Sosial etterlevelse

FORBEDRING AV ARBEIDERNES SIKKERHET OG HELSE

Vi er klar over at virksomheten vår har en påvirkning på miljømessige og sosiale aspekter utover vår egen drift, og vi jobber med leverandører som deler våre verdier.

Vårt bærekraftsarbeid er basert på FNs Global Compact Initiative og følger de 10 prinsippene for samfunnsansvar. Disse prinsippene danner grunnlaget for våre etiske retningslinjer. Code of Conduct er et verktøy for å sikre at våre leverandører opptrer ansvarlig. Her listes opp minimumskrav til leverandører med hensyn til menneskerettigheter, arbeidstakerrettigheter, miljøledelse og antikorrupsjon. Alle leverandører er pålagt å signere denne før de blir leverandører hos oss. Ved å gjøre dette forplikter de seg til å opptre i samsvar med retningslinjene

Vårt bærekraftsarbeid er basert på FNs Global Compact Initiative og følger de 10 prinsippene for samfunnsansvar. Disse prinsippene danner grunnlaget for våre etiske retningslinjer. Code of Conduct er et verktøy for å sikre at våre leverandører opptrer ansvarlig. Her listes opp minimumskrav til leverandører med hensyn til menneskerettigheter, arbeidstakerrettigheter, miljøledelse og antikorrupsjon. Alle leverandører er pålagt å signere denne før de blir leverandører hos oss. Ved å gjøre dette forplikter de seg til å opptre i samsvar med retningslinjene

En del av amfori BSCI

Siden 2016 har vi vært en del av amfori BSCI, det ledende forsyningskjedestyringssystemet som hjelper bedrifter med å vurdere og forbedre sosiale og miljømessige standarder i forsyningskjeden. Ved å slå oss sammen med amfori BSCI tar vi sikte på å garantere etiske arbeidsforhold for alle arbeidere i leverandørkjeden vår. Organisasjonen amfori BSCI følger ILOs kjernekonvensjoner og FNs Global Compact.

Amfori BSCI Code of Conduct må spres på arbeidsplassen for å informere arbeidstakere om deres rettigheter, og i tillegg til retningslinjene er det regler for arbeidernes sikkerhet og helse. I tillegg setter koden standarden for nulltoleranse mot barnearbeid, bestikkelser, tvangsarbeid og mangler innen helse og sikkerhet på arbeidsplassen.  

For å sikre at vi lever opp til disse standardene, utføres fabrikkinspeksjoner regelmessig av akkrediterte tredjeparter med opplærte revisorer som er godt kjent med amfori BSCI Code of Conduct. Vi støtter fabrikkene før og etter kontrollene, men er ikke med på selve kontrollene. Avvik som oppstår ved en fabrikk-kontroll, skal rettes opp og følges opp av en ny kontroll.

I 2022 hadde vi 0 nulltoleranseavvik.

Hvordan vi sikrer samsvar i forsyningskjeden vår.

1. Opplæring og forpliktelser
Alle leverandører må fylle ut et selvevalueringsskjema (SSA), fylle ut et spørreskjema på Worldfavor-plattformen og forplikte seg til og signere Fristads’ «Code of Conduct og Restricted Substances»-liste.

2. Overvåke og støtte
Vårt team for bedrifts- og samfunnsansvar overvåker kontinuerlig at våre etiske standarder deles og implementeres i landene og samfunnene der vår virksomhet har innvirkning.

3. Tredjeparts fabrikkrevisjoner
For å sikre at vi lever opp til amfori-standardene, utføres fabrikkrevisjoner regelmessig av akkrediterte tredjeparter. Vi støtter fabrikkene før og etter kontrollene, men er ikke med på selve kontrollene.

4. Saneringsplaner
Avvik som oppstår ved et fabrikktilsyn, skal rettes gjennom en utbedringsplan og følges opp gjennom nytt tilsyn. Saneringsplanene har som mål å stadig forbedre arbeidsforholdene og miljøstandardene ved fabrikkene.

Internasjonal avtale

Fristads har signert den nye internasjonale avtalen for helse og sikkerhet i kles- og tekstilindustrien. Gjennom avtalen går fagforeninger og bedrifter sammen i arbeidet for å sikre et trygt arbeidsmiljø i klesbransjen.

mer innhold for deg:

Vår egen produksjon

Stritex, vår fabrikk i Ukraina, har vært i drift i 70 år. Siden 2001 har fabrikken produsert arbeidsklær av høy kvalitet samt flammehemmende produkter.

​​​​​​​ Les mer >

Langsiktige leverandører

Høykvalitetsprodukter og langsiktig partnerskap henger tett sammen. Leverandørene våre er grundig behandlet for å sikre at de oppfyller våre krav.​​​​​​​
​​​​​​​
Les mer >

Kvalitetskontroll i Asia

Ved Fristads kontor i Hongkong jobber fagfolk fra hele verden sammen for å forbedre driften og kvaliteten på produktene samt sikre et godt arbeidsmiljø.

Les mer >