SPORING AV VÅRE UTSLIPP

Sporing og redusering av vårt karbonfotavtrykk

Fristads er forpliktet til å iverksette tiltak mot globale klimaendringer og vårt mål er å redusere våre utslipp av CO2 med 50 % innen 2030. For å redusere utslippene våre må vi forstå hvor de kommer fra og basere handlingene våre på faktiske data. Vi måler klimapåvirkningen gjennom hele verdikjeden vår ved å bruke standardene definert av "Greenhouse Gas Protocol" og rapporterer utslippene våre ved hjelp av tre omfang.

Omfang 1
Refererer til utslipp fra eide eller kontrollerte kilder, som kjøretøy og anlegg.

Omfang 2
Refererer til utslipp fra kjøpt og brukt strøm, fjernvarme og kjøling.

Omfang 3
Refererer til utslipp fra eksterne eiendeler, som kjøpte varer og tjenester.

Nytt baseår og metodikk

I 2023 ble vår eier Hultafors Group med i "Science Based Targets"-initiativet, som krevde at vi endret basisåret for alle områder til 2022 (tidligere 2018 for omfang 1 og 2, og 2019 for omfang 3).

Vi har også endret metodikken for datainnsamlingen, og økt mengden av våre egne beregninger som brukes i stedet for industriestimater og gjennomsnitt som før. Ved å samle inn faktiske data fra våre leverandører som en del av vår utvikling av en miljøvaredeklarasjon (EPD) for klær, kan vi få mer nøyaktige tall for våre utslipp. De nye dataene viser at klimabelastningen fra vår produksjon er lavere enn tidligere antatt.

Commenting the result


​​​​​​​Scope 1 og 2
I 2023 utgjorde Fristads' utslipp av CO2 i Omfang 1 og 2 totalt 817 tonn, noe som er en nedgang på 5% sammenlignet med grunnåret 2022. Den relativt beskjedne samlede reduksjonen av utslipp i Omfang 1 og 2 kan tilskrives vår endring av grunnåret, fra 2018 til 2022, siden den betydelige reduksjonen som skjedde i denne tidsperioden ikke gjenspeiles i de nåværende resultatene. Før endringen av grunnårene hadde vi allerede overskredet vårt mål om å redusere CO2-utslippene i Omfang 1 og 2 med 50% innen 2030, delvis på grunn av klimakompensasjon via Hultafors Group.​​​​​​​


Omfang 3
I 2023 utgjorde Fristads' utslipp av CO2 i omfang 3 28 452 tonn, som representerer en nedgang på 47 % sammenlignet med basisåret 2022. To hovedfaktorer kan forklare den betydelige reduksjonen i omfang 3: Vi kjøpte inn færre produkter og reduserte mengden av utslipp per produkt med 18 %. Omtrent en tredjedel av nedgangen i omfang 3 kan tilskrives færre produkter kjøpt i 2023 da vi
balanserte lagrene våre i kjølvannet av en stor lageroppbygging i 2022. Reduksjonen av utslipp per produsert produkt er et direkte resultat av vårt pågående arbeid med å gå over til mer bærekraftige materialer i produktene våre og øke andelen produkter med en miljøvaredeklarasjon ( EPD) i vårt sortiment.

Neste skritt for å redusere utslippene våre

Endringen av metodologi og balanseringen av vårt lager har brakt oss svært nær målet vårt om å oppnå en 50% reduksjon av CO2-utslipp innen 2030, foran tidsplanen, men vi anser ikke oppdraget som fullført. Siden 97% av våre utslipp skjer i Omfang 3, er dette hvor vi fokuserer mesteparten av innsatsen vår.
​​​​​​​

Vi vil fortsette arbeidet med å redusere klimapåvirkningen fra indirekte utslipp i verdikjeden vår ved å:

​​​​​​​

  • Øke andelen EPD-produkter med et mindre miljøavtrykk i vårt sortiment.
  • Erstatte konvensjonelle materialer med mer bærekraftige alternativer, for eksempel resirkulert polyester og lyocell.
  • Øke samarbeidet med våre leverandører og gi støtte i deres overgang til fornybare energikilder, optimalisering av produksjonsprosesser og redusert energiforbruk.
  • Ytterligere reduksjon av lufttransport og flytting av veitransport til høykapasitetstransporter.
  • Innføre et bærekraftig tjenestetilbud for å sikre at plaggene vi produserer brukes til
Holder oversikt over fremgangen med Worldfavor

Helt siden Fristads, Kansas og Leijona ble en del av Hultafors Group i 2020, har vi brukt Worldfavors bærekraftsstyringsplattform. Dette nettbaserte verktøyet gjør det mulig for oss å samle sosiale og miljømessige bærekraftsdata fra vår egen virksomhet så vel som våre leverandører. Dataene hjelper oss med å spore og analysere fremgangen vår mens vi fortsetter arbeidet med å kutte klimafotavtrykket med 50 % innen 2030.

MER INNHOLD for DEG:

Bærekraftsrapport

Fristads brenner vi for bærekraft, og det er kjernen i alt vi gjør. Les om våre handlinger og prosjekter i løpet av 2022 og få de siste tallene.
​​​​​​​

Les mer >

Environmental Declaration

En EPD er et uavhengig, bekreftet og registrert dokument som viser transparent og sammenlignbar informasjon om hvordan et produkt påvirker miljøet i løpet av sin livssyklus.

Les mer >

Bærekraftig produkter

Å konkurrere med kvalitet fremfor pris har vært et sentralt prinsipp for Fristads fra starten. For oss er det å lage kvalitetsplagg kjernen i vårt bærekraftsarbeid.

Les mer >