EN 1149-5
​​​​​​​Electrostatische eigenschappen, ontwerpeisen

Gecertificeerde en goedgekeurde kledingstukken die bescherming bieden tegen elektrostatische ontlading volgens EN 1149-5.

Naast het feit dat het materiaal antistatisch is, bevat de norm ook speciale ontwerpvereisten. Kledingstukken of accessoires van antistatisch materiaal die niet zijn goedgekeurd als individuele beschermende kledingstukken, zijn gecertificeerd volgens EN 1149-3 op materiaalniveau, bijvoorbeeld: high-vis vesten en spijkerzakken. Het is belangrijk dat de beschermende kledingstukken worden gedragen in combinatie met andere antistatische uitrusting, zoals schoenen, zodat ze deel gaan uitmaken van een geaard systeem.

Voor wie?
Werknemers in de petrochemie, energie-, raffinage-, onderhouds- en offshoresector, werknemers die werkzaam zijn in ATEX-omgevingen.

Beschermt tegen:
Statische elektriciteit, die vonken kan veroorzaken. Vermindert het risico van vonken in explosieve omgevingen of bij het werken met ontvlambare of explosieve stoffen.


ATEX – een omgeving met ontploffingsgevaar
Het begrip ATEX behelst alle situaties waar een kans bestaat op gas- en stofontploffingsgevaar. De afkorting ATEX is afkomstig van de Franse woorden ATmosphere EXplosible uit de Europese richtlijnen van explosieveiligheid.  Bedrijven en organisaties die werken in explosiegevaarlijke omgevingen dienen maatregelen te nemen zodat werknemers op een veilige manier hun werkzaamheden kunnen uitvoeren.

Voorbeelden van ATEX-omgevingen:
Bosbouw
Petrochemische industrie
Benzinestations
Energiebedrijven met vaste brandstof, oliebrandstof en/of aardgas
Poeder- en chemicaliënverwerking in verschillende vormen
Werkplaatsen waar word  gewerkt met LPG of andere ontvlambare gassen/vloeistoffen

De ATEX-richtlijnen met aanbevelingen over hoe men zich moet kleden in ATEX-omgevingen gelden voor de hele EU. Om er zeker van te zijn dat het ontwerp correct is en dat het kledingstuk geschikt is voor gebruik in een ATEX-omgeving, worden de volgende certificeringen aanbevolen: EN 1149-5 (elektrostatische ontlading), EN ISO 11612 (hitte en vlammen) en IEC 61482-2 (vlamboog). Het is ook aanbevolen dat het kledingstuk vrij van metaal is.