ILMASTOKOMPENSAATIO

Kun toimme Outdoor-malliston markkinoille vuonna 2020, halusimme sen olevan aidosti vastuullinen ja kestävä. Sen lisäksi, että valitsimme materiaaleja, joilla on pienempi hiilijalanjälki, lupasimme kompensoida vaatteiden valmistuksen aiheuttamat hiilidioksidipäästöt. Nyt on tullut aika lunastaa lupaukset.

Vaatteiden tuotanto muodostaa maailmanlaajuisesti 10 prosenttia kaikista kasvihuonekaasupäästöistä. Meidän on tehtävä osamme tämän määrän vähentämiseksi. Tavoitteenamme on vähentää Fristadsin hiilidioksidipäästöjä 50 prosentilla vuoteen 2030 mennessä. Tähän tavoitteeseen päästäksemme, yksi  toimenpiteistämme on  käyttää osa Outdoor-malliston myyntituotoista päästöjen kompensoimiseksi.

AVUSTUS BIOPOHJAISEN ENERGIALAITOKSEN TUKEMISEEN INTIASSA

Osa Outdoor-malliston myyntituotoista vuonna 2022 käytetään intialaisen projektin tukemiseen. Punjab nimisessä kaupungissa on biomassaan perustuva energiantuotantolaitos, jossa energiaa tuotetaan polttamalla orgaanisia jätteitä, kuten riisin kuoria, eläin-, saha- ja palmuöljyjätettä. Paikalliset tekstiilien tuotantolaitokset käyttävät energian. Projektin tarkoituksena on välttää fossiilisten polttoaineiden käyttöä. Samalla laitos työllistää paikallisia sekä tuo uusia liiketoimintamahdollisuuksia paikallisille sidosryhmille. Projektin aikana saavutettavien päästövähennysten arvioidaan olevan 582,210 tonnia hiilidioksidiekvivalenttia (CO2 eq) 10 vuoden ajalta. Projekti on YK:n Carbon Offset Platform -listalla.


Lue lisää biomassapohjaisen tuontantolaitoksen projektista täältä.

climate_compensation

AVUSTUS BIOPOHJAISEN ENERGIALAITOKSEN TUKEMISEEN INTIASSA

Osa Outdoor-malliston myyntituotoista vuonna 2022 käytetään intialaisen projektin tukemiseen. Punjab nimisessä kaupungissa on biomassaan perustuva energiantuotantolaitos, jossa energiaa tuotetaan polttamalla orgaanisia jätteitä, kuten riisin kuoria, eläin-, saha- ja palmuöljyjätettä. Paikalliset tekstiilien tuotantolaitokset käyttävät energian. Projektin tarkoituksena on välttää fossiilisten polttoaineiden käyttöä. Samalla laitos työllistää paikallisia sekä tuo uusia liiketoimintamahdollisuuksia paikallisille sidosryhmille. Projektin aikana saavutettavien päästövähennysten arvioidaan olevan 582,210 tonnia hiilidioksidiekvivalenttia (CO2 eq) 10 vuoden ajalta. Projekti on YK:n Carbon Offset Platform -listalla.


Lue lisää biomassapohjaisen tuontantolaitoksen projektista täältä.

climate_compensation_mobile
climate_compensation

Edistämme uusiutuvan energian kehittymistä

Osa Outdoor-malliston vuoden 2021 myyntituloista ohjattiin Etelä-Intialaiseen projektiin, jossa jätteet muutetaan energiaksi. Alueella kanojen kasvatus ja kananmunien tuotanto on yleistä ja perinteinen lintujen jätösten avoin varastointi aiheuttaa merkittäviä ympäristöllisiä ja hygieniaongelmia. Lisäksi metaanikaasupäästöt ovat merkittävät. Projektin ansiosta 120 000 tonnia erilaisia biojätteitä muunnetaan vuosittain uusiutuvaksi energiaksi. Lisäksi orgaanista lannoitetta tuotetaan 10 000 tonnia vuosittain. Projektin ansiosta pienet paikalliset maanviljelijät pystyvät harjoittamaan maataloutta kestävästi.

Lue lisää the Namakkal Waste to Energy -projektista  täältä.

