Environmental
​​​​​​​Product declaration

EN NY STANDARD

Vår ambisjon om å gjøre en forskjell har ført oss inn på nye, ukjente veier. Vårt mest omfattende prosjekt så langt er uten tvil utviklingen av en ny standard for måling av den samlede miljøpåvirkningen til et plagg. Vi var de første i verden som tok i bruk dette på en kleskolleksjon. Environmental Product Declaration (EPD) er et verktøy som veileder kunder, innkjøpere og ansvarlige for offentlige anskaffelser til å ta mer bevisste valg for å minimere deres miljøpåvirkning.

Det hele startet da vi spurte oss selv hvordan vi kunne gjøre en genuin forskjell og henvendte oss til RISE, Sveriges statlige forskningsinstitutt, med nettopp dette spørsmålet. I samarbeid med RISE utviklet vi en standard for å måle den totale miljøpåvirkningen av et plagg gjennom hele livssyklusen, noe som resulterer i en miljøprodukterklæring eller EPD. En EPD er basert på ISO 14025-standarden, her kjent som "EPD type III". En type III miljødeklarasjon opprettes og registreres innenfor rammen av det internasjonale EPD®-systemet.

Det hele startet da vi spurte oss selv hvordan vi kunne gjøre en genuin forskjell og henvendte oss til RISE, Sveriges statlige forskningsinstitutt, med nettopp dette spørsmålet. I samarbeid med RISE utviklet vi en standard for å måle den totale miljøpåvirkningen av et plagg gjennom hele livssyklusen, noe som resulterer i en miljøprodukterklæring eller EPD. En EPD er basert på ISO 14025-standarden, her kjent som "EPD type III". En type III miljødeklarasjon opprettes og registreres innenfor rammen av det internasjonale EPD®-systemet.

Verdens første miljøerklærte kleskolleksjon

Som en del av arbeidet med å utvikle den nye standarden, lanserte vi Fristads Green – verdens første miljøerklærte kleskolleksjon. Kolleksjonen er basert på et helt nytt konsept hvor hele produksjonskjeden er preget av miljøbevissthet og innovative løsninger for å minimere påvirkningen på miljøet. Vi startet med kolleksjon for håndverkere høsten 2019 og fulgte opp med plagg til service og industri tidlig i 2020 og yttertøysplagg senere samme år. I 2022 lanserte vi verdens første miljøerklærte høysynlighetskolleksjon og i de kommende årene vil vi lansere plagg med EPD innenfor alle produktkategorier.

Lanseringen av EPD og Fristads green

EPD-prosjektet tok nesten to år å fullføre og begynte med et oppdrag fra ledergruppen om å utvikle en mer miljøvennlig arbeidstøykolleksjon. Vi kontaktet det statlige forskningsinstituttet RISE for deres råd om den beste måten å ta ledelsen på, og de foreslo utvikling av en miljøproduktdeklarasjon for klær. EPD-er har lenge vært brukt i andre produktområder som byggematerialer, men Fristads er den første aktøren som har tilpasset standarden for plagg.

Prosessen med å tilpasse standarden innebar at hele produksjonskjeden og livssyklusen til plagget ble inspisert – fra materialvalg, mengde materialer, fargeprosessen, vann- og strømforbruket i fabrikker, til pakking og transport av det ferdige plagget. Alle aspekter ved plagget og dets utvikling ble undersøkt.

Som en del av prosjektet ble det også lansert en ny kolleksjon – Fristads Green. Dette gjorde at vi ble utfordret til å finne en mer miljøbevisst designprosess og produksjonsmetode. Vi fikk også innsikt i og bekreftelse på viktigheten av å jobbe med riktig type råvarer og prosesser siden de påvirker ikke bare produksjonen og kvaliteten på de ferdige produktene, men også plaggenes effekt på miljøet.

Last ned EPD-rapporter

En EPD er et uavhengig, bekreftet og registrert dokument som viser transparent og sammenlignbar informasjon om hvordan et produkt påvirker miljøet i løpet av sin livssyklus.

Alle EPD-er registrert i det internasjonale EPD®-systemet og er tilgjengelig og kan lastes ned gratis www.environdec.com. Du finner også EPD-rapportene under hvert Fristads Green-produkt under sertifikater.

MER INNHOLD for DEG:

Fristads Green

Fristads Green er verdens første miljødeklarerte plaggkolleksjon, produsert på en måte som minimerer påvirkningen på miljøet.

Utforsk Fristads Green >


Green kalkulator

Vi har gjort det enkelt for deg å beregne hvor mye du kan redusere ditt miljøavtrykk ganske enkelt ved å velge miljødeklarert arbeidstøy

Beregn din miljøpåvirkning >

Bærekraftig produkter

Å konkurrere med kvalitet fremfor pris har vært et sentralt prinsipp for Fristads fra starten. For oss er det å lage kvalitetsplagg kjernen i vårt bærekraftsarbeid.

Les mer >