Fn Sine MÅL

FN - målene som veileder oss

Vår bærekraftstrategi tar sikte på å støtte FNs bærekraftsmål ved å sette vitenskapsbaserte mål for å samsvare med 1,5°C oppvarmingsveien i Parisavtalen. Målene vil lede oss til å fokusere enda mer på de områdene hvor vi kan bidra mest. Tre av de 17 globale målene er spesielt relevante for oss. Disse er ansvarlig forbruk og produksjon, klimahandling og partnerskap for målene.

Ansvarlig forbruk og produksjon

Forbruk og produksjon henger tett sammen, og begge påvirker miljøet i stor grad. For oss er det viktig å tilnærme oss mer ansvarlig produksjon fra et bredt perspektiv, og starte med beslutninger om hvilke produkter som skal utvikles samt plaggdesign. Når det er sagt, er det like viktig for oss at produktene våre er laget for å vare, da kvalitetsarbeidstøy som kan brukes over lengre tid gjør at det må produseres færre plagg.

Ansvarlig forbruk og produksjon

Forbruk og produksjon henger tett sammen, og begge påvirker miljøet i stor grad. For oss er det viktig å tilnærme oss mer ansvarlig produksjon fra et bredt perspektiv, og starte med beslutninger om hvilke produkter som skal utvikles samt plaggdesign. Når det er sagt, er det like viktig for oss at produktene våre er laget for å vare, da kvalitetsarbeidstøy som kan brukes over lengre tid gjør at det må produseres færre plagg.

Klimatiltak

Klimaendringene begynner å vise sine effekter rundt om i verden. Som et selskap som driver forretning i alle verdenshjørner, ser vi det som vårt ansvar å sørge for at vi iverksetter tiltak for å minimere vår påvirkning på klimaet. Ved å kontinuerlig evaluere våre produkter, produksjon, prosesser og logistikk og alltid se etter alternativer med lavest klimapåvirkning, kan vi redusere utslipp og sikre en mer bærekraftig forretningsdrift .

climate_compensation
climate_compensation

Klimatiltak

Klimaendringene begynner å vise sine effekter rundt om i verden. Som et selskap som driver forretning i alle verdenshjørner, ser vi det som vårt ansvar å sørge for at vi iverksetter tiltak for å minimere vår påvirkning på klimaet. Ved å kontinuerlig evaluere våre produkter, produksjon, prosesser og logistikk og alltid se etter alternativer med lavest klimapåvirkning, kan vi redusere utslipp og sikre en mer bærekraftig forretningsdrift

Partnerskap for målene

Vi tror at ved å kombinere vår innsats kan vi gjøre en større endring. Derfor legger vi mye arbeid i samarbeid med kolleger – både innenfor vår sektor og også innen forskningsfeltet. Vi har vært en del av Chemical Group ledet av forskningsinstituttet RISE siden 2007, som muliggjør erstatning av farlige kjemikalier i produkter og prosesser med mindre farlige alternativer. Vi er også medlem av Swedish Textile Initiative for Climate Action, som hjelper oss med å spore klimafotavtrykket vårt på årlig basis.

Partnerskap for målene

Vi tror at ved å kombinere vår innsats kan vi gjøre en større endring. Derfor legger vi mye arbeid i samarbeid med kolleger – både innenfor vår sektor og også innen forskningsfeltet. Vi har vært en del av Chemical Group ledet av forskningsinstituttet RISE siden 2007, som muliggjør erstatning av farlige kjemikalier i produkter og prosesser med mindre farlige alternativer. Vi er også medlem av Swedish Textile Initiative for Climate Action, som hjelper oss med å spore klimafotavtrykket vårt på årlig basis.

Mer innhold for deg:

Bærekraftig produkter

Å konkurrere med kvalitet fremfor pris har vært et sentralt prinsipp for Fristads fra starten. For oss er det å lage kvalitetsplagg kjernen i vårt bærekraftsarbeid.

Les mer >

Samfunnsansvar

Alle har rett til gode arbeidsforhold. Vi streber etter at vår virksomhet alltid skal ha en positiv sosial innvirkning på alle som er involvert.

Les mer >

STICA

Siden 2018 har Fristads kartlagt klimagassutslipp som medlem av STICA  - et felles klimainitiativ for svenske tekstilbedrifter.

Les mer >