STICA

Sporing av karbonavtrykket vårt med STICA

Siden 2018 har Fristads kartlagt sine klimagassutslipp som medlem av Swedish Textile Initiative for Climate Action, STICA. STICA er et felles klimainitiativ for svenske tekstilbedrifter som fokuserer på å redusere klimagassutslipp i tråd med 1,5°C-veien, som eer definert i Parisavtalen. I slutten av 2021 rapporterte vi at Scope 3 var de fleste av utslippene våre og hvor vi kan gjøre vår største forskjell. Scope 3 innebærer utslipp utenfor våre egne vegger, gjennom hele verdikjeden vår.

Scope 1
Refererer til utslipp fra eide eller kontrollerte kilder, som kjøretøy og anlegg.

Scope 2
Refererer til utslipp fra kjøpt og brukt strøm, fjernvarme og kjøling.

Scope 3
Refererer til utslipp fra eksterne eiendeler, som kjøpte varer og tjenester.

Kommentarer til resultatet

I 2021 slapp Fristads ut totalt 1182 tonn CO2-ekvivalenter i Scope 1 og 2, som fokuserer på utslipp fra egen virksomhet. Dette var ned fra 1954 tonn CO2 i 2018, noe som betyr en nedgang på 39,5 % siden 2018.  Reduksjonen kan knyttes til at utslipp fra strømbruk er halvert og at mer strøm kommer fra klimanøytrale kilder. Dette resultatet påvirker også at utslipp og energibruk per område har gått mye ned siden 2018. Et annet aspekt som påvirker dette er endringen til et mindre og mer effektivt kontor og lager i Borås i 2019.

Utslippene fra drivstoffbruk til egen varmeproduksjon og oppvarming har også hatt en reduksjon på 60 henholdsvis 27 % siden 2018. Utslippene fra firmabiler har imidlertid økt med 25 %, noe som er et resultat av at selskapet vokser og ekspanderer i nye markeder.

For Scope 3 har utslippene gått ned med 2 % siden referanseåret 2019. Resultatet er i hovedsak en effekt av at vi har mottatt mange bestilte produkter i løpet av det siste året. På produktnivå er nedgangen 9 %. Nedgangen er ikke større fordi transportene med fly har økt med 106 % fra 2019 til 2021.

MER INNHOLD for DEG:

Bærekraftsrapport

Fristads brenner for bærekraft, og det er kjernen i alt vi gjør. Les om våre tiltak og prosjekter i løpet av 2021 og få de siste tallene.

Les mer >     

Environmental Declaration

En EPD er et uavhengig, bekreftet og registrert dokument som viser transparent og sammenlignbar informasjon om hvordan et produkt påvirker miljøet i løpet av sin livssyklus.

Les mer >

Bærekraftig produkter

Å konkurrere med kvalitet fremfor pris har vært et sentralt prinsipp for Fristads fra starten. For oss er det å lage kvalitetsplagg kjernen i vårt bærekraftsarbeid.

Les mer >