OMA TUOTANTOMME

Ukrainalainen tytäryhtiö on Fristadsin tuotannon ydin

Vuodesta 2001 lähtien meillä on ollut Ukrainassa oma tuotantolaitos, jossa valmistetaan työvaatteita, Multinorm-vaatteita ja palosuojakäsiteltyjä vaatteita. Stritexin tehtaan tuotanto on viime vuosina tehostunut ja tuotanto kasvanut, nyt tehdas pyrkii myös toimimaan ympäristövastuun edelläkävijänä.


Stritexin tehdas sijaitsee Stryissä Länsi-Ukrainassa ja on toiminut yli 70 vuoden ajan. Alkuaikoina siellä valmistettiin koulupukuja Neuvostoliittoon. Viimeisten 20 vuoden ajan tehtaassa on valmistettu työvaatteita erikoistuen edistyneempiin vaatteisiin, kuten Multinorm-vaatteisiin ja palosuojakäsiteltyihin vaatteisiin.


Vuonna 2021 tuotanto kolminkertaistui, mikä johtui monista tekijöistä, kuten tuotannon tehostumisesta, yhteistyöstä alihankkijoiden kanssa ja 50–60 uuden työntekijän palkkaamisesta. Osasyynä siihen oli myös Covid-19-pandemia, joka johti tehtaiden sulkemiseen ympäri maailmaa.

Työympäristöä parantava tuotevirta

Aikaisemmin jokainen ompelija sai nipun leikattuja kangaskappaleita, joita hän työsti ja siirsi ne sen jälkeen seuraavalle työntekijälle, kunnes tuote oli valmis. Nyt olemme ottaneet käyttöön ripustuslinjat, mikä tekee tuotannosta paljon sujuvampaa ja työympäristöstä paremman työntekijöille.

Työympäristöä parantava tuotevirta

Aikaisemmin jokainen ompelija sai nipun leikattuja kangaskappaleita, joita hän työsti ja siirsi ne sen jälkeen seuraavalle työntekijälle, kunnes tuote oli valmis. Nyt olemme ottaneet käyttöön ripustuslinjat, mikä tekee tuotannosta paljon sujuvampaa ja työympäristöstä paremman työntekijöille.​​​​​​​

Työntekijöiden pysyvyys​​​​​​​

Työntekijöiden pysyvyys on tärkeää Stritexille, joka on historiansa aikana menettänyt työntekijöitä Puolaan, jossa palkat ovat yleisesti ottaen korkeammat. Palkankorotukset ja pandemia, joka vaikeuttaa ukrainalaisten rajanylitystä, ovat nyt tehneet Stritexin palvelukseen jäämisestä houkuttelevampaa työntekijöille.

Keinoja, joilla stritex pienentää ympäristövaikutuksiaan

Energiaa säästävä ilmanvaihto
Tehtaalla on uudistettu ilmanvaihtojärjestelmä, joka säästää energiaa sekä puhdistaa ja desinfioi sisäilmaa.

Kuljetusten vähentäminen
Kun siirsimme Stritexin keskeisiä toimintoja, kuten somisteiden valmistuksen, teknisen tukitiimin ja hankintaosaston, Stryin tehtaalle, lähemmäksi tuotantoa, kuljetusten määrää on saatu vähennettyä.

Jätteiden käsittely
Kaikki jätteet lajitellaan ja lähes kaikki kierrätetään – paperi, muovi ja kangas. Pieniä kangaskappaleita käytetään uudelleen eristeenä sekä tyynyjen ja sohvien täytteenä. Kaikki kankaat ja somisteet ovat peräisin Riiasta ja muualta Euroopasta, ja tehdas tuottaa hyvin vähän jätettä. Vuonna 2022 kangasjätteestä 1500 kg annettiin Ukrainan asevoimille uudelleen käyttöön..

Uudet ompelukoneet
Vuonna 2021 Stritex ryhtyi korvaamaan ompelukoneiden moottoreita hiljaisemmilla ja energiatehokkaammilla malleilla. Hanke jatkui vuodelle 2022.

LED-valaistus ja aurinkopaneelit
Seuraavaksi vaihdetaan kaikki valot LED-valoiksi ja asennetaan katolle aurinkopaneelit tehtaan energiankulutuksen vähentämiseksi entisestään.

Sota-ajan tuotanto stritexissä

24. helmikuuta Venäjä hyökkäsi Ukrainaan tuhoisin seurauksin. Sota on vaikuttanut monien työntekijöiden henkiseen hyvinvointiin, mutta se on myös lisännyt yhteishenkeä sekä työskentelyä kohti yhteistä tavoitetta: sodan voittamista. Aina tehtaan johdosta yksittäiseen työntekijään saakka sitoutuminen on ollut vahvaa - töihin meneminen, palkan saaminen ja verojen maksaminen kääntyvät armeijan tukemiseksi. Ukrainan kollegamme kokevat, että työskentelemällä he tekevät tärkeää työtä puolustaakseen omaa maatansa.

Sota ei ole muuttanut Fristadsin pitkän ajan sitoutumista pysyä Ukrainassa ja laajentaa tuotantoa. Vahva tuotantokeskus Itä-Euroopassa on strategisesti tärkeä Fristadsille. Jos Stritexin johto jossain vaiheessa joutuu tekemään päätöksen tehtaan tuotannon keskeytyksestä, sodan vaarallisuuden vuoksi, on meillä siihen valmis suunnitelma. Työntekijöiden ja heidän perheidensä turvallisuus on meille tärkeintä.

Fristadsille sota-ajan työnantajana toimiminen on vaatinut uudenlaista sosiaalista, yhteiskunnallista ja yritysvastuullisuutta. Vuonna 2022 Stritex tarjosi työntekijöilleen sota-ajan lisätukea:

  • Kuukausittainen sota/inflaatio lisä kaikille työntekijöille touko-joulukuun ajan
  • Konsultointi ja taloudellinen avustus työntekijöille, joiden perheen jäseniä on loukkaantunut sodassa
  • Taloudellinen tuki työntekijöille, jotka ovat mobilisoituneet sotaan
  • Säännölliset mieltä kohottavat aktiviteetit ja yllätykset työntekijöille
  • Lomarahat maksetaan työehtosopimuksen mukaisesti
  • 15 työntekijää, pääasiassa esihenkilöt ja linjaesimiehet ovat saaneet säännöllisesti englannin kielen koulutusta

LISÄÄ SISÄLTÖÄ:

Laadunvalvonta Aasiassa

Fristadsin toimistossa Hongkongissa ammattilaiset ympäri maailman työskentelevät toimintamme ja tuotteidemme laadun parantamiseksi ja hyvien työympäristöjen varmistamiseksi.​​​​​​​

Lue lisää >

Pitkäaikaiset toimittajat

Laadukkaat tuotteet ja pitkäaikaiset kumppanuudet liittyvät läheisesti toisiinsa. Toimittajamme seulotaan perusteellisesti sen varmistamiseksi, että he täyttävät vaatimuksemme.​​​​​​​

Lue lisää >

YK:n tavoitteet

Kestävän kehityksen strategiamme pyrkii tukemaan YK:n kestävän kehityksen tavoitteita asettamalla tavoitteita, jotka vastaavat Pariisin sopimuksessa esitettyä lämpenemisen rajaamista 1,5 asteeseen.​​​​​​​

Lue lisää >