ALV: On

VASTUULLISUUSLUPAUKSEMME

Haluamme tehdä muutoksen

Olemme valmistaneet laadukkaita työvaatteita lähes 100 vuoden ajan. Pienestä ruotsalaisesta työvaatepajasta on kasvanut Euroopan laajuinen työvaatebrändi. Kehitämme jatkuvasti toimintaamme, jotta löytäisimme entistä tehokkaampia keinoja suunnitella, kehittää ja valmistaa tuotteitamme. Se kuinka toimimme suhteessa ympäröivään maailmaan, on tullut entistä tärkeämmäksi niin yrityksen liiketoiminnan ja kasvun kuin myös työntekijöidemme kannalta.

Haluamme löytää uusia keinoja kasvulle, haastamme perinteiset tavat valmistaa työvaatteita ja pyrimme ottamaan yhteistyökumppanimme mukaan yhteiselle matkalle. Uteliaisuus ja tahto kehittää entistä ympäristöystävällisempiä työvaatteita, uusia mallistoja ja testata uusia raakamateriaaleja tai kuituja vievät meitä eteenpäin. Haastamme itsemme päivittäin tekemään asiat paremmin.  

Haluamme löytää uusia keinoja kasvulle, haastamme perinteiset tavat valmistaa työvaatteita ja pyrimme ottamaan yhteistyökumppanimme mukaan yhteiselle matkalle. Uteliaisuus ja tahto kehittää entistä ympäristöystävällisempiä työvaatteita, uusia mallistoja ja testata uusia raakamateriaaleja tai kuituja vievät meitä eteenpäin. Haastamme itsemme päivittäin tekemään asiat paremmin.  

Olemme osa teollisuutta, joka kaipaa muutosta

Työvaatteiden valmistaminen saastuttaa ilmastoa ja vesistöjä sekä kuluttaa puhtaan veden varantoja. Yhtälöön voidaan vielä lisätä tekstiiliteollisuuden nopeasti etenevät muoti-ilmiöt ja heikkolaatuiset tuotteet, jotka edesauttavat ylikulutusta ympäri maailman. Lisäksi tekstiiliteollisuus tunnetaan huonoista työskentelyolosuhteista ja läpinäkyvyyden puutteesta. Kaikki yhteenlaskettuna, tekstiiliteollisuus on monien sosiaalisten ja ympäristöhaasteiden edessä. Kun puhutaan työvaatteista, on tärkeää taata ja säilyttää pitkäikäisten työvaatteiden valmistaminen niin, että vaatteen toiminnallisuudet ja työskentelymukavuus kohtaavat työntekijän toiveet ja tarpeet. Myös tuotteen jäljitettävyys, läpinäkyvyys, suorituskyky ja vastuullisuus ovat asioita, jotka ovat asiakkaille tärkeitä ja jotka vahvistavat dialogiamme asiakkaiden kanssa.
​​​​​​​
On selvää, että tekstiiliteollisuuden on panostettava enemmän kestävän kehityksen mukaisiin ratkaisuihin. Onneksi merkkejä suunnan muutoksesta on olemassa. Olemme nähneet monia hienoja aloitteita, joissa alan toimijat ovat yhdistäneet muutoksen voimansa. Yksi hyvä esimerkki on STICA (Swedish Textile Initiative for Climate Action), jonka tarkoituksena on saavuttaa ympäristötavoitteet, joita kansainväliset ja kansalliset toimijat alalle asettavat. STICA tarjoaa tukea kasvihuonekaasujen vähentämiseen sekä laatii konkreettisia suunnitelmia työn edistämiseksi, yhteistyössä kaikkien STICA:an kuuluvien yritysten kanssa.

Edistämme YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttamista

Vastuullisuusstrategiamme myötäilee YK:n kestävän kehityksen tavoitteita ja samalla ohjaa meitä keskittymään niihin osa-alueisiin, joissa voimme vaikuttaa eniten. Kolme tavoitetta 17:sta ovat meilleerityisen tärkeitä. Nämä ovat Vastuullinen kulutus ja tuotanto, ilmastotoimenpiteet ja yhteistyö tavoitteiden saavuttamiseksi.

