EN ISO 11612
Varme og flammer

Beskyttende tøj, der opfylder EN ISO 11612, beskytter brugeren mod kontakt med varme og flammer.

​​​​​​​Todelte beskyttelsesbeklædningsgenstande skal bæres sammen og beskytte hele kroppen for at opnå det rette beskyttelsesniveau. CE-etiketterne inde i produktet indeholder oplysninger om den nødvendige beklædningskombination, og hvilke kodebogstaver produktet er certificeret til.

Egnet til hvem? Elektrikere, industriarbejdere, minearbejdere, vej- og jernbanearbejdere, svejsere. Arbejde i forbindelse med støbebranchen (jern, stål, aluminium), offshore, energi, raffinaderi og vedligeholdelse.

A: Begrænset flammespredning
Hvis tøjet udsættes for åben ild i 10 sekunder, skal den slukke inden for 2 sekunder, og der bør ikke opstå et hul.
A1 - Overfladeantændelse
A2 - Kantantændelse

B: Beskyttelse mod konvektiv varme (varmepassage)
Angiver, hvor længe tøjet kan stoppe varmen mod at passere gennem tøjet, når det udsættes for en åben flamme.
B1: 4-10 sek.
B2: 10-20 sek.
B3: 20 sek. eller mere

C: Beskyttelse mod strålevarme
Angiver, hvor længe tøjet kan stoppe varmen mod at passere gennem tøjet, når det udsættes for strålevarme.
C1: 7-20 sek.
C2: 20-50 sek.
C3: 50-95 sek.
C4: 95 sek. eller mere

D: Beskyttelse mod sprøjt fra smeltet aluminium
Angiver, hvor meget smeltet aluminiumsstænk tøjet kan håndtere, før der dannes huller.
D1: 100-200 g
D2: 200-350 g
D3: 350 g eller mere

E: Beskyttelse mod sprøjt fra smeltet jern
Angiver, hvor meget smeltet jernstænk tøjet kan håndtere, før der dannes huller. E1: 60-120 g
E2: 120-200 g
E3: 200 g eller mere.

F: Beskyttelse mod kontaktvarme
Angiver, hvor længe tøjet kan blokere den varme, der genereres ved direkte kontakt med varme stoffer og genstande.
F1: 5-10 sek.
F2: 10-15 sek.
F3: 15 sek. eller mere

EN ISO 11612 – D,E
Smeltet jern og aluminium

Beskyttelsesbeklædning, der er specielt designet til at modstå smeltede metalstænk, er certificeret i henhold til EN ISO 11612 (varme og flamme) i kategori D og E. Selv hvis stoffet ikke brænder eller smuldrer ved kontakt med det smeltede metal, kan du få forbrændinger.

Egnet til hvem? Støberiarbejdere, metalarbejdere, svejsere.

I testen hældes flydende metal over stoffet i en særlig vinkel, og klassificeringen angiver, hvor meget stoffet kan håndtere, før et hul dannes. Testen er opdelt i tre klasser, hvor henholdsvis D3 og E3 angiver den højeste værdi. Se værdierne på listen for EN ISO 11612.

​​​​​​​Vores specialudviklede MFA-beskyttelsesbeklædning giver den højeste beskyttelse mod smeltet jern og aluminium D3 og E3.