IEC 61482-2 ​​​​​​​

Lysbue

Beskyttelsesbeklædning, der er certificeret i henhold til IEC 61482-2, bør anvendes i miljøer, hvor der er risiko for lysbueulykker.

​​​​​​​I 2019 blev IEC 61482-2 revideret og er blevet opdateret med et nyt symbol/piktogram og den nye brændværdi ELIM.

Ved en lysbueeksplosion er materialet udsat for plasmaskyer, flammer, stråling og metal, der sprøjter fra elektroderne. I så fald skal materialet isolere effektivt nok til at forhindre andengradsforbrændinger på huden. Et effektivt materiale til lysbuebeskyttende produkter skal beskytte både mod flammen og metalstænk og samtidig isolere mod intens varme. Standard IEC 61482-2 omfatter to testmetoder: EN 61482-1-1 (Open Arc) og EN 61482-1-2 (Box Test). Vores tøj er certificeret i henhold til begge metoder.

Todelte beskyttelsesbeklædningsgenstande skal bæres sammen og beskytte hele kroppen for at opnå det rette beskyttelsesniveau. CE-etiketterne inde i produktet indeholder oplysninger om den nødvendige beklædningskombination, og hvilke kodebogstaver produktet er certificeret til. Beskyttelsesbeklædningen bæres normalt sammen med andre typer PPE såsom hjelm, handsker og sko. Iført yderligere lag af produkter er meget vigtigt og vil øge beskyttelsen.

Egnet til hvem?
Elektrikere, når de vedligeholder udstyr på fordelingsanlæg eller strømtavler uden lysbuesikring eller ved arbejde på højspændingsudstyr.

Beskytter mod: Lysbue, metalstænk, varme og flammer, strålevarme, konvektive varme, højspænding, elektrisk stød, plasma skyer, stråling.

Open Arc Test – IEC/EN 61482-1-1

Testen bruger en bue, der simulerer virkeligheden ved ikke at være "kontrolleret". Buen skydes mod en mannequin iført et eller flere lag af produkter, hvorefter beskyttelsen af tøjet vurderes. Beskyttelsesniveauet for produktet får en brændværdi – cal/cm² – som angivet i ATPV eller EBT. Jo højere værdi, jo bedre beskyttelse.

ATPV og EBT måles i forhold til en risiko på 50 % for andengradsforbrænding. Om det bliver til en ATPV-værdi eller en EBT-værdi, afhænger af, hvordan stoffet reagerer på buetesten. Hvis et hul forekommer først, indstilles værdien som EBT, og hvis høj varmepassage er først, vil det være ATPV. Resultatet af lysbuetestene – ATPV-, EBT- og ELIM-værdierne – sammenlignes med Stoll-kurven, et diagram, der viser, når du er i risiko for andengradsforbrænding i tilfælde af en lysbueulykke. På den måde kan du måle det energiniveau (brændværdi), som tøjet beskytter mod.

ATPV (Arc Thermal Performance Value) angiver det energiniveau, der kræves for at få en varmepassage i tøjet med en risiko på 50 % for at forårsage en andengradsforbrænding.

EBT (Energy Breakopen Threshold) angiver det energiniveau, der kræves for at skabe et brud i materialet med en risiko på 50 % for at forårsage en andengradsforbrænding.

HAF (Heat Attenuation Factor) er målingen af den procentvise energi, der blokeres af materialet eller materialesystemet.

ELIM – Ny testværdi for Open Arc Test

I 2019 blev IEC 61482-2 revideret, og Open Arc-testen er blevet opdateret med den nye brændværdi ELIM (Incident Energy Limit).

ELIM supplerer ATPV og EBT. ELIM angiver det energiniveau, som produktet kan udsættes for med en risiko på 0 % for andengradsforbrænding (ATPV og EBT indikerer en 50 % risiko for forbrænding). ELIM-værdien har derfor en lavere brændværdi end ATPV og EBT.

Fristads nye flammebeskyttende produkter fra efteråret 2019 og frem er blevet testet i henhold til den nye udgave af IEC 61482-2 og fået en ELIM-værdi. Vi er i øjeblikket ved at opdatere og omklassificere eksisterende flammebeklædning, en proces.    I en overgangsperiode vil mærkningen af vores produkter løbende blive opdateret.

Box Test – IEC/EN 61482-1-2

Bueklassificeringen – klasse 1 eller 2 – evalueres i en test med en begrænset og retningsbestemt bue. I testen skydes lysbuen mod en kasse, hvor materialet eller tøjet er placeret. Resultatet sammenlignes med Stoll-kurven, et diagram, der viser, når du er i risiko for andengradsforbrænding i tilfælde af en lysbueulykke. Testkriterier: Materialet må ikke smelte på indersiden, efterflammen skal slukkes inden for 5 sekunder eller mindre, og der må ikke opstå et hul større end 5mm i nogen retning. Resultatet godkendes eller afvises.

Klasse 1 = 4 kA (bueenergi 168 kJ)
​​​​​​​Klasse 2 = 7 kA (bueenergi 320 kJ)