Edistämme uusiutuvan energian kehittymistä​​​​​​​


Osa Outdoor-malliston vuoden 2021 myyntituloista ohjattiin Etelä-Intialaiseen projektiin, jossa jätteet muutetaan energiaksi. Alueella kanojen kasvatus ja kananmunien tuotanto on yleistä ja perinteinen lintujen jätösten avoin varastointi aiheuttaa merkittäviä ympäristöllisiä ja hygieniaongelmia. Lisäksi metaanikaasupäästöt ovat merkittävät. Projektin ansiosta 120 000 tonnia erilaisia biojätteitä muunnetaan vuosittain uusiutuvaksi energiaksi. Lisäksi orgaanista lannoitetta tuotetaan 10 000 tonnia vuosittain. Projektin ansiosta pienet paikalliset maanviljelijät pystyvät harjoittamaan maataloutta kestävästi.

Lue lisää the Namakkal Waste to Energy -projektista  täältä.

climate_compensation_mobile

Aurinkoenergialla toimivia vedenlämmittimiä intiaan

Vuonna 2020 Fristads esti ilmakehään  pääsevien hiilidioksiidipäästöjen määrää  339 tonnilla  rahoittamalla  5000 dollarilla ohjelmaa, jossa tuodaan  intialaisille perheille aurinkoenergialla toimivia vedenlämmittimiä.Intia on maa, joka on hyvin riippuvainen fossiilisista polttoaineista tuotetusta sähköstä huolimatta runsaista aurinkoenergiaresursseista. Jopa 90 prosenttia Länsi-Intian kaupunkilaisista käyttää sähköä veden lämmittämiseen, mikä paitsi aiheuttaa suuria hiilidioksidipäästöjä myös myötävaikuttaa usein sähkökatkoihin. Intiassa on noin 300 aurinkoista päivää vuodessa, mutta tieto aurinkoenergiasta maassa on vähäistä, ja monet ihmiset eivät luota muihin kuin sähköisiin ratkaisuihin.

climate_compensation

Aurinkoenergialla toimivia vedenlämmittimiä intiaan

Vuonna 2020 Fristads esti ilmakehään  pääsevien hiilidioksiidipäästöjen määrää  339 tonnilla  rahoittamalla  5000 dollarilla ohjelmaa, jossa tuodaan  intialaisille perheille aurinkoenergialla toimivia vedenlämmittimiä.Intia on maa, joka on hyvin riippuvainen fossiilisista polttoaineista tuotetusta sähköstä huolimatta runsaista aurinkoenergiaresursseista. Jopa 90 prosenttia Länsi-Intian kaupunkilaisista käyttää sähköä veden lämmittämiseen, mikä paitsi aiheuttaa suuria hiilidioksidipäästöjä myös myötävaikuttaa usein sähkökatkoihin. Intiassa on noin 300 aurinkoista päivää vuodessa, mutta tieto aurinkoenergiasta maassa on vähäistä, ja monet ihmiset eivät luota muihin kuin sähköisiin ratkaisuihin.

climate_compensation_solar

Toiminnastamme aiheutuvien ympäristövaikutusten laskeminen:

Vuodesta 2018 alkaen olemme mitanneet ilmastovaikutuksiamme Greenhouse Gas Protocol, Scope 1 &  2 mukaisesti.  Scope 1 ja 2 sisältävät mm. energian kulutuksen ja lämmityksen toimistoissamme sekä yrityksen omistamien ajoneuvojen päästöt. Vuoden 2021 lopusta alkaen raportoimme myös Scope 3 mukaisesti, joka  sisältää päästöt omien seiniemme ulkopuolelta, koko arvoketjustamme - ostamistamme materiaaleista ja toimittajiemme energiankäytöstä aina tuotteiden kuljetukseen ja niiden elinkaaren loppuun saakka. Luotettavuuden ja  lukujen tarkkuuden takaamiseksi Fristadsin ilmastolaskelmat tarkistetaan aina riippumattoman kolmannen osapuolen asiantuntijan toimesta. Voit lukea lisää työstämme ilmastovaikutusten vähentämiseksi ​​​​​​​ vastuullisuusraportistamme.

LISÄÄ SISÄLTÖÄ:

Aloitteemme

Toimintamme ympäristövaikutusten vähentämiseksi olemme käynnistäneet useita toimia, joilla pyrimme edistämään kestävää kehitystä.​​​​​​​

Lue lisää >   

Vastuulliset tuotteet

Laatu hinnan sijaan on ollut Fristadsille keskeinen periaate alusta alkaen. Meille laadukkaiden ja kestävien vaatteiden valmistaminen on vastuullisen työmme ydin.​​​​​​​

Lue lisää >

Outdoor

Olemme vieneet kaiken osaamisemme ja kokemuksemme  työvaatteiden valmistamisesta Outdoor-mallistoomme, joka soveltuu niin työ- kuin vapaa-ajan käyttötarkoituksiin.

Lue lisää >