Samfunnsansvar

ALLE HAR RETT TIL GODE ARBEIDSFORHOLD

Vi streber etter at vår virksomhet skal ha en positiv sosial påvirkning på alle som er involvert i vår virksomhet. Ettersom Fristads fortsetter å vokse, blir måten vi samhandler med verden på, stadig viktigere, både for oss som selskap og for ansatte. Vi følger regler og forskrifter som gjelder for vår bransje, og alt vi gjør er basert på en rekke prinsipper og retningslinjer som er unike for vår virksomhet. Dette settet med regler setter en struktur for vår virksomhet og kontrollerer alle våre aktiviteter for å sikre at vi opptrer ansvarlig.

Sosial etterlevelse

Vi er klar over at virksomheten vår har en påvirkning på miljømessige og sosiale aspekter utover vår egen drift, og vi jobber med leverandører som deler våre verdier.
​​​​​​​
Les mer >

Langsiktige leverandører

Høykvalitetsprodukter og langsiktig partnerskap henger tett sammen. Leverandørene våre er grundig behandlet for å sikre at de oppfyller våre krav.

Les mer >

Kvalitetskontroll i Asia

Ved Fristads kontor i Hongkong jobber fagfolk fra hele verden sammen for å forbedre driften og kvaliteten på produktene samt sikre et godt arbeidsmiljø.

​​​​​​​Les mer >

Vår egen produksjon

Stritex, vår fabrikk i Ukraina, har vært i drift i 70 år. Siden 2001 har fabrikken produsert arbeidsklær av høy kvalitet samt flammehemmende produkter.

​​​​​​​ Les mer >

MER INNHOLD for DEG:

FNs mål

Vår bærekraftstrategi tar sikte på å støtte FNs bærekraftsmål ved å sette mål for å tilpasse seg temperaturstigningen på jorda til helst 1,5°C som skrevet i Parisavtalen.

Les mer >

Bedriftssertifikater​​​​​​​

I Fristads er vi stolte av våre produktsertifikater og inviterer deg til å se beviset på at vårt utvalg av arbeidsklær er sertifisert som trygt og oppfyller kravene i bransjen.

Les mer >  

Styresett

Alle våre handlinger er basert på et sett med retningslinjer og koder som er unike for vår virksomhet, og som sikrer at vi handler på en ansvarlig måte.

Les mer >