Vastuullinen kuluttaminen ja tuotanto
Kuluttaminen ja tuotanto linkittyvät läheisesti toisiinsa, ja molemmilla on iso vaikutus ympäristöön. Meille on tärkeää pohtia vastuullista tuotantoa laajasta perspektiivistä, aloittaen päätöksellä mitä tuotteita valmistamme ja miten. Meille on aina ollut tärkeää valmistaa pitkäikäisiä tuotteita, sillä laadukkaat tuotteet kestävät käytössä pidempään, jolloin tarve uusien tuotteiden hankkimiselle ja valmistukselle vähenee.   
​​​​
Ilmastotoimet
ilmastonmuutos on alkanut konkretisoitumaan ympäri maailman. Koska liiketoimintamme ulottuu ympäri maailman, katsomme velvollisuudeksemme kantaa vastuumme ja tehdä valintoja, joilla pienennämme liiketoiminnan ilmastovaikutuksia. Arvioimme jatkuvasti tuotteiden, tuotannon, prosessien ja logistiikan ympäristövaikutuksia, jotta pystymme vähentämään päästöjä ja turvaamaan kestävämmät liiketoiminnan käytännöt.

Yhteistyöllä tavoitteisiin
​​​​​​​
Uskomme, että yhdistämällä useamman toimijan voimat, saavutamme isomman muutoksen. Tämän vuoksi panostamme yhteistyöhön niin oman sektorimme toimijoiden kuin myös alan tutkijoiden kanssa. Olemme olleet vuodesta 2007 saakka osa RISEn (vastaava kuin VTT) johtamaa kemikaaliryhmää, joka tähtää haitallisten kemikaalien korvaamiseen paremmilla vaihtoehdoilla. Vuonna 2019 liityimme osaksi STICA:a, jonka myötä sitoudumme vähentämään päästöjä 30% vuoteen 2030 mennessä.


Tärkeimmät kehityskohteet 2025

Vastuullisuus on laaja aihealue, se kattaa niin ympäristönäkökulmat kuin myös sosiaalisen vastuun. Fristadsin on pystyttävä takaamaan kannattava liiketoiminta, kun teemme investointeja, etsimme parempia teknologioita ja pitäydymme tavoitteissamme. Olemme jakaneet vastuullisuuden kolmeen ydinalueeseen: sosiaaliset, taloudelliset ja ympäristönäkökulmat sekä asettaneet pitkän aikavälin tavoitteet jokaiselle erikseen.

Tyytyväiset työntekijät
Sosiaalisesta näkökulmasta otamme yhteisvastuun ja varmistamme että liiketoiminnallamme on positiivinen sosiaalinen vaikutus jokaiseen, joka työskentelee meillä ja meille. Tärkeimmät seikat ovat oikeudenmukaisuus, eettisyys, terveys, työntekijöiden tyytyväisyys sekä erilaisuuden hyväksyminen. Meillä on kaksi pitkän aikavälin sitoumusta: Toimimme eettisten sääntöjen mukaisesti sekä varmistamme että jokaisella, joka työskentelee meille, on hyvät työskentelyolosuhteet.

​​​​​​​Kestävä tuotevalikoima ja tuotanto
Olemme sitoutuneita kehittämään tuotteidemme valmistusta kestävällä ja ympäristövaikutusta pienentävällä tavalla. Tärkeimmät seikat ovat päästöt, luonnonvarojen käyttö, raakamateriaalit, värjäysmenetelmät, kemikaalit, muovin käyttö ja logistiikka. Pitkän aikavälin sitoumuksiin kuuluvat kiertotalousajattelun omaksuminen tuotantoprosesseihin ja kasvihuonepäästöjen vähentäminen 30%:lla vuoteen 2030 mennessä.

Luotettava kumppani
Operationaalisten ja taloudellisten vastuullisuusnäkökulmien lisäksi haluamme olla asiakkaillemme ja yhteystyötahoillemme kumppani, jonka vastuullisuusvalinnat helpottavat heidän omaa tekemistänsä. Tämän vuoksi parannamme jatkuvasti tietämystä, ymmärrystä ja viestintäämme vastuullisuuskysymysten kohdalla. Pitkän aikavälin sitoumuksia ovat: olla työvaateteollisuuden vastuullisuuden asiantuntija sekä mahdollistaa asiakkaittemme ja yhteistyökumppaniemme vastuullisuustavoitteet.

ENEMMÄN TIETOA:

Vastuumme

Noudatamme systemaattisesti asettamiamme sosiaalisen- ja ympäristöhyvinvoinnin kriteerejä.

Vastuullisuusraportti

Lue raportti vuonna 2019 toteutetusta projektistamme kestävyyden ja vastuullisuuden parissa.

EPD-ympäristöselosteet

Olemme kehittäneet maailman ensimmäisen vaatemalliston, jonka jokaisella tuotteella on riippumattomat ympäristöselosteet.