ALV: On

VASTUUMME

Otamme vastuun

Kun yrityksemme jatkaa kasvuaan, vuorovaikutus ympäröivän maailman kanssa on entistä tärkeämmässä roolissa, niin meille yrityksenä kuin yksittäisille työntekijöille. Kaikessa mitä teemme seuraamme oman alamme sääntöjä ja suosituksia, jotka perustuvat useisiin tekstiiliteollisuutta koskeviin periaatteisiin ja ohjeisiin. Säännöt luovat toiminnallemme rakenteen,  kontrolloivat ja ohjaavat toimintaamme. Olemme vastuullisuuden viitoittamalla tiellä.

Työmme vastuullisuuden parissa perustuu YK:n Global Compact yritysvastuualoitteeseen, joka sisältää 10 periaatetta. Nämä periaatteet muodostavat pohjan työllemme ja toimivat työkaluna, jolla voimme varmistua yhteistyökumppaneidemme vastuullisesta toiminnasta. Periaatteet listaavat yhteistyökumppaneillemme minimivaatimukset ihmisoikeuksien, työntekijäoikeuksien, ympäristöasioiden ja korruption osalta. Jokaisen, joka työskentelee yhteistyössä kanssamme, on ensin allekirjoitettava sääntöjen noudattaminen ennen kuin voimme aloittaa yhteistyön. Toimimme konsernin menettelyohjeiden mukaisesti.   

Työmme vastuullisuuden parissa perustuu YK:n Global Compact yritysvastuualoitteeseen, joka sisältää 10 periaatetta. Nämä periaatteet muodostavat pohjan työllemme ja toimivat työkaluna, jolla voimme varmistua yhteistyökumppaneidemme vastuullisesta toiminnasta. Periaatteet listaavat yhteistyökumppaneillemme minimivaatimukset ihmisoikeuksien, työntekijäoikeuksien, ympäristöasioiden ja korruption osalta. Jokaisen, joka työskentelee yhteistyössä kanssamme, on ensin allekirjoitettava sääntöjen noudattaminen ennen kuin voimme aloittaa yhteistyön. Toimimme konsernin menettelyohjeiden mukaisesti.   

Jokaisella on oikeus hyviin työskentelyolosuhteisiin

Pyrimme liiketoiminnallamme vaikuttamaan positiivisesti niin yleisiin sosiaalisiin oloihin ja kuin yksittäisiin työntekijöihin. Olemme vuodesta 2016 lähtien olleet osa amfori BSCI -yhteisöä, joka tarjoaa johtavan ns. hallintajärjestelmän hankintaketjun sosiaalisten ja ympäristöstandardien arviointiin ja parantamiseen. Kun yhdistämme voimat amfori BSCI:n avulla, pystymme takaamaan eettisesti hyvät työskentelyolosuhteet kaikille työntekijöillemme hankintaketjussa.   

Amfori BSCI seuraa ILO:n yleissopimuksia ja YK:n Global Compact aloitetta. Amfori BSCI menettelyohje työntekijän oikeuksista sekä terveys- ja turvallisuusohjeista tulee olla kaikilla työntekijöillä tiedossa. Amfori BSCI määrää lisäksi nollatoleranssin lapsityövoimalle, lahjonnalle, orjatyölle sekä työterveyden ja -turvallisuuden puutteille. Fristadsin oma menettelyohje seuraa vastaavaa amfori BSCI:n ohjetta.

Jotta voimme varmistua standardoidun työskentelyn toteutumisesta, suoritamme säännöllisesti tehdastarkastuksia kolmansien osapuolten toimesta. He ovat akkreditoituja ja tuntevat amfori BSCI ohjeistuksen hyvin. Annamme tukemme tehtaalle ennen ja jälkeen tarkastuksen, mutta tarkastuksiin emme osallistu. Jos tarkastuksen aikana ilmenee puutteita, ne on korjattava ja tämän jälkeen suoritetaan uusi tarkastus.

