KJEMIKALIER

Å være ansvarlig for kjemikalier

I tekstilindustrien brukes kjemikalier til å behandle råvarer og tilsettes ferdige produkter for å gi plagg spesifikke funksjonelle egenskaper, og for å gi egenskaper for visse sertifiseringskrav. Vi har omfattende kunnskap om kjemikalier og har en ambisjon om å redusere potensielt skadelige stoffer i plaggene våre. Naturligvis er kjemiske nivåer i plaggene våre alltid i samsvar med EUs regelverk og er ofte lavere enn nødvendig. Dette er et resultat av vår egen ambisjon om å redusere potensielt skadelige kjemiske stoffer i plaggene våre, samt økt markedsetterspørsel etter smart kjemikaliehåndtering. Vi styrer aktivt bruken av kjemikalier gjennom vårt sosiale og miljømessige overholdelsesprogram, samt gjennom et spesifikt kjemisk overholdelsesprogram, vår Restricted Substance List, RSL.

Fristads begrenset stoffliste (RSL)

​​​​​​​Alle leverandører og fabrikker som er involvert i å lage produktene våre må signere vår liste over begrensede stoffer, RSL. Vår RSL oppdateres to ganger i året basert på kjemisk veiledning fra vår partner RISE, Sveriges statlige forskningsinstitutt. Vår RSL gjenspeiler den siste EU-harmoniserte lovgivningen som inkluderer REACH, POP-forordning, biocidforordning og produktsikkerhetsforordning. Vi sikrer også overholdelse av SVHC-kandidatlisten (Substances of Very High Concern).

OEKO-TEX® sertifisert i 25 år

Vi har jobbet med OEKO-TEX®-sertifisering siden 1997, og ved utgangen av 2022 var 95 % av våre katalogprodukter OEKO-TEX® Standard 100-sertifisert. Det bringer oss på sporet for å nå målet vårt om å ha 98 % sertifiserte produkter innen 2025. Vi sertifiserer produktene våre på plaggnivå. Dette betyr at hver komponent i produktet, inkludert hver tråd, knapp og annet tilbehør, er testet for skadelige stoffer og anses ufarlig for menneskers helse. I 2022 mottok vi vår 25. fornyelse av sertifikatet Ö 97-055 i henhold til STANDARD 100 av OEKO-TEX®, vedlegg 4, produktklasse II.

OEKO-TEX® sertifisert i 25 år

Vi har jobbet med OEKO-TEX®-sertifisering siden 1997, og ved utgangen av 2022 var 95 % av våre katalogprodukter OEKO-TEX® Standard 100-sertifisert. Det bringer oss på sporet for å nå målet vårt om å ha 98 % sertifiserte produkter innen 2025. Vi sertifiserer produktene våre på plaggnivå. Dette betyr at hver komponent i produktet, inkludert hver tråd, knapp og annet tilbehør, er testet for skadelige stoffer og
anses ufarlig for menneskers helse. I 2022 mottok vi vår 25. fornyelse av sertifikatet Ö 97-055 i henhold til STANDARD 100 av OEKO-TEX®, vedlegg 4, produktklasse II.

OEKO-TEX® sertifisert i 25 år

Vi har jobbet med OEKO-TEX®-sertifisering siden 1997, og ved utgangen av 2022 var 95 % av våre katalogprodukter OEKO-TEX® Standard 100-sertifisert. Det bringer oss på sporet for å nå målet vårt om å ha 98 % sertifiserte produkter innen 2025. Vi sertifiserer produktene våre på plaggnivå. Dette betyr at hver komponent i produktet, inkludert hver tråd, knapp og annet tilbehør, er testet for skadelige stoffer og anses ufarlig for menneskers helse. I 2022 mottok vi vår 25. fornyelse av sertifikatet Ö 97-055 i henhold til STANDARD 100 av OEKO-TEX®, vedlegg 4, produktklasse II.

Redusere bruken av PFAS

Fristads jobber aktivt med utfasing av PFAS i produksjonen, men PFAS brukes fortsatt i få produkter hvor det kreves riktig sertifiserings- og beskyttelsesnivå for sluttbrukerne. I løpet av 2022 faset vi ut PFAS i alle våre stoffer bortsett fra enkelte PPE-stoffer innenfor kategoriene HiVis og Flame/Flamestat. Vi startet også arbeidet med en avviklingsplan for PPE, et arbeid som vil fortsette i løpet av 2023. For å støtte utfasingen av PFAS i vår bransje, deltar Fristads i et program initiert av RISE, kalt POPFREE Industry. Vi er også en del av miljøorganisasjonen ChemSecs initiativ PFAS Movement, som har som mål å fase disse kjemikaliene ut av produksjon.

Redusere bruken av PFAS

Fristads jobber aktivt med utfasing av PFAS i produksjonen, men PFAS brukes fortsatt i få produkter hvor det kreves riktig sertifiserings- og beskyttelsesnivå for sluttbrukerne. I løpet av 2022 faset vi ut PFAS i alle våre stoffer bortsett fra enkelte PPE-stoffer innenfor kategoriene HiVis og Flame/Flamestat. Vi startet også arbeidet med en avviklingsplan for PPE, et arbeid som vil fortsette i løpet av 2023. For å støtte utfasingen av PFAS i vår bransje, deltar Fristads i et program initiert av RISE, kalt POPFREE Industry. Vi er også en del av miljøorganisasjonen ChemSecs initiativ PFAS Movement, som har som mål å fase disse kjemikaliene ut av produksjon.

Kjemisk overholdsprogram

Sammen med vår partner SGS driver vi et kjemikalieoverholdelse -program som utdanner våre leverandører om kjemikaliehåndteringspraksis. Vi tester også kontinuerlig materialene og produktene på våre samarbeidsfabrikker. Programmet, som ble lansert i 2016, er vår måte å ta ansvar for å skape bevissthet blant våre leverandører og bidra til å utdanne dem innen kjemikaliehåndteringspraksis, for å øke åpenheten i deres egen leverandørkjede. Testing av kjernesortimentet råvarer og ferdigvarer gjennomføres fortløpende, og testresultater gjennomgås.

Mer innhold for deg:

Materiale

Vi velger nøye materialene og stoffene til arbeidstøyet vårt basert på ytelsen, holdbarheten og miljøpåvirkningen til det endelige    plagget.

​​​​​​​
Les mer >

Bedriftssertifikater​​​​​​​

I Fristads er vi stolte av våre produktsertifikater og inviterer deg til å se beviset på at vårt utvalg av arbeidsklær er sertifisert som trygt og oppfyller kravene i bransjen.

Les mer >  

Environmental Declaration

En EPD er et uavhengig, bekreftet og registrert dokument som viser transparent og sammenlignbar informasjon om hvordan et produkt påvirker miljøet i løpet av sin livssyklus.

Les mer >