KIERTOTALOUDEN TUOTESYKLI

Toimimme elinkaari-analyysin mukaisesti

Fristadsilla käytämme elinkaarianalyysiä (LCA), joka auttaa meitä määrittämään kehityskohteet vastuullisuuden näkökulmasta. Jokaisen valmistetun vaatekappaleen kohdalla otamme huomioon sen ympäristövaikutukset ja mietimme, mitä voimme tehdä negatiivisten vaikutusten minimoimiseksi. Kaikkia Fristadsin osastoja ohjaavat LCA:n mukaiset toimintaperiaatteet, sillä se tarjoaa kehyksen ympäristötyöllemme. LCA:ssa on kuusi aluetta: suunnittelu, materiaalit ja tuotanto, tilat, kuljetukset, käyttäjät ja kiertotalous.

Suunnittelu

Fristadsin suunnitteluosasto on saanut tehtäväkseen tehdä jokaisesta uudesta tuotteesta hieman kestävämmän kuin edellisestä. Tavoitteen saavuttamiseksi he hyödyntävät innovatiivista teknologiaa ja omaksuvat uusia työskentelytapoja. Esimerkiksi suunnitteluosasto edistää Fristadsin siirtymistä kestävämpiin materiaaleihin tekemällä vastuullisemmista vaihtoehdoista oletusvalinnan, ennen kuin teknikot ”rakentavat” vaatteen. Muita toimia ovat vaatteiden suunnittelu uudelleenkäyttöä ja kierrätystä silmällä pitäen sekä luovien ratkaisujen löytäminen ylijäämämateriaalien, jotka ovat varastossa tai ovat olleet käytössä poistetuissa tuotteissa, hyödyntämiseksi. Ylijäämämateriaaleja käytetään säännöllisesti uusien tuotteiden valmistukseen ja rajoitettujen erien luomiseen, jotka koostuvat muutaman sadan kappaleen eristä.

Materiaalit ja tuotanto

Valitsemme työvaatteiden materiaalit ja viimeistelykomponentit huolellisesti, perustuen valmiiden vaatteiden suorituskykyyn, kestävyyteen ja ympäristövaikutuksiin. Osana ympäristötyötämme vaihdamme materiaaleja kestävämpiin vaihtoehtoihin mallistoissamme, lisäksi kehitämme kestävämpiä, räätälöityjä mallistoja suurasiakkaillemme. Lankojen ja kankaiden lisäksi käytämme pakkausmateriaaleina pahvia ja muovia. Kaksi strategista tavoitettamme ovat pakkausmateriaalien määrän minimointi ja mahdollisuuksien mukaan kestävämpien materiaalien käyttö pakkauksissa, joista suojapakkaamista ei voi poistaa.

Dual Products Left Image
Dual Products Mobile Left Image
Dual Products Right Image
Dual Products Mobile Right Image
Toimitilat

Kasvihuonekaasupäästöt, jotka koskevat Fristadsin omia toimintoja ja tiloja, muodostavat vain pienen osan kokonaisympäristöjalanjäljestämme. Siitä huolimatta työskentelemme jatkuvasti polttoaineen ja sähkönkulutuksen vähentämiseksi omissa toimitiloissamme, esimerkiksi seuraamalla ja optimoimalla energiankäyttöä pääkonttorissamme Boråsissa, Ruotsissa. Tavoitteenamme on lisätä uusiutuvista lähteistä peräisin olevan sähkön osuutta 97%:sta 100%:in sekä lisätä uusiutuvan energian kokonaisosuutta nykyisestä 50%:sta.

