YHTEISKUNTAVASTUU

Työntekijöiden turvallisuuden ja terveyden parantaminen

Ymmärrämme, että liiketoimintamme vaikuttaa ympäristöön ja yhteiskuntaan oman välittömän toimintamme lisäksi, ja teemme pitkäkestoista yhteistyötä sellaisten toimittajien kanssa, jotka jakavat arvomme.

Perusta sosiaaliselle ja ympäristölliselle vastuullisuudelle on Fristadsin toimintasäännöstö (Code of Condact), joka pohjautuu Hultafors Groupin toimintasäännöstöön. Se on ehdoton vaatimus, joka koskee koko Fristads-tuotannon arvoketjua, mukaan lukien omat laitoksemme, toimittajamme ja alihankkijamme. Toimintasäännöstön tarkoituksena on tarjota reilut, turvalliset ja terveelliset työolosuhteet koko toimitusketjussamme ja varmistaa, että emme ole osallisina ihmisoikeusrikkomuksiin tai ympäristösäädösten loukkauksiin. Toimintasäännöstömme perustuu useisiin kansainvälisiin standardeihin ja asiakirjoihin, jotka koskevat työolosuhteita ja ihmisoikeuksia, mukaan lukien:

YK:n Global Compactin 10 ohjaavaa periaatetta
Kansainvälisen työjärjestön (ILO) julistus perusperiaatteista ja oikeuksista työssä
YK:n lasten oikeuksien yleissopimus
amfori BSCI (Business Social Compliance Initiative)
​​​​​​​

Meillä on nollatoleranssi lapsityövoiman käyttöön, pakkotyöhön ja puutteisiin työterveydessä ja -turvallisuudessa. Toimintasäännöstömme kieltää syrjinnän ja kannustaa työnantajia maksamaan elinkustannukset kattavan palkan. Se asettaa myös vaatimuksia päästöjen, kemikaalien ja jätteiden hallinnalle.

Perusta sosiaaliselle ja ympäristölliselle vastuullisuudelle on Fristadsin toimintasäännöstö (Code of Condact), joka pohjautuu Hultafors Groupin toimintasäännöstöön. Se on ehdoton vaatimus, joka koskee koko Fristads-tuotannon arvoketjua, mukaan lukien omat laitoksemme, toimittajamme ja alihankkijamme. Toimintasäännöstön tarkoituksena on tarjota reilut, turvalliset ja terveelliset työolosuhteet koko toimitusketjussamme ja varmistaa, että emme ole osallisina ihmisoikeusrikkomuksiin tai ympäristösäädösten loukkauksiin. Toimintasäännöstömme perustuu useisiin kansainvälisiin standardeihin ja asiakirjoihin, jotka koskevat työolosuhteita ja ihmisoikeuksia, mukaan lukien:

YK:n Global Compactin 10 ohjaavaa periaatetta
Kansainvälisen työjärjestön (ILO) julistus perusperiaatteista ja oikeuksista työssä
YK:n lasten oikeuksien yleissopimus
amfori BSCI (Business Social Compliance Initiative)
​​​​​​​

Meillä on nollatoleranssi lapsityövoiman käyttöön, pakkotyöhön ja puutteisiin työterveydessä ja -turvallisuudessa. Toimintasäännöstömme kieltää syrjinnän ja kannustaa työnantajia maksamaan elinkustannukset kattavan palkan. Se asettaa myös vaatimuksia päästöjen, kemikaalien ja jätteiden hallinnalle.

Osa amfori BSCI:tä

Olemme olleet vuodesta 2016 lähtien osa amfori BSCI:tä, joka on johtava toimitusketjun hallintajärjestelmä ja auttaa yrityksiä arvioimaan ja parantamaan toimitusketjunsa sosiaalisia ja ympäristöstandardeja. Yhdistämällä voimamme amfori BSCI:n kanssa pyrimme takaamaan eettiset työolot kaikille toimitusketjumme työntekijöille. Amfori BSCI noudattaa ILO:n keskeisiä yleissopimuksia ja YK:n Global Compact ‑aloitetta. Amfori BSCI:n eettisistä toimintaohjeista on jaettava tietoa työpaikoilla, jotta työntekijät saavat tietoa oikeuksistaan.

