BÆREKRAFTsTRATEGI

Jobben vår er aldri ferdig.

Vi er svært klar over at klesproduksjon, som de fleste menneskelige aktiviteter, tar en toll på planeten, og vi er forpliktet til å minimere vår påvirkning, uten å gå på bekostning av kvaliteten på plaggene våre. Derfor er alltid respekt for planeten et av våre strategiske mål, noe som betyr at det gjennomsyrer hele organisasjonen vår. Hver avdeling i Fristads, Kansas og Leijona har klare bærekraftsmål og jobber sammen for å redusere utslippene våre og lukke sløyfen på produksjonen vår. Som selskap har vi forpliktet oss til å ivareta miljøet både for nåværende generasjoner og de som kommer. Vi tror aldri dette arbeidet vil bli helt ferdig. Men vi kan forsikre deg om at vi jobber daglig for å gjøre miljøavtrykket vårt mindre i morgen enn det er i dag.

– Petra Öberg Gustafsson CEO Fristads

Nøkkelfokusområder 2025

Vi har delt vårt bærekraftarbeid inn i tre fokusområder som dekker de sosiale, miljømessige og økonomiske aspektene ved bærekraft. Innenfor hvert område vil vi utfordre den tradisjonelle måten å produsere arbeidsklær på og er forpliktet til å finne mer effektive måter å designe, utvikle og produsere våre produkter på.

MENNESKER
Engasjerte ansatte og kollegaer
Innenfor det sosiale har vi fokus på å ta et felles ansvar for at vår virksomhet har en positiv sosial innvirkning på alle som er involvert i driften. Nøkkelhensyn er rettferdige jobber, etikk, helse, medarbeidertilfredshet og mangfold. Vi har påtatt oss to langsiktige forpliktelser: Handle i samsvar med våre etiske retningslinjer og sørge for at alle som jobber for oss har gode arbeidsforhold.

​​​PLANET
Bærekraftig produkttilbud og drift
​​​​​​​
Vi er dedikert til å utvikle produkter som er produsert på en bærekraftig måte for å redusere vår miljøpåvirkning. Innenfor dette aspektet er våre sentrale hensyn utslipp, ressursbruk, råvarer, fargingsmetoder, kjemikalier, bruk av plast, lukking og transport og reise. Våre langsiktige forpliktelser for miljøaspektet er å ta i bruk sirkulær tenkning gjennom hele produktprosessen, og redusere våre klimagassutslipp med 50 % innen 2030.


PROFITT
Reliable partner​​​​​​​
En lønnsom virksomhet er avgjørende for å holde seg på toppen av innovasjonen og utviklingen som er nødvendig for å lede bransjen på bærekraft. