ALV: On

vastuullisuusraportti

Vastuullisuusraportti 2019

Olemme jo lähes 100 vuoden ajan edistäneet kestävämpää kulutusta ja tuotantoa valmistamalla tuotteita, jotka kestävät pitkään käytössä. Laadukkaat työvaatteet ovat pitkäikäisiä, jolloin tuotannon tarve pienenee. Viime vuosina olemme laajentaneet kestävyys- ja vastuullisuustoimia mahdollistaaksemme positiivisen muutoksen alalla. Täältä voit lukea lisää vuonna 2019 tekemästämme työstä vastuullisuusprojektin parissa.

Tavoitteenamme on olla oman alamme johtava toimija vastuullisuudessa. Toimintamme ulottuu useammalle eri mantereelle, joten on velvollisuutemme varmistaa turvalliset työskentelyolosuhteet ihmisille, jotka työskentelevät meille, sekä pitää huoli siitä, että jätämme jälkeemme mahdollisimman pienen ympäristöjalanjäljen. Haluamme tehdä muutoksen, koko alaa koskevan yleisen muutoksen, ja ottaa toisetkin toimijat mukaan.  

Tavoitteenamme on olla oman alamme johtava toimija vastuullisuudessa. Toimintamme ulottuu useammalle eri mantereelle, joten on velvollisuutemme varmistaa turvalliset työskentelyolosuhteet ihmisille, jotka työskentelevät meille, sekä pitää huoli siitä, että jätämme jälkeemme mahdollisimman pienen ympäristöjalanjäljen. Haluamme tehdä muutoksen, koko alaa koskevan yleisen muutoksen, ja ottaa toisetkin toimijat mukaan.  

Olemme täällä yhdessä

Uskomme, että yhdessä tekemällä saamme enemmän aikaan. Tämän vuoksi olemme olleet mukana jo vuodesta 2007 lähtien ruotsalaisessa kemikaaliryhmässä, jonka tarkoituksena on korvata tuotannossa käytettävät vaaralliset kemikaalit turvallisemmilla vaihtoehdoilla. Liityimme myös vuonna 2018 osaksi STICA:a, jonka myötä olemme sitoutuneet vähentämään 30% aiheuttamiamme päästöjä vuoteen 2030 mennessä.  Tämän vuoksi päädyimmekin yhteistyöhön Ruotsin tutkimuslaitos RISEn kanssa vuonna 2017, jotta löytäisimme vastauksen kysymykseen: kuinka teemme yleisen, koko alaa koskevan muutoksen?

Jatkuva kehittymisen tarve johti meidät laaja-alaisen projektiin, läheisessä yhteistyössä RISEn tutkijoiden ja yhteistyökumppaneidemme kanssa, jossa onnistuimme kehittämään uuden työkalun vaatteen ympäristövaikutusten mittaamiseksi. Se oli uraauurtava projekti, joka johdatti meidät julkaisemaan vuonna 2019 maailman ensimmäisen mitattavissa olevan vaatemalliston. Olemme erityisen ylpeitä työstä, jossa kehitimme koko vaateteollisuuden käyttöön työkalun ympäristöhaittojen mittaamiseksi.

Aloitteita kestävämmän liiketoiminnan puolesta

Työmme vastuullisuuden parissa on jaettu kolmeen ydinalueeseen: sosiaaliset, taloudelliset ja ympäristönäkökulmat. Täältä löydät tietoa projekteista ja aloitteista, joiden parissa työskentelimme vuoden 2019 aikana.

Jokaisella on oikeus hyviin työskentelyolosuhteisiin

Liiketoimintamme tavoitteena on vaikuttaa positiivisesti jokaiseen, joka työskentelee kanssamme. Tämän vuoksi olemme kuuluneet Amfori BSCI - yhteisöön vuodesta 2016 lähtien. Yhdistämällä voimamme amfori BSCIn kautta takaamme kaikille työntekijöille, läpi tuotantoketjun, eettisesti hyvät työskentelyolosuhteet. Yhteistyö sisältää myös säännöt työntekijöiden turvallisuudelle ja terveydelle, sekä standardit nollatoleranssin lapsityövoimalle, lahjonnalle, orjatyölle sekä puutteille työntekijöiden terveydessä ja turvallisuudessa. Varmistuaksemme kaiken tämän toteutumisesta, teemme tehdastarkastuksia säännöllisesti. Jos poikkeamia on havaittavissa tarkastuksen aikana, ne täytyy korjata ja järjestää uusi tarkastus.

