EN ISO 13982-1
faste partikler

Beskyttelsesbeklædning til brug mod faste partikler.
​​​​​​​
Standarden angiver minimumskravene for kemikaliebestandig beklædning, der kan modstå gennemtrængning af luftbårne faste partikler. Yderligere kropsbeskyttelse kan være nødvendig i form af hætte, handsker, støvler, visir eller åndedrætsværn.