Fn Sine MÅL

FN-MÅL

Fristads langsiktige bærekraftsarbeid er basert på FNs bærekraftsmål (SDGs)* og de 10 veiledende prinsippene om menneskerettigheter, arbeid, miljø og antikorrupsjon i FNs «Global Compact». Vår ambisjon er å minimere de negative virkningene av virksomheten vår på samfunnet og planeten, samtidig som vi maksimerer de positive virkningene. Vi er overbevist om at denne forpliktelsen gir merverdi til våre kunder,ansatte, forretningspartnere, interessenter i hele vår forsyningskjede og ikke minst planeten.

Ansvarlig forbruk og produksjon

Forbruk og produksjon henger tett sammen, og begge påvirker miljøet i stor grad. For oss er det viktig å nærme seg mer ansvarlig produksjon fra et bredt spekter, og starter med beslutninger om produktutvikling og plaggdesign. Vi øker kontinuerlig antallet miljødeklarerte produkter i vårt sortiment og erstatter materialer med mer bærekraftige alternativer. Samtidig senker vi aldri kvaliteten. Produktene våre er laget for å vare, noe som betyr at færre plagg trenger å produseres i det lange løp.

Ansvarlig forbruk og produksjon

Forbruk og produksjon henger tett sammen, og begge påvirker miljøet i stor grad. For oss er det viktig å nærme seg mer ansvarlig produksjon fra et bredt spekter, og starter med beslutninger om produktutvikling og plaggdesign. Vi øker kontinuerlig antallet miljødeklarerte produkter i vårt sortiment og erstatter materialer med mer bærekraftige alternativer. Samtidig senker vi aldri kvaliteten. Produktene våre er laget for å vare, noe som betyr at færre plagg trenger å produseres i det lange løp.

Klimaaksjon

Vi ser det som vårt ansvar å sørge for at vi iverksetter tiltak for å minimere vår innvirkning på klimaet og har forpliktet oss til å redusere utslippene våre med 50 % innen 2030. For å nå dette målet, har vi satt klare KPIer for hver avdeling innen Fristads, Kansas og Leijona, og involvert våre ansatte i prosessen. Ved å kontinuerlig evaluere våre produkter, produksjon, prosesser og logistikk og alltid se etter alternativer med lavest klimapåvirkning, kan vi redusere utslipp og sikre en mer bærekraftig virksomhet.

climate_compensation
climate_compensation

Klimaaksjon

Vi ser det som vårt ansvar å sørge for at vi iverksetter tiltak for å minimere vår innvirkning på klimaet og har forpliktet oss til å redusere utslippene våre med 50 % innen 2030. For å nå dette målet, har vi satt klare KPIer for hver avdeling innen Fristads, Kansas og Leijona, og involvert våre ansatte i prosessen. Ved å kontinuerlig evaluere våre produkter, produksjon, prosesser og logistikk og alltid se etter alternativer med lavest klimapåvirkning, kan vi redusere utslipp og sikre en mer bærekraftig virksomhet.

Partnerskap for målene

Vi tror at ved å kombinere vår innsats med andre kan vi gjøre en større endring og streber etter å samarbeide med partnere både i offentlig og privat sektor. For eksempel deltar vi i et forskningssamarbeid for å utvikle mer bærekraftige prosesser for tekstilfarging. Vi er også aktive medlemmer av STICA (Swedish Textile Initiative for Climate Action) og PFAS-bevegelsen, som har som mål å finne bedre alternativer til PFAS. I 2022 ble vi med i B.A.U.M. e.v., et nettverk som er forpliktet til å fremme bærekraftig forretningspraksis i Europa.

Partnerskap for målene

Vi tror at ved å kombinere vår innsats med andre kan vi gjøre en større endring og streber etter å samarbeide med partnere både i offentlig og privat sektor. For eksempel deltar vi i et forskningssamarbeid for å utvikle mer bærekraftige prosesser for tekstilfarging. Vi er også aktive medlemmer av STICA (Swedish Textile Initiative for Climate Action) og PFAS-bevegelsen, som har som mål å finne bedre alternativer til PFAS. I 2022 ble vi med i B.A.U.M. e.v., et nettverk som er forpliktet til å fremme bærekraftig forretningspraksis i Europa.

Mer innhold for deg:

Bærekraftig produkter

Å konkurrere med kvalitet fremfor pris har vært et sentralt prinsipp for Fristads fra starten. For oss er det å lage kvalitetsplagg kjernen i vårt bærekraftsarbeid.

Les mer >

Samfunnsansvar

Alle har rett til gode arbeidsforhold. Vi streber etter at vår virksomhet alltid skal ha en positiv sosial innvirkning på alle som er involvert.

Les mer >

Sporing av utslipp

Siden 2018 har Fristads kartlagt klimagassutslipp med mål om å redusere vårt samlede karbonfotavtrykk med 50 % innen 2030.

Les mer >