VÅR EGEN PRODUKSJON

Vårt ukrainske datterselskapet er kjernen i Fristads produksjon

Siden 2001 har vi hatt egen produksjon av arbeidsklær i Ukraina. Med ny ledelse har Stritex-fabrikken både sett økt produksjonseffektivitet og bemerkelsesverdig vekst. Nå har fabrikken også som mål å være et forbilde når det gjelder miljøansvar.

Stritex-fabrikken ligger i Stryi i det vestlige Ukraina og har vært i drift i over 70 år, hvor de startet med å produsere skoleuniformer for Sovjetunionen. De siste 20 årene har fabrikken produsert arbeidsklær og blant annet spesialisert seg på mer avanserte plagg som flammehemmende klær.

I 2021 ble produksjonen tredoblet, som var et resultat av mange ulike faktorer som å øke effektiviteten i produksjonsflyten, samarbeide med underleverandører og ansette 50-60 nye medarbeidere. Det var også et resultat av at Covid-19 førte til at fabrikker rundt om i verden ble lagt ned.

En produktflyt som forbedrer arbeidsmiljøet

Før i tiden fikk hver syerske kuttede stoffstykker som de skulle jobbe med, og videresendte dette til neste arbeider når de var ferdige. Nå har vi iverksatt hengende linjer, som gir en mye jevnere produksjonsflyt og et bedre arbeidsmiljø for de ansatte.

En produktflyt som forbedrer arbeidsmiljøet

Før i tiden fikk hver syerske kuttede stoffstykker som de skulle jobbe med, og videresendte dette til neste arbeider når de var ferdige. Nå har vi iverksatt hengende linjer, som gir en mye jevnere produksjonsflyt og et bedre arbeidsmiljø for de ansatte.

Bevaring av ansatte

Bevaring av ansatte er viktig for Stritex, som historisk sett har mistet arbeidere til Polen, hvor lønningene generelt er høyere. Lønnsøkninger, sammen med pandemien som gjør det vanskeligere for ukrainere å krysse grensen, har nå gjort det mer attraktivt for arbeidere å bo hos Stritex.

Måter som stritex reduserer miljøpåvirkningen

Energisparende ventilasjon
Fabrikken har et oppgradert ventilasjonssystem som sparer energi og renser og desinfiserer luften inne.
Kutte ned på transporter
Ved å flytte noen nøkkelfunksjoner, som Stritex’ merkevarekontor, tekniske støtteteam og innkjøp til fabrikken i Stryi for å komme nærmere produksjonen, har antallet transporter gått ned.

Avfallshåndtering
Alt avfall sorteres og nesten alt gjenvinnes – papir, plast og stoff. Små stoffdeler gjenbrukes som isolasjon og fyll til puter og sofaer. Alle stoffer og trim kommer fra Riga og andre deler av Europa, og fabrikken genererer svært lite avfall. I 2022 ble 1500 kg stoffrester gjenbrukt til Ukrainas væpnede styrker.
Nye symaskiner
I 2021 begynte Stritex å erstatte motorene på sine symaskiner med mer stillegående, mer energieffektive modeller, et prosjekt som vil fortsette i løpet av 2022.
LED-belysning og solcellepaneler
​​​​​​​Det neste prosjektet på listen er å bytte alle lys til LED og installere solcellepaneler på taket for å redusere energiforbruket til fabrikken ytterligere.

Krigtidsproduksjon hos stritex

24. februar 2022 invaderte Russland Ukraina, med katastrofale konsekvenser. Mens krigen har påvirket den mentale helsen til mange ansatte, har den også økt følelsen av samhold og at det haster med å jobbe mot et felles mål: seier. Fra ledelsen til hver enkelt arbeider har engasjementet vært urokkelig. Ved å gå på jobb, motta lønn og betale skatt – som igjen finansierer hæren – føler våre ukrainske kolleger at de gir et viktig bidrag til forsvaret av landet sitt.

Krigen har ikke endret Fristads langsiktige forpliktelse til å forbli i Ukraina og utvide produksjonen, siden det å ha et sterkt knutepunkt i Øst-Europa er strategisk viktig for oss. Skulle Stritex’ ledergruppe på et tidspunkt finne ut at det er for farlig å holde fabrikken åpen, vil en beredskapsplan utviklet av Fristads’ globale arbeidsgruppe tre i kraft. Å holde de ansatte og deres familier trygge er, og vil alltid være, førsteprioritet.

For Fristads har rollen som arbeidsgiver i krigstid nødvendiggjort et nytt nivå av samfunnsansvar og samfunnsansvar. I 2022 ga Stritex ekstra støtte til de ansatte på grunn av krigen:
​​​​​​​

  • Månedlig krig/inflasjonstillegg til alle ansatte fra mai til desember.
  • Rådgivning og økonomisk bistand til ansatte hvis nære familiemedlemmer ble skadet i krigen.
  • Økonomisk bistand til arbeidere mobilisert for krigen.
  • Regelmessige moralfremmende aktiviteter og overraskelser for de ansatte.
  • Ferietillegg utbetalt som fastsatt i tariffavtalen.
  • 15 ansatte, hovedsakelig veiledere og linjeledere, fikk jevnlig engelskopplæring.

MER INNHOLD FOR DEG:

Kvalitetskontroll i Asia

Ved Fristads kontor i Hongkong jobber fagfolk fra hele verden sammen for å forbedre driften og kvaliteten på produktene samt sikre et godt arbeidsmiljø.

Les mer >

Langsiktige leverandører

Høykvalitetsprodukter og langsiktig partnerskap henger tett sammen. Leverandørene våre er grundig behandlet for å sikre at de oppfyller våre krav.​​​​​​​
​​​​​​​
Les mer >

FNs mål

Vår bærekraftstrategi tar sikte på å støtte FNs bærekraftsmål ved å sette mål for å tilpasse seg temperaturstigningen på jorda til helst 1,5°C som skrevet i Parisavtalen.

Les mer >