Convenant Duurzame Kleding en Textiel

Convenant duurzame kleding en textiel

“duurzaamheid vraagt om inspanning van iedereen”

Fristads vindt internationaal maatschappelijk verantwoord ondernemen (IMVO) en eerlijke en goede werkomstandigheden belangrijk. Het Convenant Duurzame Kleding en Textiel (CKT) is voor Fristads Solutions een kans om actief te werken aan verduurzaming van kleding. Op 29 januari 2018 is het convenant getekend. Sindsdien heeft Solutions niet stilgezeten.
Met het tekenen van het convenant verplicht Fristads zich om discriminatie, kinderarbeid en dwangarbeid in de textielsector te signaleren en tegen te gaan. “Ook zetten we ons in voor een leefbaar loon en gezonde en veilige werkomstandigheden voor werknemers en het beperken van milieuschade en dierenleed”, legt Mar-Els Luyten, manager Sourcing & Product Development Solutions Business uit. “We geven hiermee vorm aan ons MVO-beleid en die van onze leveranciers en producenten. Ook vervullen we een actieve rol bij vraagstukken over maatschappelijke en duurzame textiel van de toekomst. Dat betekent dat we tijdens het productieproces rekening houden met het klimaat en het milieu. We streven dan ook naar minimale watervervuiling, beperkt water-, energie- en chemicaliëngebruik en duurzaam grondstofgebruik.”
Inspanning
Het CKT is een samenwerkingsverband tussen de overheid, vakbonden, niet-gouvernementele organisaties (ngo’s) en het bedrijfsleven. Het tekenen van het convenant is zeker geen vrijblijvendheid, er wordt de nodige inspanning verwacht, verzekert Mar-Els. “We moeten voldoen aan bepaalde verplichtingen, serieus onderzoek doen binnen onze productieketen naar risico's en een concreet actieplan opstellen. Op deze manier kan de SER beoordelen of we voldoen aan de gestelde due diligence-eisen.”
Inzicht in keten
Het convenant omschrijft gedurende drie jaar diverse afspraken. “Het eerste jaar is gericht op het verkrijgen van inzicht in onze productielocaties en leveranciers in de hele wereld”, vertelt Mar-Els. “Deze gegevens geven wij door aan het secretariaat van het convenant. Voor dit onderdeel hebben we een assessment gehad en we hebben ruimschoots de punten behaald die benodigd zijn. Daar zijn we uiteraard erg blij mee. Momenteel zitten wij in het tweede jaar waarin we de materialen in kaart brengen. Het gaat daarbij om ons eigen inkoopproces en het beleid dat onze leveranciers voeren. In het derde jaar gaat het om de hele keten. Stap voor stap gaan we van compleet product terug naar de herkomst van de grondstoffen. We onderzoeken door wie en op welke manier onze grondstoffen worden gemaakt. Uiterlijk in het tweede kwartaal van het derde jaar moeten wij onze bevindingen en aanpak publiceren.”
Inzicht in keten
Het convenant omschrijft gedurende drie jaar diverse afspraken. “Het eerste jaar is gericht op het verkrijgen van inzicht in onze productielocaties en leveranciers in de hele wereld”, vertelt Mar-Els. “Deze gegevens geven wij door aan het secretariaat van het convenant. Voor dit onderdeel hebben we een assessment gehad en we hebben ruimschoots de punten behaald die benodigd zijn. Daar zijn we uiteraard erg blij mee. Momenteel zitten wij in het tweede jaar waarin we de materialen in kaart brengen. Het gaat daarbij om ons eigen inkoopproces en het beleid dat onze leveranciers voeren. In het derde jaar gaat het om de hele keten. Stap voor stap gaan we van compleet product terug naar de herkomst van de grondstoffen. We onderzoeken door wie en op welke manier onze grondstoffen worden gemaakt. Uiterlijk in het tweede kwartaal van het derde jaar moeten wij onze bevindingen en aanpak publiceren.”
Actiepunten
Fristads heeft zichzelf meetbare doelen opgelegd. In een plan van aanpak is vastgelegd welke mogelijke risico’s zijn verbonden aan landen, producenten, producten, processen en grondstoffen. “Ook staat hierin op welke manier we verbeteringen aanpakken en we geven prioriteit aan de actiepunten. Hierbij werken we intensief samen met onze SRC-manager Head of Group Sustainability en Corporate Responsibility in Hong Kong. Ook gaan we in gesprek met producenten en leveranciers. Ons streven is om hen inzicht te laten krijgen in hun proces en aan de slag te laten gaan met hun verbeterpunten. We willen zoveel mogelijk de jarenlange relaties die we opgebouwd hebben met fabrikanten behouden en het kwaliteitsniveau van de producten verbeteren.”
Gezamenlijke inspanning
De conclusie is dat Fristads goed op weg is. Mar-Els geeft aan dat het een proces is en dat doelen alleen stap voor stap bereikt kunnen worden door samenwerking in de keten. “Klanten vinden het belangrijk dat een kledingstuk duurzaam, diervriendelijk of fairtrade is, maar prijs blijft een belangrijke factor. Een hogere prijs is op dit moment een onvermijdelijke consequentie als in de aanbesteding gestuurd wordt op MVO en duurzaamheid. Om te komen tot volledig circulaire bedrijfskleding voor Solutionsklanten moet iedereen een bijdrage leveren. Dat is de uitdaging!”

Fristads

SOLUTIONS

Fristads

SOLUTIONS