Kuinka varmistamme vaatimustenmukaisuuden toimitusketjussamme

1. Riskinarviointi
Kaikki potentiaaliset Fristadsin kumppanit käyvät läpi riskinarvioinnin ennen yhteistyön aloitusta. Sourcing-maiden hallintoon liittyvä riski perustuu Maailmanpankin Worldwide Governance Indicators -indikaattoreihin. Maiden riskitaso arvioidaan kuudella alueella, ja niiden tulosten perusteella maat luokitellaan joko 'matalan riskin' tai 'korkean riskin' maihin.
​​​​​​​

2. Liittymisprosessi
Uusien toimittajien on täytettävä itsearviointilomake, suoritettava kysely Worldfavor-alustalla ja allekirjoitettava Fristadsin toimintasäännöstö ja rajoitettujen aineiden lista (RSL). Lisäksi uusien toimittajien on osoitettava noudattavansa Fristadsin toimintasäännöstön vaatimuksia suorittamalla kolmannen osapuolen auditointi. Sitoutuminen toimintasäännöstöön ja RSL:ään on uusittava vuosittain.

3. Jatkuva tuki ja koulutus
Fristadsin CSR-tiimi työskentelee tiiviisti laadunvalvontatiimimme kanssa ja varmistaa, että toimittajat noudattavat säännöstöä Fristadsin tilausten tuotannossa. Olemme myös kehittäneet uuden koulutusohjelman hankinnan yhteistyökumppaneillemme ja hyväksytyille toimittajille. Tällä varmistamme, että he ovat ajan tasalla tulevista EU:n due diligence -huolellisuusvelvoitteita koskevista säännöksistä.

4. Kolmannen osapuolen tehdasauditoinnit
Varmistaaksemme, että toimittajamme täyttävät vaatimuksemme, auditoimme tehtaita amfori BSCI:n sekä muiden vakiintuneiden standardien mukaisesti toimivien kolmannen osapuolen toimijoiden auditioinneilla. Fristadsin toimittajia voidaan auditoida milloin tahansa, mutta tyypillisesti joka tai joka toinen vuosi. Joskus lähetämme auditoijan hyväksytyille toimittajille suorittamaan perusteellisempaa due diligence -huolellisuusvelvoitteen noudattamisen auditointia, jotta mahdollisia noudattamattomuusongelmia ei ilmenisi.

5. Korjaussuunnitelmat ja seuranta
Tehtaantarkastuksessa ilmenneet poikkeamat on korjattava korjaussuunnitelman mukaisesti ja sitä seurataan uudella auditoinnilla. Korjaussuunnitelmien tarkoituksena on jatkuvasti parantaa työolosuhteita ja ympäristöstandardeja tehtaissa. Jos korjaustoimenpiteitä ei noudateta nopeasti, lopetamme liikesuhteen toimittajan kanssa.

Kansainvälinen sopimus

Fristads on allekirjoittanut uuden kansainvälisen vaate- ja tekstiiliteollisuuden terveyttä ja turvallisuutta koskevan sopimuksen. Sopimuksen avulla ammattiliitot ja yritykset pyrkivät yhdessä varmistamaan turvallisen työympäristön vaateteollisuudessa.

LISÄÄ SISÄLTÖÄ:

Oma tuotantomme

Ukrainassa sijaitseva Stritex-tehtaamme on ollut toiminnassa 70 vuotta. Vuodesta 2001 lähtien tehdas on valmistanut laadukkaita työvaatteita ja palosuojattuja tuotteita Fristadsille.​​​​​​​
​​​​​​​

Lue lisää >

Pitkäaikaiset toimittajat

Laadukkaat tuotteet ja pitkäaikaiset kumppanuudet liittyvät läheisesti toisiinsa. Toimittajamme seulotaan perusteellisesti sen varmistamiseksi, että he täyttävät vaatimuksemme.​​​​​​​
​​​​​​​

Lue lisää >

Laadunvalvonta Aasiassa

Fristadsin toimistoss  Hongkongissa ammattilaiset ympäri maailmaa työskentelevät yhdessä toiminnan ja tuotteiden laadun parantamiseksi ja hyvien työympäristöjen varmistamiseksi.​​​​​​​
​​​​​​​

Lue lisää >