Vuoden 2019 aikana tarkastajat havaitsivat yhden poikkeavuuden nollatoleranssista Fristadsin tuotannossa. Tämä liittyi erään tehtaan puutteelliseen palohälytykseen, lisäämällä työntekijöiden turvallisuusriskiä. Toimet ryhmässä asetettujen prosessien mukaisesti otettiin heti käyttöön ja tilaukset kyseiseen tehtaaseen keskeytettiin siihen saakka, kunnes poikkeama saatiin korjattua.  

Oivallukset ja ymmärrys vaatteen elinkaaresta

Epäröimättä tärkein saavutuksemme vuonna 2019 oli maailman ensimmäisen mitattavasti ympäristöystävällisen vaatemalliston: Fristads Greenin julkaiseminen. Projekti oli vaativampi kuin vain pelkän työvaatemalliston julkaiseminen. Aluksi meidän piti asettaa uusi standardi sille, miten vaatteen kokonaisympäristövaikutuksia mitataan. Prosessin aikana kävimme läpi koko tuotantoketjun sekä tuotteiden elinkaaren. Analysoimme materiaalivalinnat, -määrät, värjäysprossin, tuotantolaitosten veden ja sähkön kulutuksen sekä tuotteiden pakkaamisen ja kuljettamisen kokonaisuuden ymmärtämiseksi. Yhtään tuotteen ominaisuutta tai tuotantovaihetta ei ohitettu prosessin aikana.

Projektin tärkeimmiksi huomioiksi eivät jääneet pelkästään ympäristötietoinen suunnittelu ja tuotanto, vaan olemme myös saaneet arvokasta lisätietoa ja vahvistuksen sille kuinka tärkeää on valita oikeat raakamateriaalit ja tuotannon prosessit. Osin nämä  olivatkin jo tuotannossamme käytössä. Loppukaneettina voimme todeta, että meille on täysin mahdollista tuottaa vaatteita pienemmällä ympäristövaikutuksella.

STICA kumppanuus – ruotsalaisten tekstiilituottajien yhteisö paremmille ilmastovalinnoille

Fristads kuuluu STICA:an (the Swedish Textile Initiative for Climate Action), joka on tekstiilialan ilmastoaloite, tavoitteena vähentää kasvihuonekaasuja 1.5 C lämpenemispolun mukaisesti.
​​​​​​​
Vuonna 2019 Fristads kartoitti kokonaispäästöt kasvihuonekaasuprotokollan scope 1 ja 2 mukaisesti. Kartoitus osoitti, että Fristadsin toiminnan isoimmat ympäristövaikutukset tulevat yrityksen ajoneuvoista sekä toimistojen sähkönkulutuksesta. Meidän on vähennettävä yrityksen omistamien autojen päästöjä vaihtamalla fossiiliset polttoaineet uusiutuviin, kuten HVO, tai käytettävä enemmän sähköautoja. Energian kulutuksen vähentämiseksi yksi vaihtoehto voisi olla uusiutuvan energian lähteiden käytön lisääminen vaihtamalla sähkösopimuksia tai ostamalla uusiutuvaa energiaa sertifioiduilta toimijoilta. STICA:n säännösten mukaisesti työskentelemme parhaillaan scope 3 analysoinnin parissa – tämä on alue, josta Fristadsin suurimmat ympäristövaikutukset tulevat.

Vastuullisuusraportti 2019

Lataa vastuullisuusraportti

ENEMMÄN TIETOA:

Vastuumme

Noudatamme systemaattisesti asettamiamme sosiaalisen- ja ympäristöhyvinvoinnin kriteerejä.

Vastuullisuuslupauksemme

Lue raportti vuonna 2019 toteutetusta projektistamme kestävyyden ja vastuullisuuden parissa.

EPD-ympäristöselosteet

Olemme kehittäneet maailman ensimmäisen vaatemalliston, jonka jokaisella tuotteella on riippumattomat ympäristöselosteet.