ILMASTOKOMPENSAATIO

Kun lanseerasimme Outdoor-malliston vuonna 2020, halusimme sen olevan aidosti vastuullinen ja kestävä. Sen lisäksi, että valitsimme materiaaleja, joilla on pienempi hiilijalanjälki, lupasimme kompensoida vaatteiden valmistuksen aiheuttamat hiilidioksidipäästöt. Nyt on tullut aika lunastaa lupaukset.

Vaatteiden tuotanto muodostaa maailmanlaajuisesti 10 prosenttia kaikista kasvihuonekaasupäästöistä. Meidän on tehtävä osamme tämän määrän vähentämiseksi. Tavoitteenamme on vähentää Fristadsin hiilidioksidipäästöjä 50 prosentilla vuoteen 2030 mennessä. Tähän tavoitteeseen päästäksemme, yksi  toimenpiteistämme on  käyttää osa Outdoor-malliston myyntituotoista päästöjen kompensoimiseksi.

climate_compensation

Edistämme uusiutuvan energian kehittymistä

Osa Outdoor-malliston vuoden 2021 myyntituloista ohjattiin Etelä-Intialaiseen projektiin, jossa jätteet muutetaan energiaksi. Alueella kanojen kasvatus ja kananmunien tuotanto on yleistä ja perinteinen lintujen jätösten avoin varastointi aiheuttaa merkittäviä ympäristöllisiä ja hygieniaongelmia. Lisäksi metaanikaasupäästöt ovat merkittävät. Projektin ansiosta 120 000 tonnia erilaisia biojätteitä muunnetaan vuosittain uusiutuvaksi energiaksi. Lisäksi orgaanista lannoitetta tuotetaan 10 000 tonnia vuosittain. Projektin ansiosta pienet paikalliset maanviljelijät pystyvät harjoittamaan maataloutta kestävästi.

Lue lisää the Namakkal Waste to Energy -projektista  täältä.

Edistämme uusiutuvan energian kehittymistä​​​​​​​


Osa Outdoor-malliston vuoden 2021 myyntituloista ohjattiin Etelä-Intialaiseen projektiin, jossa jätteet muutetaan energiaksi. Alueella kanojen kasvatus ja kananmunien tuotanto on yleistä ja perinteinen lintujen jätösten avoin varastointi aiheuttaa merkittäviä ympäristöllisiä ja hygieniaongelmia. Lisäksi metaanikaasupäästöt ovat merkittävät. Projektin ansiosta 120 000 tonnia erilaisia biojätteitä muunnetaan vuosittain uusiutuvaksi energiaksi. Lisäksi orgaanista lannoitetta tuotetaan 10 000 tonnia vuosittain. Projektin ansiosta pienet paikalliset maanviljelijät pystyvät harjoittamaan maataloutta kestävästi.

Lue lisää the Namakkal Waste to Energy -projektista  täältä.

Aurinkoenergialla toimivia vedenlämmittimiä intiaan

Vuonna 2020 Fristads esti ilmakehään  pääsevien hiilidioksiidipäästöjen määrää  339 tonnilla  rahoittamalla  5000 dollarilla ohjelmaa, jossa tuodaan  intialaisille perheille aurinkoenergialla toimivia vedenlämmittimiä.Intia on maa, joka on hyvin riippuvainen fossiilisista polttoaineista tuotetusta sähköstä huolimatta runsaista aurinkoenergiaresursseista. Jopa 90 prosenttia Länsi-Intian kaupunkilaisista käyttää sähköä veden lämmittämiseen, mikä paitsi aiheuttaa suuria hiilidioksidipäästöjä myös myötävaikuttaa usein sähkökatkoihin. Intiassa on noin 300 aurinkoista päivää vuodessa, mutta tieto aurinkoenergiasta maassa on vähäistä, ja monet ihmiset eivät luota muihin kuin sähköisiin ratkaisuihin.

Aurinkoenergialla toimivia vedenlämmittimiä intiaan

Vuonna 2020 Fristads esti ilmakehään  pääsevien hiilidioksiidipäästöjen määrää  339 tonnilla  rahoittamalla  5000 dollarilla ohjelmaa, jossa tuodaan  intialaisille perheille aurinkoenergialla toimivia vedenlämmittimiä.Intia on maa, joka on hyvin riippuvainen fossiilisista polttoaineista tuotetusta sähköstä huolimatta runsaista aurinkoenergiaresursseista. Jopa 90 prosenttia Länsi-Intian kaupunkilaisista käyttää sähköä veden lämmittämiseen, mikä paitsi aiheuttaa suuria hiilidioksidipäästöjä myös myötävaikuttaa usein sähkökatkoihin. Intiassa on noin 300 aurinkoista päivää vuodessa, mutta tieto aurinkoenergiasta maassa on vähäistä, ja monet ihmiset eivät luota muihin kuin sähköisiin ratkaisuihin.

This is how we calculate our climate impact:

Vuodesta 2018 olemme mitanneet ilmastovaikutuksemme Greenhouse Gas Protocol, Scope 1 &  2 mukaisesti.  Scope 1 ja 2 sisältävät mm. energian kulutuksen ja lämmityksen toimistoissamme sekä yrityksen omistamien ajoneuvojen päästöt. Vuoden 2021 lopussa tulemme raportoimaan Scope 3 mukaisesti, joka  sisältää päästöjä omien seiniemme ulkopuolella, koko arvoketjussamme - ostamistamme materiaaleista ja toimittajiemme energiankäytöstä tuotteiden kuljetukseen ja hävittämiseen niiden elinkaaren lopussa. Luotettavimpien ja tarkempien lukujen saamiseksi Fristadsin ilmastolaskelmat tarkistetaan aina riippumattoman kolmannen osapuolen asiantuntijan toimesta. Voit lukea lisää työstämme ilmastovaikutusten vähentämiseksi ​​​​​​​ vastuullisuusraportistamme.

LISÄÄ SISÄLTÖÄ:

Aloitteemme

Toimintamme ympäristövaikutusten vähentämiseksi olemme käynnistäneet useita toimia, joilla pyrimme edistämään kestävää kehitystä.​​​​​​​

Lue lisää >   

Vastuulliset tuotteet

Kilpailu laadun osalta hinnan sijaan on ollut Fristadsille keskeinen periaate alusta alkaen. Meille laadukkaiden vaatteiden valmistaminen on kestävää kehitystä koskevan työmme ydin.​​​​​​​

Lue lisää >

Outdoor

We have taken  all our knowledge and experience of developing workwear into a new collection blurring the line between work and leisure – Fristads Outdoor.  

Lue lisää >