Kuljetukset

Päästöjen minimoimiseksi pyrimme kuljettamaan suurimman osan Aasian ja Afrikan yhteistyötehtaidemme valmistamista tuotteista merirahtina ja käytämme ilmakuljetuksia vain, kun muita vaihtoehtoja ei ole. Työskentelemme tiiviisti sekä vaatetuottajien että rahtikuljettajien kanssa optimoidaksemme kuljetuskonttien käytön ja pyrimme välttämään vajaita kuormia. Lisäksi yhdistelemme Euroopassa tuottajiemme tavaroita ja kuljetuksia, ja optimoimme maanteiden kuljetusmääriä. Vuodesta 2019 lähtien Fristads on osallistunut niin sanottuja korkeakapasiteettikuljetuksia koskevaan tutkimus- ja kehitysprojektiin, joka pyrkii tehostamaan maantiekuljetuksia Göteborgin satamasta Boråsin varastoon.

Käyttäjät

Pyrimme tekemään käyttäjillemme ympäristötietoisten valintojen tekemisen työvaateostoksissa mahdollisimman helpoksi. Yksi tapa on tehdä tuotteita EPD-ympäristöselosteilla, joissa vaatteet analysoidaan kestävyyden näkökulmasta aina suunnitteluvaiheesta valmiin tuotteen varastoon toimitukseen asti. Alusta alkaen tavoitteenamme on ollut tarjota ympäristöselosteella varustettuja vaatteita jokaisessa tuotekategoriassa, jotta kaikki työntekijät voivat pukeutua vastuullisesti riippumatta ammatistaan. Tähän mennessä olemme tuottaneet Fristads Green -vaatteita rakentajille sekä palvelu- ja teollisuussektorille, sekä huomiovaatteita ja kylmän, tuulen ja sateen kestäviä tuotteita.

Kierron sulkeminen

Ymmärrämme tarpeen vastuulliselle vaatteiden käsittelylle sen jälkeen, kun ne ovat poistuneet käytöstä. Olemme tehneet useita vuosia ahkerasti työtä innovatiivisten ratkaisujen kehittämiseksi, jotta käytetyille työvaatteille löytyisi uusi käyttötarkoitus ja pystyisimme hyödyntämään täyden potentiaalin tuotteista. Useiden onnistuneiden pilottiprojektien jälkeen olemme nyt kehittäneet infrastruktuurin sekä avoimen että suljetun kierron kierrätykselle. Avoimessa kierrätysvirrassa käytetyt työvaatteet kerätään ja käsitellään materiaaleiksi rakennus- ja autoteollisuudelle. Suljetussa kierrossa käytetyt työvaatteet käsitellään tekstiilikuiduiksi, joista valmistetaan uusia vaatteita.

Kierron sulkeminen

Ymmärrämme tarpeen vastuulliselle vaatteiden käsittelylle sen jälkeen, kun ne ovat poistuneet käytöstä. Olemme tehneet useita vuosia ahkerasti työtä innovatiivisten ratkaisujen kehittämiseksi, jotta käytetyille työvaatteille löytyisi uusi käyttötarkoitus ja pystyisimme hyödyntämään täyden potentiaalin tuotteista. Useiden onnistuneiden pilottiprojektien jälkeen olemme nyt kehittäneet infrastruktuurin sekä avoimen että suljetun kierron kierrätykselle. Avoimessa kierrätysvirrassa käytetyt työvaatteet kerätään ja käsitellään materiaaleiksi rakennus- ja autoteollisuudelle. Suljetussa kierrossa käytetyt työvaatteet käsitellään tekstiilikuiduiksi, joista valmistetaan uusia vaatteita.

LISÄÄ SISÄLTÖÄ:

Aloitteemme

Toimintamme ympäristövaikutusten vähentämiseksi olemme käynnistäneet useita toimia, joilla pyrimme edistämään kestävää kehitystä.​​​​​​​

Lue lisää >

Materiaalit

Valitsemme työvaatteidemme materiaalit ja kankaat huolellisesti valmiin vaatteen toimivuuden, kestävyyden ja ympäristövaikutusten perusteella.​​​​​​​

​​​​​​​Lue lisää >

Ympäristöseloste

Ympäristöseloste (EPD) on työkalu, joka ohjaa asiakkaita, ostajia ja julkisista hankinnoista vastaavia tekemään oivaltavampia päätöksiä.

Lue lisää >