EN 1149-5
Elektrostatisk udladning, ATEX-miljø

Certificeret og godkendt tøj, der beskytter mod elektrostatisk udladning i henhold til EN 1149-5.

Ud over det faktum, at materialet er antistatisk, indeholder standarden også særlige designkrav. Produkter eller tilbehør i antistatisk materiale, der ikke er godkendt som individuelle beskyttelsesbeklædninger, er certificeret i henhold til EN 1149-3 på materialeniveau, f.eks.: veste og hængelommer med høj synlighed.

Det er vigtigt, at beskyttelsesbeklædningen bæres i kombination med andet antistatisk udstyr såsom sko, så de bliver en del af et jordet system.

Egnet til hvem? Arbejdere inden for petrokemi, energi, raffinaderi, vedligeholdelse og offshoresektoren, arbejder, der bevæger sig i ATEX-miljøer.

Beskytter mod: Statisk elektricitet, som kan forårsage gnister. Reducerer risikoen for gnister i eksplosive miljøer eller ved håndtering af brændbare eller eksplosive stoffer.

ATEX – et potentielt eksplosivt miljø
Reglerne gælder, når en person på arbejdspladsen kan blive udsat for fare forårsaget af et eksplosivt miljø. Gælder for miljøer, hvor der er risiko for, at der dannes eksplosiv atmosfære på grund af brændbare gasser og væsker eller støv og damp.

Eksempler på ATEX-miljøer:
Energiselskaber med fast brændstof, brændselsolie og/eller naturgas
Petrokemisk industri
Pulver og kemisk håndtering i forskellige former
Skovindustrien
Tankstationer
Arbejdspladser, der håndterer LPG eller anden brændbar gas/væske

ATEX-direktiverne med anbefalinger til, hvordan man klæder sig i ATEX-miljøer, er fælles for hele EU. For at sikre, at designet er korrekt, og at tøjet er egnet til brug i et ATEX-miljø, anbefales følgende certificeringer: EN 1149-5 (elektrostatisk udladning), EN ISO 11612 (varme og flamme) og IEC 61482-2 (lysbue). Tøjet skal også være metalfrit.