, EPD) laatiminen. Laatimalla ympäristöselosteen olemme asettaneet uuden standardin kestävän kehityksen mukaisille työvaatteille mittaamalla vaatteidemme ympäristövaikutuksia ja lisäämällä alan avoimuutta. Tämä on tärkeää eteenpäin pääsemiseksi – tarvitsemme kovia faktoja, jotta muutos on mahdollinen.

Anders Hülse
Toimitusjohtaja, Fristads, Kansas & Leijona

Painopistealueet 2025

Olemme jakaneet kestävää kehitystä koskevat tavoitteemme kolmeen painopistealueeseen, jotka kattavat kestävän kehityksen yhteiskunnalliset, ympäristöä koskevat ja taloudelliset näkökohdat. Jokaisella painopistealueella haastamme perinteisen tavan valmistaa työvaatteita, ja olemme sitoutuneet etsimään tehokkaampia tapoja suunnitella, kehittää ja valmistaa tuotteitamme.

IHMISET
Sitoutuneet työntekijät ja kumppanit
Sosiaalisen näkökulman puitteissa otamme vastuun ja varmistamme, että yrityksellämme on myönteinen yhteiskunnallinen vaikutus kaikkiin, ketkä osalistuvat toimintaamme. Keskeisiä näkökohtia ovat oikeudenmukaiset työpaikat, etiikka, terveys, työntekijöiden tyytyväisyys ja monimuotoisuus. Olemme tehneet kaksi pitkän aikavälin sitoumusta: toimiminen eettisten ohjeidemme mukaisesti ja sen varmistaminen, että kaikilla palveluksessamme työskentelevillä on hyvät työolot.

MAAPALLO
Kestävän kehityksen mukainen tuotevalikoima ja toiminta
Olemme sitoutuneet kehittämään tuotteita, jotka on valmistettu kestävän kehityksen mukaisella tavalla ympäristövaikutusten vähentämiseksi. Tämän osalta keskeisiä näkökohtiamme ovat päästöt, resurssien käyttö, raaka-aineet, värjäysmenetelmät, kemikaalit, muovin käyttö, suljettu kierto sekä kuljettaminen ja matkustaminen. Pitkän aikavälin sitoumuksiamme ympäristönäkökohtien osalta ovat kiertotalouden omaksuminen koko tuoteprosessissa ja kasvihuonekaasupäästöjen vähentäminen 50 prosentilla vuoteen 2030 mennessä.


TUOTTAVUUS
Luotettava kumppani
Kestävää kehitystä koskevan taloudellisen näkökohdan osalta keskitymme siihen, että asiakkaidemme ja toimittajiemme on helppo tehdä parempia valintoja, kun he ovat perehtyneet kestävää kehitystä koskeviin kysymyksiin. Siksi keskitymme parantamaan tietämystämme ja viestintäämme kestävän kehityksen osalta. Pitkän aikavälin sitoumuksiimme kuuluvat kehittyminen työvaateteollisuuden kestävän kehityksen asiantuntijoiksi sekä asiakkaidemme ja toimittajiemme auttaminen saavuttamaan kestävän kehityksen tavoitteensa.


LISÄÄ SISÄLTÖÄ:

YK:n tavoitteet

Kestävän kehityksen strategiamme pyrkii tukemaan YK:n kestävän kehityksen tavoitteita asettamalla tavoitteita, jotka vastaavat Pariisin sopimuksessa esitettyä lämpenemisen rajaamista 1,5 asteeseen.​​​​​​​

Lue lisää >

STICA

Vuodesta 2018 lähtien Fristads on kartoittanut kasvihuonekaasupäästöjä ruotsalaisten tekstiiliyritysten yhteisen ilmastoaloitteen STICA:n jäsenenä.​​​​​​​

Lue lisää >

Aloitteemme

Toimintamme ympäristövaikutusten vähentämiseksi olemme käynnistäneet useita toimia, joilla pyrimme edistämään kestävää kehitystä.​​​​​​​

Lue lisää >