STYRING

Alle vores handlinger er baseret på politikker og kodekser, der er unikke for vores virksomhed, hvilket sikrer, at vi handler på en ansvarlig måde.

Adfærdskodeks for leverandører

Vores arbejde med bæredygtighed er baseret på de 10 principper i FN's Global Compact, der danner grundlaget for vores adfærdskodeks. Alle Fristads' leverandører er forpligtede til at underskrive adfærdskodekset. Adfærdskodekset er et redskab, der skal sikre, at vores leverandører handler på en ansvarlig måde, og angiver minimumskravene til leverandører med hensyn til menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder, miljøledelse og bekæmpelse af korruption.

ISO-standarder for kvalitet og miljø

Fristads er certificeret i henhold til ISO 9001 og ISO 14001, hvilket kræver, at vi arbejder systematisk med forbedringer af vores produkter og produktion samt minimering af vores miljøpåvirkning. I ISO 9001: 2015 er kundetilfredshed i fokus, hvilket er i tråd med Fristads' fokusområder. Det betyder, at vi i alt, hvad vi gør, stræber efter at skabe kvalitet og effektive processer for udvikling og produktion af vores produkter, for at kunne tilfredsstille vores kunder. I ISO 14001: 2015 er livscyklusperspektivet et vigtigt aspekt. Det er noget, vi har integreret som en naturlig del af vores forretning. Det betyder, at standarden stiller krav til, hvordan vi arbejder systematisk med at begrænse vores virksomheds indvirkning på miljøet. Læs mere om og/eller download vores produktcertifikater her.

Etiske regler for medarbejdere

Fristads' etiske kodeks er en hensigtserklæring, der giver medarbejderne vejledning i deres daglige arbejde, og når de træffer beslutninger. Fristads' etiske kodeks gælder overalt, hvor Fristads driver forretning, og påvirker alle, der arbejder for brandet. Det etiske kodeks omfatter information om og vejledning i Fristads' kerneværdier, et sundt og sikkert arbejdsmiljø samt forretningsetik som f.eks. bekæmpelse af korruption.​​​​​​​

Miljøpolitik

Vi arbejder for et langsigtet bæredygtigt samfund, både for mennesker og miljøet. Vi er konstant på udkig efter alternativer, der reducerer vores forretnings negative indvirkning på miljøet uden at gå på kompromis med kvalitet eller pris. Vores miljøarbejde er baseret på vores bæredygtighedsstrategi og løbende uddannelse af personalet. Vores miljømål bliver gennemgået og revideret løbende. Denne tilgang er en naturlig del af livscyklusperspektivet og vores stræben efter at blive mere bæredygtige i alt, hvad vi gør; fra produktdesign, produktion af materialer og produktionseffektivitet til beslutninger om transportmidler, opvarmning af vores lokaler og vores engagement i sociale spørgsmål.

Sikkerhedspolitik

Udvikling af arbejdsmiljøet er en integreret og naturlig del af virksomheden, og spørgsmål vedrørende arbejdsmiljø håndteres i forbindelse med de daglige aktiviteter. Fristads bestræber sig på at arbejde forebyggende og straks håndtere spørgsmål og problemstillinger, der vedrører mental sundhed og arbejdsmiljø. For os er det vigtigt at sikre, at alle medarbejdere har en sikker og sund arbejdsplads.​​​​​​​​​​​​​​

Kvalitetspolitik

Hos Fristads er høj kvalitet, sikkerhed og bæredygtighed altid i fokus. Vi har ambitiøse kvalitetsmål og høje krav til interne kontroller og dokumentstyring, og arbejder konstant på efteruddannelse samt nye værktøjer eller udvikling af eksisterende. Vi stræber efter at leve op til vores kunders forventninger og imødekomme deres behov for en smidig kunderejse, fra køb til levering.​​​​​​​​​​​​​​

MERE INDHOLD TIL DIG:

Bæredygtige produkter

At konkurrere på kvalitet frem for pris har været et centralt princip for Fristads lige fra begyndelsen. For os er det at fremstille kvalitetsprodukter kernen i vores bæredygtighedsarbejde.

Læs mere >

Socialt ansvar

Alle har ret til gode arbejdsforhold. Vi stræber efter, at vores forretning altid skal have en positiv social indvirkning på alle, der er involveret i vores drift.

Læs mere >

FN's mål

Vores bæredygtighedsstrategi sigter mod at støtte FN's mål for bæredygtig udvikling ved at fastsætte mål, der er i overensstemmelse med Paris-aftalens begrænsning for global opvarmning på 1,5 °C.

Læs mere >