HALLINTO

Työskentelymme ja toimintamme perustuu käytäntöihin ja toimintatapoihin, joilla varmistamme vastuullisen yritystoiminnan.

Eettiset toimintaohjeet toimittajille

Työmme kestävän kehityksen edistämiseksi perustuu YK:n kymmeneen Global Compact ‑periaatteeseen, jotka muodostavat eettisten toimintaohjeidemme perustan. Kaikkien Fristadsin toimittajien on allekirjoitettava eettiset toimintaohjeet. Eettiset toimintaohjeet ovat väline sen varmistamiseen, että toimittajamme toimivat vastuullisesti. Siinä luetellaan toimittajia koskevat vähimmäisvaatimukset ihmisoikeuksien, työoikeuksien, ympäristöasioiden hallinnan ja korruption torjunnan osalta.

Laatua ja ympäristöä koskevat ISO-standardit

Fristads on sertifioitu ISO 9001- ja ISO 14001 ‑standardien mukaisesti, mikä edellyttää, että toimimme järjestelmällisesti tuotteitamme ja tuotantoamme koskevien parannusten osalta sekä minimoimme ympäristövaikutukset. ISO 9001: 2015 ‑standardissa keskeistä on asiakastyytyväisyys, mikä vastaa Fristadsin painopistealueita. Tämä tarkoittaa, että pyrimme kaikessa toiminnassamme luomaan laadukkaita ja tehokkaita prosesseja tuotteidemme kehittämiseksi ja tuottamiseksi, jotta asiakkaamme voivat olla tyytyväisiä. ISO 14001: 2015 ‑standardissa elinkaarinäkökulma on tärkeä näkökohta. Tämä on asia, jonka olemme integroineet luonnolliseksi osaksi liiketoimintaamme. Se tarkoittaa, että standardi asettaa vaatimukset sille, miten työskentelemme järjestelmällisesti toimintamme ympäristövaikutusten rajoittamiseksi. Lue lisää tuotteistamme ja/tai lataa tuotesertifikaattimme täältä.

Eettiset ohjeet työntekijöille

Fristadsin eettiset ohjeet ovat arvoilmaus, joka ohjeistaa työntekijöitä heidän päivittäisessä työssään ja päätöksenteossaan. Fristadsin eettisiä ohjeita sovelletaan kaikkialla, missä Fristads harjoittaa liiketoimintaa ja vaikuttaa kaikkiin tuotemerkin parissa työskenteleviin. Eettiset ohjeet kattavat tiedot ja ohjeet koskien Fristadsin ydinarvoja, työterveyttä ja -turvallisuutta sekä liiketoiminnan etiikkaa, kuten korruption torjuntaa.​​​​​​​

Ympäristökäytäntö

Pyrimme edistämään kestävän kehityksen mukaista yhteiskuntaa pitkällä aikavälillä niin ihmisten kuin ympäristön osalta. Etsimme jatkuvasti vaihtoehtoja, jotka vähentävät liiketoimintamme kielteisiä vaikutuksia laadusta tai hinnasta tinkimättä. Ympäristötyömme perustuu kestävän kehityksen strategiaamme ja työntekijöiden jatkuvaan koulutukseen. Ympäristötavoitteitamme tarkistetaan edetessämme. Tämä lähestymistapa on luonnollinen osa elinkaarinäkökulmaa ja pyrkimystämme kehittyä vastuullisemmaksi kaikessa toiminnassamme aina tuotesuunnittelusta, materiaalien tuotannosta ja tuotannon tehokkuudesta kuljetustapoja koskeviin päätöksiin, tilojen lämmitykseen ja yhteiskunnallisiin kysymyksiin sitoutumiseen saakka.

Turvallisuuskäytäntö

Työympäristön kehittäminen on integroitu ja luonnollinen osa yritystä, ja työympäristöä koskevat kysymykset käsitellään päivittäisen toiminnan yhteydessä. Fristads pyrkii toimimaan ennaltaehkäisevästi turvallisuuteen, mielenterveyteen ja työympäristöön liittyvissä kysymyksissä. Meille on tärkeää taata turvallinen ja terveellinen työpaikka kaikille työntekijöille.​​​​​​​​​​​​​​

Laatukäytäntö

Fristadsilla korkea laatu, turvallisuus ja vastuullisuus ovat aina keskiössä. Meillä on kunnianhimoiset laatutavoitteet ja korkeat vaatimukset sisäiselle valvonnalle ja asiakirjahallinnolle, ja kiinnitämme jatkuvasti huomiota täydennyskoulutukseen sekä uusiin työkaluihin tai nykyisten kehittämiseen. Pyrimme vastaamaan asiakkaidemme odotuksiin ja tarpeisiin sujuvan asiakaskokemuksen osalta aina ostotapahtumasta toimitukseen saakka.​​​​​​​​​​​​​​

LISÄÄ SISÄLTÖÄ:

Vastuulliset tuotteet

Laatu hinnan sijaan on ollut Fristadsille keskeinen periaate alusta alkaen. Meille laadukkaiden vaatteiden valmistaminen on kestävää kehitystä koskevan työmme ydin.​​​​​​​

Lue lisää >

Yhteiskuntavastuu

Ymmärrämme, että liiketoimintamme vaikuttaa ympäristöön ja yhteiskuntaan oman välittömän toimintamme lisäksi. Teemme yhteistyötä sellaisten toimittajien kanssa, jotka jakavat arvomme.​​​​​​​

Lue lisää >

YK:n tavoitteet

Kestävän kehityksen strategiamme pyrkii tukemaan YK:n kestävän kehityksen tavoitteita, jotka vastaavat Pariisin sopimuksessa esitettyä lämpenemisen rajaamista 1,5 asteeseen.​​​​​​​

Lue lisää >