EN 13034
flydende kemikalier

Beskyttelsestøj testet i henhold til EN 13034 type PB* [6] yder beskyttelse mod stænk fra flydende kemikalier.

​​​​​​​Tøjet yder begrænset beskyttelse mod flydende kemikalier. Velegnet til arbejde i miljøer, hvor der kan være en risiko for stænk af kemikalier, dvs. eksponering for små kemikaliemængder, hvor der ikke er krav om en komplet kemikaliebarriere. Beskyttelsesbeklædningen har særlige designkrav for at forhindre kemikalierne i at samle sig på tøjet, for eksempel har de ingen løsthængende lommer.

Egnet til hvem? Industriarbejdere, minearbejdere. Arbejdere i sektorerne petrokemi, energi, raffinaderi, vedligeholdelse og offshore.

Beskytter mod stænk fra:
svovlsyre, H2SO4, 30% natriumhydroxid, NaOH, 10 % O-Xylen, ufortyndet butan-1-ol, ufortyndet.

Bemærk! Beskyttelsen mod EN 13034 skal genaktiveres, og der skal tilsættes passende behandling til vaskeprocessen for mindst hver femte vaskecyklus, medmindre andet er angivet i produktet.

*PB = Partial Body protection (delvis kropsbeskyttelse).