​​​​​​​ilmastokompensaatio

Kun lanseerasimme Outdoor-malliston vuonna 2020, halusimme sen olevan aidosti vastuullinen ja kestävä. Sen lisäksi, että valitsimme materiaaleja, joilla on pienempi hiilijalanjälki, lupasimme kompensoida vaatteiden valmistuksen aiheuttamat hiilidioksidipäästöt. Nyt on tullut aika lunastaa lupaukset.

Vaatteiden tuotanto muodostaa maailmanlaajuisesti 10 prosenttia kaikista kasvihuonekaasupäästöistä. Meidän on tehtävä osamme tämän määrän vähentämiseksi. Tavoitteenamme on vähentää Fristadsin hiilidioksidipäästöjä 50 prosentilla vuoteen 2030 mennessä. Tähän tavoitteeseen päästäksemme, yksi  toimenpiteistämme on  käyttää osa Outdoor-malliston myyntituotoista päästöjen kompensoimiseksi.

Olemme valinneet ilmastokompensaatio-ohjelman  YK: n Climate Neutral NOW -aloitteen kautta. Tämä hiilidioksidipäästöalusta sisältää sertifioituja hankkeita, jotka vähentävät, välttävät tai poistavat ilmakehän kasvihuonekaasupäästöjä tukemalla kehitysmaiden hankkeita. Jokainen projekti palkitaan sertifioiduilla päästövähennyksillä (Certified Emission Reduction, CER), joka on eräänlainen hiilidioksidipäästö, joka mitataan hiilidioksidiekvivalenttitonneina. CER:t ovat kaikkien ostettavissa päästöjen kompensoimiseksi tai projektien tukemiseksi, ja kaikki panokset menevät suoraan hankkeisiin.

Näin mittaamme ilmastovaikutuksemme:

Vuodesta 2018 olemme mitanneet ilmastovaikutuksemme Greenhouse Gas Protocol, Scope 1 &  2 mukaisesti.  Scope 1 ja 2 sisältävät mm. energian kulutuksen ja lämmityksen toimistoissamme sekä yrityksen omistamien ajoneuvojen päästöt. Vuoden 2021 lopussa tulemme raportoimaan Scope 3 mukaisesti, joka  sisältää päästöjä omien seiniemme ulkopuolella, koko arvoketjussamme - ostamistamme materiaaleista ja toimittajiemme energiankäytöstä tuotteiden kuljetukseen ja hävittämiseen niiden elinkaaren lopussa. Luotettavimpien ja tarkempien lukujen saamiseksi Fristadsin ilmastolaskelmat tarkistetaan aina riippumattoman kolmannen osapuolen asiantuntijan toimesta. Voit lukea lisää työstämme ilmastovaikutusten vähentämiseksi  vastuullisuusraportistamme.

Aurinkoenergialla toimivat vedenlämmittimet Intiassa

Vuonna 2020 Fristads esti ilmakehään  pääsevien hiilidioksiidipäästöjen määrää  339 tonnilla  rahoittamalla  5000 dollarilla ohjelmaa, jossa tuodaan  intialaisille perheille aurinkoenergialla toimivia vedenlämmittimiä.

Intia on maa, joka on hyvin riippuvainen fossiilisista polttoaineista tuotetusta sähköstä huolimatta runsaista aurinkoenergiaresursseista. Jopa 90 prosenttia Länsi-Intian kaupunkilaisista käyttää sähköä veden lämmittämiseen, mikä paitsi aiheuttaa suuria hiilidioksidipäästöjä myös myötävaikuttaa usein sähkökatkoihin. Intiassa on noin 300 aurinkoista päivää vuodessa, mutta tieto aurinkoenergiasta maassa on vähäistä, ja monet ihmiset eivät luota muihin kuin sähköisiin ratkaisuihin.

Fristads tukee YK:n ohjelmaa, jolla yritetään muuttaa asenteita lisäämällä tietoisuutta aurinkoenergiasta ja hillitsemään päästöjä. Lisäksi ohjelma tarjoaa työpaikkoja paikallisille työntekijöille ja antaa ihmisille luotettavan sähkön lähteen, mikä tekee ohjelmasta ympäristöllisesti, sosiaalisesti  ja taloudellisesti  kestävän.

lisätietoa:

Tuotekehitys

Tuotteen suunnitteleminen on kuin kartta, jota seuraamme  tuotteen koko elinkaaren ajan. Se johdattaa meitä työskentelemään vastuullisesti.

Lue lisää >

Vastuullinen tuotanto

Vastuullinen tuotanto mahdollisimman pienillä ympäristövaikutuksilla.


Lue lisää >

Outdoor

Kestäviä ja mukavia vaatteita naisille ja miehille. Tehty vastuullisille ulkoilijoille.   


  Lue lisää >