YHTEISKUNTAVASTUU

Työntekijöiden turvallisuuden ja terveyden parantaminen

Ymmärrämme, että liiketoimintamme vaikuttaa ympäristöön ja yhteiskuntaan oman välittömän toimintamme lisäksi, ja teemme pitkäkestoista yhteistyötä sellaisten toimittajien kanssa, jotka jakavat arvomme.

Kestävää kehitystä koskeva työmme perustuu YK:n Global Compact ‑aloitteeseen ja noudattaa sen 10 yritysvastuun periaatetta. Nämä periaatteet muodostavat eettisten toimintaohjeidemme perustan. Eettiset toimintaohjeet ovat työkalu, jonka avulla varmistetaan, että toimittajamme toimivat kestävän kehityksen mukaisesti. Toimintaohjeissa luetellaan toimittajia koskevat vähimmäisvaatimukset ihmisoikeuksien, työoikeuksien, ympäristöhallinnon ja korruption torjunnan osalta. Kaikkien toimittajien on allekirjoitettava toimintaohjeet, jotta heistä voi tulla Fristadsin toimittajia. Allekirjoittamalla he sitoutuvat toimimaan eettisten toimintaohjeiden mukaisesti.

Kestävää kehitystä koskeva työmme perustuu YK:n Global Compact ‑aloitteeseen ja noudattaa sen 10 yritysvastuun periaatetta. Nämä periaatteet muodostavat eettisten toimintaohjeidemme perustan. Eettiset toimintaohjeet ovat työkalu, jonka avulla varmistetaan, että toimittajamme toimivat kestävän kehityksen mukaisesti. Toimintaohjeissa luetellaan toimittajia koskevat vähimmäisvaatimukset ihmisoikeuksien, työoikeuksien, ympäristöhallinnon ja korruption torjunnan osalta. Kaikkien toimittajien on allekirjoitettava toimintaohjeet, jotta heistä voi tulla Fristadsin toimittajia. Allekirjoittamalla he sitoutuvat toimimaan eettisten toimintaohjeiden mukaisesti.

Osa amfori BSCI:tä

Olemme olleet vuodesta 2016 lähtien osa amfori BSCI:tä, joka on johtava toimitusketjun hallintajärjestelmä ja auttaa yrityksiä arvioimaan ja parantamaan toimitusketjunsa sosiaalisia ja ympäristöstandardeja. Yhdistämällä voimamme amfori BSCI:n kanssa pyrimme takaamaan eettiset työolot kaikille toimitusketjumme työntekijöille.


Amfori BSCI noudattaa ILO:n keskeisiä yleissopimuksia ja YK:n Global Compact ‑aloitetta. Amfori BSCI:n eettisistä toimintaohjeista on jaettava tietoa työpaikoilla, jotta työntekijät saavat tietoa oikeuksistaan. Toimintaohjeiden lisäksi käytössä on työntekijöiden turvallisuutta ja terveyttä koskevia sääntöjä. Lisäksi toimintaohjeissa asetetaan nollatoleranssi lapsityövoiman käytölle, lahjonnalle, sekä työterveyttä ja ‑turvallisuutta koskeville puutteille. Fristadsin omat eettiset toimintaohjeet noudattavat amfori BSCI:n eettisiä toimintaohjeita.


Sen varmistamiseksi, että täytämme nämä standardit, valtuutetut kolmannet osapuolet suorittavat säännöllisesti tehdastarkastuksia koulutettujen tarkastajien kanssa, jotka ovat perehtyneet hyvin amfori BSCI:n eettisiin toimintaohjeisiin. Tarjoamme tehtaille tukea ennen tarkastuksia ja niiden jälkeen, mutta emme osallistu varsinaisiin tarkastuksiin. Tehdastarkastuksen aikana ilmenevät poikkeamat on korjattava ja sen jälkeen on tehtävä uusi tarkastus.

Vuonna 2022 meillä oli nolla-toleranssi poikkeamissa.

Kuinka varmistamme vaatimustenmukaisuuden toimitusketjussamme

1. Koulutus ja sitoutuminen
Kaikkien toimittajien tulee täyttää itsearviointilomake (SSA), täyttää kysely Worldfavor alustalla ja heidän on sitouduttava ja allekirjoitettava Fristadsin Code of Conduct menettelyohje sekä rajoitettujen aineiden lista

2. Seuranta ja tuki
Yritys- ja yhteiskuntavastuutiimimme valvoo jatkuvasti, että eettisiä sääntöjä noudatetaan, ja jaetaan niissä maissa ja yhteisöissä missä meillä on toimintaa.

3. Kolmannen osapuolen auditoinnit
Varmistuaksemme, että toimimme Amforin standardien mukaisesti, valtuutetut kolmannen osapuolen toimijat tekevät tehdasauditointeja. Tuemme tehtaita ennen ja jälkeen auditoinnin, mutta emme osallistu itse auditointiin.

4. Korjaussuunnitelmat
Poikkeamat, joita esiintyy tehtaan auditoinnin yhteydessä, tulee korjata suunnitelman mukaisesti ja uusi auditointi tulee suorittaa. Korjaussuunnitelman tavoitteena on parantaa työskentelyolosuhteita sekä tehtaan ympäristöstandardeja.

Kansainvälinen sopimus

Fristads on allekirjoittanut uuden kansainvälisen vaate- ja tekstiiliteollisuuden terveyttä ja turvallisuutta koskevan sopimuksen. Sopimuksen avulla ammattiliitot ja yritykset pyrkivät yhdessä varmistamaan turvallisen työympäristön vaateteollisuudessa.

LISÄÄ SISÄLTÖÄ:

Oma tuotantomme

Ukrainassa sijaitseva Stritex-tehtaamme on ollut toiminnassa 70 vuotta. Vuodesta 2001 lähtien tehdas on valmistanut laadukkaita työvaatteita ja palosuojattuja tuotteita Fristadsille.​​​​​​​

Lue lisää >

Pitkäaikaiset toimittajat

Laadukkaat tuotteet ja pitkäaikaiset kumppanuudet liittyvät läheisesti toisiinsa. Toimittajamme seulotaan perusteellisesti sen varmistamiseksi, että he täyttävät vaatimuksemme.​​​​​​​

Lue lisää >

Laadunvalvonta Aasiassa

Fristadsin toimistoss  Hongkongissa ammattilaiset ympäri maailmaa työskentelevät yhdessä toiminnan ja tuotteiden laadun parantamiseksi ja hyvien työympäristöjen varmistamiseksi.​​​​​​​

Lue lisää >