vastuullisuuslupauksemme

Meidän on tehtävä enemmän tuottamalla vähemmän

Ilmastonmuutos  ja ympäristön saastuminen ovat aikamme haasteita. Tekstiiliteollisuuden on tehtävä osansa planeettamme  suojelemiseksi. Olemme sitoutuneet vähentämään ympäristöjalanjälkeämme  aina vaatteen suunnittelusta sen  elinkaaren loppuun asti. Olemme asettaneet kunnianhimoisen tavoitteen vähentää kasvihuonekaasupäästöjä 50% vuoteen 2030 mennessä ja pyrimme löytämään vaihtoehtoja tuotteissa oleville vaarallisille kemikaaleille. Uraauurtavan EPD-ympäristöselosteiden ansiosta olemme asettaneet uuden standardin kestäville työvaatteille mittaamalla vaatteidemme ympäristövaikutukset kaikissa tuotannon vaiheissa. Korvaamme vaatteiden materiaaleja jatkuvasti kestävämmillä vaihtoehdoilla ja lisäämme vuosittain lisää Green-mallistoja tuotevalikoimaamme.

Silti meidän on tehtävä enemmän. Paras tapa vähentää vaatteiden ympäristövaikutuksia on tuottaa vähemmän vaatteita, mikä vaatii sekä kuluttajia muuttamaan kulutuskäyttäytymistään että tuottajia kilpailemaan laadun eikä hinnan kanssa. Me Fristadsilla olemme ylpeitä siitä, että tuotamme ensiluokkaisia työvaatteita, jotka kestävät kulutusta  ja jotka eivät koskaan mene muodista pois. Lisäksi, kun vaatteet rikkoutuvat, ensimmäinen valinta on korjata ne pikemminkin kuin korvata uudella.

Silti meidän on tehtävä enemmän. Paras tapa vähentää vaatteiden ympäristövaikutuksia on tuottaa vähemmän vaatteita, mikä vaatii sekä kuluttajia muuttamaan kulutuskäyttäytymistään että tuottajia kilpailemaan laadun eikä hinnan kanssa. Me Fristadsilla olemme ylpeitä siitä, että tuotamme ensiluokkaisia työvaatteita, jotka kestävät kulutusta  ja jotka eivät koskaan mene muodista pois. Lisäksi, kun vaatteet rikkoutuvat, ensimmäinen valinta on korjata ne pikemminkin kuin korvata uudella.

Elinkaarinäkökulma

Me Fristadsilla käytämme LCA (Life Cycle Assessment) menetelmää, joka auttaa meitä ymmärtämään millä osa-alueilla pystymme parantamaan ja tekemään vastuullisempia valintoja. Siitä hetkestä, kun aloitamme uuden vaatteen suunnittelun, päivään, jolloin vaate on tullut elinkaarensa loppuun, teemme töitä kuinka voimme vaikuttaa negatiivisten vaikutusten minimoimiseksi. Kaikkia Fristadsin eri osastoja opastaa LCA elinkaariajattelu, joka ohjaa työtämme ympäristöasioissa.

Kiinnostuitko Fristadsista?  Jätä yhteydenottopyyntö

YK:n tavoitteet ohjaavat toimintaamme

Vastuullisuusstrategiamme myötäilee YK:n kestävän kehityksen tavoitteita,  johon kuuluu mm.  Pariisin ilmastosopimuksen mukainen tavoite: ilmaston lämpeneminen tulee rajata 1,5 asteeseen. Tavoitteet ohjaavat meitä keskittymään niihin osa-alueisiin, joissa voimme vaikuttaa eniten.  Seitsemästätoista globaalista tavoitteesta kolme on erityisen merkityksellisiä meille. Nämä ovat vastuullinen kulutus ja tuotanto, ilmastotoimet ja kumppanuudet tavoitteiden saavuttamiseksi.

Vastuullinen kuluttaminen ja tuotanto
Kuluttaminen ja tuotanto linkittyvät läheisesti toisiinsa, ja molemmilla on iso vaikutus ympäristöön. Meille on tärkeää pohtia vastuullista tuotantoa laajasta perspektiivistä, aloittaen päätöksellä mitä tuotteita valmistamme ja miten. Meille on aina ollut tärkeää valmistaa pitkäikäisiä tuotteita, sillä laadukkaat tuotteet kestävät käytössä pidempään, jolloin tarve uusien tuotteiden hankkimiselle ja valmistukselle vähenee.   
​​​​
Ilmastotoimet
Ilmastonmuutos on alkanut konkretisoitumaan ympäri maailman. Koska liiketoimintamme ulottuu ympäri maailman, katsomme velvollisuudeksemme kantaa vastuumme ja tehdä valintoja, joilla pienennämme liiketoiminnan ilmastovaikutuksia. Arvioimme jatkuvasti tuotteiden, tuotannon, prosessien ja logistiikan ympäristövaikutuksia, jotta pystymme vähentämään päästöjä ja turvaamaan kestävämmät liiketoiminnan käytännöt.

