SPORING AV VÅRE UTSLIPP

Sporing og redusering av vårt karbonfotavtrykk

Siden 2018 har Fristads kartlagt sine klimagassutslipp som medlem av Swedish Textile Initiative for Climate Action, STICA. Målet vårt er å redusere vårt totale karbonfotavtrykk med 50 % innen 2030.

Omfang 1
Refererer til utslipp fra eide eller kontrollerte kilder, som kjøretøy og anlegg.

Omfang 2
Refererer til utslipp fra kjøpt og brukt strøm, fjernvarme og kjøling.

Omfang 3
Refererer til utslipp fra eksterne eiendeler, som kjøpte varer og tjenester.

Commenting the result


​​​​​​​Scope 1 og 2
I 2022 utgjorde Fristads sine utslipp av CO2e i Scope 1 og 2 2 054 tonn, som er en nedgang på 59 % sammenlignet med referanseåret 2018. Reduksjonen kan tilskrives en rekke tiltak, den med størst påvirkning i løpet av 2022 er klimakompensasjon via Hultafors Group. Selv om vi allerede har passert målet vårt på 50 % reduksjon innen 2030, vil vi fortsette arbeidet med å redusere klimapåvirkningen fra egen virksomhet ytterligere, hovedsakelig gjennom kontinuerlig reduksjon av drivstoff og strømforbruk i egne anlegg.​​​​​​​
​​​​​​​

Omfang 3
I 2022 utgjorde Fristads utslipp av CO2e i Scope 3 77 849 tonn,som representerer en økning på 24 % sammenlignet med referanseåret 2019.Denne økningen kan i stor grad knyttes til oppbyggingen av sikkerhetslageret vårt som svar på uroen i de globale forsyningskjedene som fulgte i kjølvannet av Covid-19-pandemien. Oppbygging av produkter forårsaket en midlertidig økning i utslipp, men er nå fullført. Positivt er at vi økte andelen produkter med en miljøvaredeklarasjon, samt produkter laget av mer bærekraftige materialer. Takket være større stabilitet i våre forsyningskjeder, klarte vi også å kutte andelen av luftforsendelser fra 13 % i 2021 til 5,9 % i 2022. Den desidert største reduksjonen ble gjort i løpet av 3. og 4. kvartal, da luftforsendelsene var under vår strategiske mål på <2 % av totale flytransporter.

Neste skritt for å redusere utslippene våre

Siden 99 % av utslippene våre er relatert til innkjøpte varer og tjenester, vil hoveddelen av vårt fremtidige bærekraftsarbeid være fokusert på å forbedre tallene våre i omfang 3. Dette er noen av trinnene vi begynte å ta i 2022 og fortsetter å jobbe med i løpet av 2023 for å sikre at vi holder oss i rute for å nå målet vårt:
​​​​​​​

  • Optimalisering av sortimentet vårt for å redusere andelen som går sakte eller selges i små volumer.
  • Kontinuerlig erstatte konvensjonelle materialer i våre produkter med mer bærekraftige alternativer, for eksempel resirkulert polyester og Lyocell.
  • Redusere antall materialer og varianter av trim som vi produsererog ha på lager.
  • Utvikle våre digitale systemer for å forbedre vår evne til å legge merke til ogreagere på endrede kjøpsmønstre.
  • Redusere antall leverandører for å lette miljøarbeidet i vår produksjon og optimalisere leveransene.

Holder oversikt over fremgangen med Worldfavor

Helt siden Fristads, Kansas og Leijona ble en del av Hultafors Group i 2020, har vi brukt Worldfavors bærekraftsstyringsplattform. Dette nettbaserte verktøyet gjør det mulig for oss å samle sosiale og miljømessige bærekraftsdata fra vår egen virksomhet så vel som våre leverandører. Dataene hjelper oss med å spore og analysere fremgangen vår mens vi fortsetter arbeidet med å kutte klimafotavtrykket med 50 % innen 2030.

MER INNHOLD for DEG:

Bærekraftsrapport

Fristads brenner vi for bærekraft, og det er kjernen i alt vi gjør. Les om våre handlinger og prosjekter i løpet av 2022 og få de siste tallene.

Les mer >

Environmental Declaration

En EPD er et uavhengig, bekreftet og registrert dokument som viser transparent og sammenlignbar informasjon om hvordan et produkt påvirker miljøet i løpet av sin livssyklus.

Les mer >

Bærekraftig produkter

Å konkurrere med kvalitet fremfor pris har vært et sentralt prinsipp for Fristads fra starten. For oss er det å lage kvalitetsplagg kjernen i vårt bærekraftsarbeid.

Les mer >