ALV: On

Ilmastokompensaatio

Olemme osa teollisuuden alaa, jonka on muututtava. Vaikka molemmat, me ja tekstiiliteollisuus, ovat ottaneet askelia oikeaan suuntaan päästöjen minimoimiseksi, on meidän silti tehtävä enemmän.

Sen lisäksi, että olemme päättäneet vähentää 30% hiilidioksidipäästöjä vuoteen 2030 mennessä, olemme päättäneet kompensoida Outdoor-malliston kaikki CO2-päästöt. Teemme ilmastokompensaation YK:n Climate Neutral NOW. -aloitteen kautta.

Miten mittaamme ympäristövaikutukset?

Vuodesta 2018 lähtien olemme mitanneet ympäristövaikutuksia Greenhouse Gas Protocol, Scope 1 & 2 mukaisesti. GHG protokolla on yksi monista standardeista, jonka avulla voidaan laskea ja raportoida kasvihuonepäästöjä. Scope 1 ja 2 sisältävät mm. energian kulutuksen ja lämmityksen toimistoissamme sekä yrityksen omistamien ajoneuvojen päästöt. Fristadsin päästömittaukset tehdään aina kolmannen osapuolen toimesta. Näin varmistamme tulosten luotettavuuden ja tarkkuuden.

Lisätietoa:

Tuotekehitys

Seuraamme tuotekehityksen karttaa tuotteen koko elinkaaren ajan. Se johdattaa meitä työskentelemään vastuullisesti.

Lue lisää >

Vastuullinen tuotanto

Vastuullinen tuotanto mahdollisimman pienillä ympäristövaikutuksilla.

Lue lisää >

Outdoor

Kestäviä ja mukavia vaatteita naisille ja miehille. Tehty vastuullisiille ulkoilijoille.

Lue lisää >