STICA

Hiilijalanjälkemme seuranta STICA:n avulla

Vuodesta 2018 lähtien Fristads on kartoittanut kasvihuonekaasupäästöjään ruotsalaisten tekstiiliyritysten yhteisen ilmastoaloitteen STICA:n jäsenenä.

STICA on ruotsalaisten tekstiiliyritysten yhteinen ilmastoaloite, jossa keskitytään kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseen Pariisin sopimuksessa määritellyn 1,5 asteen tavoitteen mukaisesti. Vuoden 2021 lopussa raportoimme, että suurin osa päästöistämme on Scope 3 ‑päästöjä, ja niiden osalta voimme saada aikaan eniten muutosta. Scope 3 kattaa oman toimintamme ulkopuolella koko arvoketjussa muodostuvat päästöt.

Scope 1
Viittaa päästöihin yrityksen omistamista tai valvotuista lähteistä, kuten ajoneuvoista ja tiloista.

Scope 2
Tarkoittaa ostetun ja käytetyn sähkön, kaukolämmön ja -jäähdytyksen päästöjä.

Scope 3
​​​​​​​Viittaa ostettujen tavaroiden ja palvelujen  päästöihin.

Tuloksen kommentointi

Vuonna 2021 Fristadsin päästöt olivat yhteensä 1,182 tonnia hiilidioksidiekvivalenttia, scope 1 ja 2 -päästöinä, jotka tarkoittavat oman toimintamme päästöjä. Määrä on laskenut 1,954 hiilidioksiditonnista vuonna 2018, tarkoittaen 39.5% vähemmän verrattuna vuoteen 2018.

Päästöjen väheneminen voidaan yhdistää sähkönkäytön puolittumiseen sekä ilmastoneutraalimpiin sähkön lähteisiin. Luvut heijastelevat myös päästöjen ja energian käytön merkittävää vähenemistä jokaisella toimipisteellä verrattuna vuoteen 2018. Lisäksi vähennyksiä on saatu aikaan vaihtamalla toimitiloja sekä Boråsin varasto pienempiin ja tehokkaampiin tiloihin.

Myös lämmöntuotannon ja lämmityksen päästöt ovat vähentyneet 60%:sta 27%:in vuodesta 2018. Kuitenkin yrityskäytössä olevien ajoneuvojen päästöt ovat lisääntyneet 25%:lla, joka johtuu liiketoiminnan kasvusta ja uusille alueille laajentumisesta.

Scope 3 kohdalla Fristadsin päästöt ovat pienentyneet 2% vuodesta 2019. Melko pieni muutos selittyy kahdella eri tekijällä, Covid-19 pandemia on aiheuttanut tuotteiden lisääntynyttä kuljettamista lentoteitse. Lisäksi varastoimme tuotteita pandemian aikana normaalia enemmän toimitusvarmuuden takaamiseksi.

LISÄÄ SISÄLTÖÄ:

Vastuullisuusraportti

Me Fristadsilla suhtaudumme suurella innokkuudella kestävään kehitykseen ja se on kaiken toimintamme ohjenuora. Lue toimistamme ja hankkeistamme vuoden 2021 aikana ja katso uusimmat luvut.​​​​​​​

Lue lisää >

Ympäristöseloste

Ympäristöseloste (EPD) on työkalu, joka ohjaa asiakkaita, ostajia ja julkisista hankinnoista vastaavia tekemään oivaltavampia päätöksiä.

Lue lisää >

Vastuulliset tuotteet

Laatu hinnan sijaan on ollut Fristadsille keskeinen periaate alusta alkaen. Meille laadukkaiden vaatteiden valmistaminen on kestävää kehitystä koskevan työmme ydin.​​​​​​​

Lue lisää >