KESTÄVÄN KEHITYKSEN STRATEGIA

Työmme ei ole koskaan valmis.

Olemme erittäin tietoisia siitä, että vaatteiden valmistuksella, kuten monilla ihmisen toimilla, on vaikutuksensa planeetallemme. Olemme sitoutuneet pienentämään vaikutuksiamme ilman, että tekisimme kompromisseja tuotteiden laadun suhteen. Planeettamme kunnioittaminen on yksi strategisista tavoitteistamme, joka koskee koko organisaatiotamme.  Jokaisella Fristadsin osastolla on selkeät vastuullisuustavoitteet, ja kaikki työskentelevät yhteisen päästöjen pienentämis- ja kiertotaloustavoitteen eteen. Olemme yrityksenä sitoutuneet suojelemaan ympäristöämme sekä nykyisille että tuleville sukupolville. Tämä työ ei tule koskaan päättymään, näin uskomme. Olemme kuitenkin vakuuttuneita siitä, että teemme päivittäin töitä ympäristöjalanjälkemme pienentämiseksi.

– Petra Öberg Gustafsson CEO Fristads, Kansas & Leijona

PAINOPISTEALUEET 2025

Olemme jakaneet kestävää kehitystä koskevat tavoitteemme kolmeen painopistealueeseen, jotka kattavat kestävän kehityksen yhteiskunnalliset, ympäristöä koskevat ja taloudelliset näkökohdat. Jokaisella painopistealueella haastamme perinteisen tavan valmistaa työvaatteita, ja olemme sitoutuneet etsimään tehokkaampia tapoja suunnitella, kehittää ja valmistaa tuotteitamme.

IHMISET
Sitoutuneet työntekijät ja kumppanit
Sosiaalisen näkökulman puitteissa otamme vastuun ja varmistamme, että yrityksellämme on myönteinen yhteiskunnallinen vaikutus kaikkiin, ketkä osallistuvat toimintaamme. Keskeisiä näkökohtia ovat oikeudenmukaiset työpaikat, etiikka, terveys, työntekijöiden tyytyväisyys ja monimuotoisuus. Olemme tehneet kaksi pitkän aikavälin sitoumusta: toimimme eettisten ohjeidemme mukaisesti ja varmistamme, että kaikilla palveluksessamme työskentelevillä on hyvät työolot.

​​​MAAPALLO
Kestävän kehityksen mukainen tuotevalikoima ja toiminta
​​​​​​​
Olemme sitoutuneet kehittämään tuotteita, jotka on valmistettu kestävän kehityksen mukaisella tavalla ympäristövaikutusten pienentämiseksi. Tämän osalta keskeisiä näkökohtiamme ovat päästöt, resurssien käyttö, raaka-aineet, värjäysmenetelmät, kemikaalit, muovin käyttö, suljettu kierto sekä kuljettaminen ja matkustaminen. Pitkän aikavälin sitoumuksiamme ympäristönäkökohtien osalta ovat kiertotalouden omaksuminen koko tuoteprosessissa ja kasvihuonekaasupäästöjen vähentäminen 50 prosentilla vuoteen 2030 mennessä.


KANNATTAVUUS
Luotettava kumppani
​​​​​​​
Kannattava liiketoiminta on tärkeässä roolissa pysyäksemme innovaation ja kehityksen harjalla, jota tarvitaan alan vastuullisuuden johtamiseen. Kestävän kehityksen taloudellisessa näkökulmassa keskitymme tekemään asiakkaillemme ja toimittajillemme helpommaksi vastuullisempien valintojen tekemisen, kun heillä on parempi ymmärrys aiheesta.


LISÄÄ SISÄLTÖÄ:

YK:n tavoitteet

Kestävän kehityksen strategiamme pyrkii tukemaan YK:n kestävän kehityksen tavoitteita asettamalla tavoitteita, jotka vastaavat Pariisin sopimuksessa esitettyä lämpenemisen rajaamista 1,5 asteeseen.​​​​​​​

Lue lisää >

Päästöjen seuranta

Fristads on vuodesta 2018 kartoittanut kasvihuonekaasupäästöjänsä. Tavoitteena on pienentää hiilijalanjälkeä 50% vuoteen 2030 mennessä.

​​​​​​​Lue lisää >

Aloitteemme

Toimintamme ympäristövaikutusten vähentämiseksi olemme käynnistäneet useita toimia, joilla pyrimme edistämään kestävää kehitystä.​​​​​​​

Lue lisää >