Reilu työpaikka

Fristadsille reilu työpaikka merkitsee reilua kompensaatiota tehdystä työstä sekä työympäristöä, joka on turvallinen, terveellinen ja vapaa syrjinnästä. Uskomme, että reilu työ auttaa työntekijöitä tuntemaan itsensä huomatuksi, arvostetuksi ja kunnioitetuksi.

Yrityksen sosiaalinen vastuu ja "Asia quality" – yhteisvastuu

Hankintapuitteemme perustuvat teollisuuden alan standardeihin, käynnissä olevaan oppimiseen ja jatkuvaan parantamiseen. Aasiassa tarkastamme kaikki tilaukset konsernin laadunvalvojien toimesta, jotka raportoivat kaikista poikkeamista konsernin sosiaalisen vastuun tiimille(CSR), joka sijaitsee Hong Kongin toimistollamme. Bangladeshin alueen tehtaita valvotaan konsernin vaatimustenmukaisuusohjelman avulla ja tuotantoon käyttämämme tehtaat tulee aina olla Accordin tai Alliancen auditoimia ja hyväksymiä, se on minimivaatimuksemme. Konsernin alueellinen tiimi tukee tehtaita toimenpidesuunnitelmien täytäntöönpanossa. Fristads on ollut osa Accord-yhteisöä vuodesta 2015.

Älykästä tekstiilikemikaalien käyttöä

Tekstiiliteollisuudessa käytetyt kemikaalit antavat vaatteille tietyt ominaisuudet. Kemiallisia aineita käytetään vaatteiden tuotannossa aina kuitujen prosessoinnista valmiin kankaan haluttujen ominaisuuksien tekemiseen. Meillä on useita tapoja käytössä, joilla varmistamme tarvittavan kemikaalituntemuksen.

Meillä täytyy olla laaja-alainen ymmärrys siitä, minkälaisia ja miten paljon kemikaaleja valmiit tuotteemme sisältävät. Kemikaalien käytön tulee pysyä EU-säädösten puitteissa, mutta usein omat vaatimustasomme ovat tiukempia kuin viralliset vaatimukset. Tämä johtuu sekä omasta tahtotilastamme vähentää potentiaalisesti haitallisten kemikaalien käyttöä vaatteissamme että kemikaalitietoisten kuluttajien vaatimuksesta alan laajempaan kemikaalien käytön hallintaan. Teemme aktiivisesti töitä kemikaalien käytön hallinnassa sosiaalisen ja ympäristöllisen vaatimustenmukaisuusohjelman kautta, sekä erityisen kemikaalien vaatimustenmukaisuusohjelman kautta. Osana ohjelmaa kaikkien yhteistyötahojen ja vaatteitamme valmistavien tehtaiden on sitouduttava rajoitettujen aineiden listaamme, RSL (Restricted Substance List).

Lista päivitetään kahdesti vuodessa perustuen Ruotsin valtiollisen tutkimuslaitos RISEn kemikaaliohjeistukseen. Fristadsin RSL myötäilee viimeisintä EU:n yhdenmukaistettua lainsäädäntöä, joka sisältää REACH, POP (Persistent organic pollutants = pysyvät orgaaniset yhdisteet) määräykset, biosidimääräykset ja tuoteturvallisuusmääräykset. Varmistamme myös, että noudatamme SVHC (Substances of Very High Concern) luetteloa.

70% tuotteistamme on ÖKO-TEX-sertifioituja

70% kuvastotuotteistamme on ÖKO-TEX®-sertifioituja tuotetasolla. Tämä tarkoittaa sitä, että tuote ei sisällä haitallisia kemikaaleja ja on turvallinen käyttää. Tavoitteenamme on, että kaikki tuotteemme olisivat jatkossa sertifioituja tuotteita. Teemme koko ajan töitä tämän tavoitteen saavuttamiseksi.

