KJEMIKALIER

Ta ansvar for kjemikalier

I tekstilindustrien brukes kjemikalier til å bearbeide råvarer og tilsettes ferdige produkter for å gi plagg spesifikke funksjonelle egenskaper, og for å gi egenskaper for visse sertifiseringskrav. Vi jobber på flere måter for å sikre at vi har nødvendig innsikt om kjemikalier.

Fristads liste over restriksjoner på stoffer (RSL)

Vi må ha omfattende kunnskap om hva slags kjemikalier våre ferdige produkter inneholder og i hvilke nivåer. Disse nivåene må selvsagt være i samsvar med EUs regelverk. Våre krave er ofte strengere enn de juridiske kravene. Dette er et resultat av vår egen ambisjon om å redusere mulig skadelige kjemiske stoffer i plaggene våre, samt økt markedsetterspørsel etter smart kjemikaliehåndtering. Vi overvåker aktivt bruken av kjemiske stoffer gjennom vårt sosiale og miljømessige overholdelsesprogram, samt gjennom et spesifikt kjemisk overholdelsesprogram. Som en del av programmet må alle leverandører og fabrikker som er involvert i å lage produktene våre signere vår liste over begrensede stoffer, RSL.

​​​​​​​

Vår liste oppdateres to ganger i året basert på kjemisk veiledning fra vår partner RISE, Sveriges statlige forskningsinstitutt. Vår RSL gjenspeiler den siste EU-harmoniserte lovgivningen som inkluderer REACH, POP-forordning, biocidforordning og produktsikkerhetsforordning. Vi sikrer også overholdelse av SVHC-kandidatlisten (Substances of Very High Concern).

95% av plaggene våre er OEKO-TEX-sertifisert

Av våre katalogprodukter er hele 95% OEKO-TEX® Standard 100 sertifisert. Det betyr at hver komponent i plagget er fri for skadelige kjemikalier og trygt for menneskelig bruk i nær kontakt med huden. Vi streber etter å ha alle våre produkter sertifisert og jobber kontinuerlig for å nå dette målet. OEKO-TEX® standard 100 er et verdensledende merke for tekstilprodukter testet for skadelige stoffer. Når produktene våre er OEKO-TEX-sertifisert på, er hver komponent i plagget, stor som liten, garantert å oppfylle kravene til OEKO-TEX® standard 100 produktklasse II.

95% av plaggene våre er OEKO-TEX-sertifisert

Av våre katalogprodukter er hele 95% OEKO-TEX® Standard 100 sertifisert. Det betyr at hver komponent i plagget er fri for skadelige kjemikalier og trygt for menneskelig bruk i nær kontakt med huden. Vi streber etter å ha alle våre produkter sertifisert og jobber kontinuerlig for å nå dette målet. OEKO-TEX® standard 100 er et verdensledende merke for tekstilprodukter testet for skadelige stoffer. Når produktene våre er OEKO-TEX-sertifisert på, er hver komponent i plagget, stor som liten, garantert å oppfylle kravene til OEKO-TEX® standard 100 produktklasse II.​​​​​​​

95% av plaggene våre er OEKO-TEX-sertifisert

Av våre katalogprodukter er hele 95% OEKO-TEX® Standard 100 sertifisert. Det betyr at hver komponent i plagget er fri for skadelige kjemikalier og trygt for menneskelig bruk i nær kontakt med huden. Vi streber etter å ha alle våre produkter sertifisert og jobber kontinuerlig for å nå dette målet. OEKO-TEX® standard 100 er et verdensledende merke for tekstilprodukter testet for skadelige stoffer. Når produktene våre er OEKO-TEX-sertifisert på, er hver komponent i plagget, stor som liten, garantert å oppfylle kravene til OEKO-TEX® standard 100 produktklasse II.​​​​​​​

Redusere bruken av PFAS

Vi tar sikte på å minimere bruken av PFAS-baserte forurensninger i plaggene våres. I 2021 signerte vi miljøorganisasjonen ChemSecs initiativ «PFAS Movement». Bevegelsen har som mål å understreke og utdanne om skadevirkningene av PFAS-stoffer, og kjemper for å fase dem ut av produksjonen. ChemSec er en internasjonal non-profit organisasjon som jobber for å fase ut skadelige kjemikalier til fordel for trygge alternativer. ChemSec ønsker i sitt arbeid å skape en sterk kobling mellom forskere, beslutningstakere og bedrifter i kampen mot skadelige kjemikalier. Gjennom ChemSecs PFAS-bevegelse forplikter selskaper seg til å jobbe for å få farlige fluorider faset ut fra produksjonskjeden og støtter at de skadelige kjemikaliene er forbudt å bruke.​​​​​​

Redusere bruken av PFAS

Vi tar sikte på å minimere bruken av PFAS-baserte forurensninger i plaggene våres. I 2021 signerte vi miljøorganisasjonen ChemSecs initiativ «PFAS Movement». Bevegelsen har som mål å understreke og utdanne om skadevirkningene av PFAS-stoffer, og kjemper for å fase dem ut av produksjonen. ChemSec er en internasjonal non-profit organisasjon som jobber for å fase ut skadelige kjemikalier til fordel for trygge alternativer. ChemSec ønsker i sitt arbeid å skape en sterk kobling mellom forskere, beslutningstakere og bedrifter i kampen mot skadelige kjemikalier. Gjennom ChemSecs PFAS-bevegelse forplikter selskaper seg til å jobbe for å få farlige fluorider faset ut fra produksjonskjeden og støtter at de skadelige kjemikaliene er forbudt å bruke.​​​​​​

Program for kjemikaliehåndtering​​​​​​​

Sammen med vår partner SGS driver vi et program for kjemikalie som utdanner våre leverandører om kjemikaliehåndteringspraksis. Vi tester også kontinuerlig materialene og produktene på våre partnerfabrikker.   Programmet, som ble lansert i 2016, er vår måte å ta ansvar for å skape bevissthet blant våre leverandører, og bidra til å utdanne dem innen kjemikaliehåndteringspraksis, for å øke åpenheten i deres egen leverandørkjede. Testingen av kjernesortimentet råvarer og ferdigvarer gjennomføres fortløpende, og testresultater gjennomgås.  

Mer innhold for deg:

Materiale

Vi velger nøye materialene og stoffene til arbeidstøyet vårt basert på ytelsen, holdbarheten og miljøpåvirkningen til det endelige    plagget.

​​​​​​​
Les mer >

Bedriftssertifikater​​​​​​​

I Fristads er vi stolte av våre produktsertifikater og inviterer deg til å se beviset på at vårt utvalg av arbeidsklær er sertifisert som trygt og oppfyller kravene i bransjen.

Les mer >  

Environmental Declaration

En EPD er et uavhengig, bekreftet og registrert dokument som viser transparent og sammenlignbar informasjon om hvordan et produkt påvirker miljøet i løpet av sin livssyklus.

Les mer >