BÆREKRAFTsTRATEGI

Vi må sette fart på endringen

De siste ti årene har mange flotte initiativ blitt satt i gang i tekstilindustrien for å starte transformasjonen til en mer bærekraftig produksjon. Men det skjer ikke raskt nok. Vi må sette fart på endringen – finne mer ressurseffektive løsninger, justere atferden vår og hvordan vi bruker produkter.

Behovet for endring gjelder også for arbeidstøyvirksomheten. Selv om produktene våre varer lenger og har et mer tidløst design – må vi også øke tempoet i å transformere virksomheten vår. I Fristads ønsker vi å lede endringen ved å støtte og utfordre våre kunder til å handle mer bærekraftig og bidra til utviklingen av en virkelig bærekraftig industri.

Fra vår administrerende direktør

Globale klimaendringer og miljøforringelse er vår tids utfordring    og tekstilindustrien må gjøre sitt for å beskytte planeten. I Fristads er vi opptatt av å redusere vårt miljøavtrykk, fra vi designer et plagg til det har nådd slutten av sin brukstid. Vi har satt et ambisiøst mål om å kutte våre utslipp av klimagasser med 50 % innen 2030, og vi ønsker være et forbilde for denne endringen i klesindustrien.

Et viktig skritt i dette arbeidet er utviklingen av vår banebrytende Environmental Product Declaration (EPD) for klær. Ved å utvikle EPD har vi satt en ny standard for bærekraftig arbeidstøy ved å måle miljøpåvirkningen til plaggene våre og bidra til mer åpenhet i bransjen. Dette er nøkkelen fremover – vi trenger harde fakta for å kunne gjøre endringer

Anders Hülse
Administrerende direktør Fristads, Kansas og Leijona

Fra vår administrerende direktør

Globale klimaendringer og miljøforringelse er vår tids utfordring    og tekstilindustrien må gjøre sitt for å beskytte planeten. I Fristads er vi opptatt av å redusere vårt miljøavtrykk, fra vi designer et plagg til det har nådd slutten av sin brukstid. Vi har satt et ambisiøst mål om å kutte våre utslipp av klimagasser med 50 % innen 2030, og vi ønsker være et forbilde for denne endringen i klesindustrien.

Et viktig skritt i dette arbeidet er utviklingen av vår banebrytende Environmental Product Declaration (EPD) for klær. Ved å utvikle EPD har vi satt en ny standard for bærekraftig arbeidstøy ved å måle miljøpåvirkningen til plaggene våre og bidra til mer åpenhet i bransjen. Dette er nøkkelen fremover – vi trenger harde fakta for å kunne gjøre endringer

Anders Hülse
Administrerende direktør Fristads, Kansas og Leijona

Sentrale fokusområder 2025

Vi har delt vårt bærekraftarbeid inn i tre fokusområder som dekker de sosiale, miljømessige og økonomiske aspektene ved bærekraft. Innenfor hvert område vil vi utfordre den tradisjonelle måten å produsere arbeidsklær på, og forplikter oss til å finne mer effektive måter å designe, utvikle og produsere produkter på.

MENNESKER
Engasjerte ansatte og kollegaer
Innenfor det sosiale har vi fokus på å ta et felles ansvar for at vår virksomhet har en positiv sosial innvirkning på alle som er involvert i driften. Nøkkelpunktene våre er rettferdige jobber, etikk, helse, medarbeidertilfredshet og mangfold. Vi har påtatt oss to langsiktige forpliktelser: Handle i samsvar med våre etiske retningslinjer og sørge for at alle som jobber for oss har gode arbeidsforhold.

​​​PLANETEN
Bærekraftig produkttilbud og drift
Vi er dedikert til å utvikle produkter som er produsert på en bærekraftig måte for å redusere vår miljøpåvirkning. Innenfor dette aspektet er våre sentrale hensyn utslipp, ressursbruk, råvarer, fargemetoder, kjemikalier, bruk av plast, og transport og reise. Våre langsiktige forpliktelser for miljøaspektet er å ta i bruk sirkulær tenkning gjennom hele produktprosessen, og redusere våre klimagassutslipp med 50 % innen 2030.   


PROFITT
Pålitelig partner
Innenfor det økonomiske aspektet av bærekraft fokuserer vi på å gjøre det enkelt for våre kunder og leverandører å ta bedre valg ved å være kunnskapsrike om bærekraft. Det er derfor vårt fokus ligger på å forbedre vår kunnskap og kommunikasjon om bærekraft. Våre langsiktige forpliktelser er å bli arbeidstøybransjens eksperter på bærekraft, og hjelpe våre kunder og leverandører med å oppfylle sine bærekraftsmål.


MER INNHOLD for DEG:

FNs mål

Our sustainabiliVår bærekraftstrategi tar sikte på å støtte FNs bærekraftsmål ved å samsvare målene med 1,5°C oppvarmingsveien i Paris-avtalen.​​​​​​​

Les mer >

STICA

Siden 2018 har Fristads kartlagt klimagassutslipp som medlem av STICA  - et felles klimainitiativ for svenske tekstilbedrifter. ​​​​​​​

Les mer >

Våre tiltak

For å redusere miljøpåvirkningen knyttet til vår virksomhet har vi satt i gang en rekke aktiviteter for å fremme en bærekraftig utvikling.​​​​​​​

Les mer >