Yhteistyöllä tavoitteisiin
Uskomme, että yhdistämällä useamman toimijan voimat, saavutamme isomman muutoksen. Tämän vuoksi panostamme yhteistyöhön niin oman sektorimme toimijoiden kuin myös alan tutkijoiden kanssa. Olemme olleet vuodesta 2007 saakka osa RISEn (vastaava kuin VTT) johtamaa kemikaaliryhmää, joka tähtää haitallisten kemikaalien korvaamiseen paremmilla vaihtoehdoilla. Olemme myös mukana Ruotsin tekstiilialan ilmastotoimia koskevassa aloitteessa (STICA), joka auttaa meitä seuraamaan ilmastojalanjälkemme vuosittain.


Tärkeimmät kehityskohteet 2025

Tavoitteenamme on johtaa työvaateteollisuutta kestävyyden suhteen ja innostaa muita seuraamaan esimerkkiä. Päästäksemme  sinne olemme jakaneet vastuullisuuden kolmeen ydinalueeseen, jotka kattavat kestävän kehityksen sosiaaliset, ympäristöön liittyvät ja taloudelliset näkökohdat. Haastamme kullakin alueella perinteisen tavan valmistaa työvaatteita ja olemme sitoutuneet löytämään tehokkaampia tapoja suunnitella, kehittää ja valmistaa tuotteitamme.

Tyytyväiset työntekijät
Sosiaalisesta näkökulmasta otamme yhteisvastuun ja varmistamme että liiketoiminnallamme on positiivinen sosiaalinen vaikutus jokaiseen, joka työskentelee meillä ja meille. Tärkeimmät seikat ovat oikeudenmukaisuus, eettisyys, terveys, työntekijöiden tyytyväisyys sekä erilaisuuden hyväksyminen. Meillä on kaksi pitkän aikavälin sitoumusta: Toimimme eettisten sääntöjen mukaisesti sekä varmistamme että jokaisella, joka työskentelee meille, on hyvät työskentelyolosuhteet.

​​​​​​​Kestävä tuotevalikoima ja tuotanto
Olemme sitoutuneet kehittämään tuotteidemme valmistusta kestävällä ja ympäristövaikutuksia pienentävällä tavalla. Tärkeimmät seikat ovat päästöt, luonnonvarojen käyttö, raakamateriaalit, värjäysmenetelmät, kemikaalit, muovin käyttö ja logistiikka. Pitkän aikavälin sitoumuksiin kuuluvat kiertotalousajattelun omaksuminen tuotantoprosesseihin ja kasvihuonepäästöjen vähentäminen 50%:lla vuoteen 2030 mennessä.

Luotettava kumppani
Operationaalisten ja taloudellisten vastuullisuusnäkökulmien lisäksi haluamme olla asiakkaillemme ja yhteistyötahoillemme kumppani, jonka vastuullisuusvalinnat helpottavat heidän omaa tekemistänsä. Tämän vuoksi parannamme jatkuvasti tietämystä, ymmärrystä ja viestintäämme vastuullisuuskysymysten kohdalla. Pitkän aikavälin sitoumuksia ovat: olla työvaateteollisuuden vastuullisuuden asiantuntija sekä mahdollistaa asiakkaittemme ja yhteistyökumppaniemme vastuullisuustavoitteet.

Kiinnostuitko Fristadsista?  Jätä yhteydenottopyyntö

lisätietoa:

Vastuumme

Noudatamme systemaattisesti asettamiamme sosiaalisen- ja ympäristöhyvinvoinnin kriteerejä.

Vastuullisuusraporttimme

Lue raportti vuonna 2020  toteutetuista projekteistamme kestävyyden ja vastuullisuuden parissa.

EPD-ympäristöselosteet

Olemme kehittäneet maailman ensimmäisen vaatemalliston, jonka jokaisella tuotteella on riippumattomat ympäristöselosteet.