ÖKO-TEX® standardi 100 on maailman johtava tekstiilituotteiden haitallisten ainesosien testaaja. Kun vaate testataan tuotetasolla, täyttää tuotteen jokainen osa, pieni tai iso, ÖKO-TEX® standardi 100 tuoteluokka 2 vaatimukset.
Lataa ÖKO-TEX®-sertifikaattimme tästä.

Kemikaalien vaatimustenmukaisuusohjelma

ÖKO-TEX:n ja RSL:n lisäksi ylläpidämme kemikaalien vaatimustenmukaisuusohjelmaa kumppanimme SGS:n kanssa, joka on maailman johtava toimija arvioinneissa, tarkastuksissa ja testauksessa. Ohjelman tavoitteena on rakentaa räätälöity testauspaketti, joka soveltuu sekä tekstiilialaamme että tuotteillemme.

Ohjelma lanseerattiin vuonna 2016. Se on meidän tapamme ottaa vastuu kemikaalitietoisuuden lisäämisestä, kun toimimme yhteistyökumppaneidemme kanssa, sekä keino kouluttaa heitä käytännön tasolla kemikaalihallintaan. Samalla lisäämme heidän läpinäkyvyyttänsä omaan hankintaketjuunsa. Suoritamme testausta ja testitulosten arviointia jatkuvasti niin raaka-aineisiin päätasolla kuin viimeisteltyihin tuotteisiin.

POPFREE-projekti PFAS-yhdisteiden vähentämiseksi

Fristads on osa POPFREE-projektia, jota johtaa RISE (vrt. VTT). POPFREE on innovaatioprojekti, jonka tavoitteena on edistää fluorivapaiden vaihtoehtojen käyttöönottoa tuotannossa, kuten paloturvallisen vaahtomuovin, tekstiilikyllästeiden, kosmetiikan ja suksivoiteiden valmistuksessa. Projektissa tunnistetaan, kehitetään ja arvioidaan vaihtoehtoja sekä niiden teknistä, ympäristö- sekä terveydellistä suorituskykyä. Tietoisuuden lisääminen koko tuotantoketjussa on toinen tärkeä osa POPFREE-projektia. Projekti esimerkiksi auttaa tuotantoketjun toimittajia, ammattiostajia ja kuluttajia tekemään oikeita valintoja. Projekti kokosi yhteen yli 30 teollisuuden, tutkimuksen ja hallinnollisten elimien toimijaa. Projekti päättyi maaliskuussa 2020.

ISO standardit – laatu & ympäristö

Fristadsilla on jo vuodesta 1999 lähtien ollut ISO 9001 ja ISO 14001 kansainväliset sertifikaatit. Standardoitu toiminta vaatii systemaattista työskentelyä tuotteiden ja tuotannon parantamiseksi sekä ympäristövaikutusten minimoimiseksi.  

I ISO 9001: 2015asiakastyytyväisyys fokuksena, tämä on myös linjassa Fristadsin tavoitealueiden kanssa. Kaikkea mitä teemme johtaa ajatus laadukkaiden ja tehokkaiden prosessien kehittämisestä ja tuotteiden tuottamisesta – tavoitteena tyytyväiset asiakkaat.
Lataa tästä ISO 9001 sertifikaatti.

I ISO 14001: 2015 elinkaariajattelu on tärkeä näkökulma alallamme. Olemme integroineet sen luonnolliseksi osaksi liiketoimintaamme. Tämä standardi asettaa vaatimukset systemaattiselle työskentelylle tuotannon ympäristöhaittojen rajoittamiseksi.
Lataa tästä ISO 14001 sertifikaatti.

enemmän tietoa:

Vastuullisuuslupauksemme

Vastuullisuusstrategiamme tähtää muutokseen ja kutsuu mukaan alan muut toimijat.

Vastuullisuusraportti

Lue raportti vuonna 2019 toteutetusta projektistamme kestävyyden ja vastuullisuuden parissa.

EPD-ympäristöselosteet

Olemme kehittäneet maailman ensimmäisen vaatemalliston, jonka jokaisella tuotteella on riippumattomat ympäristöselosteet.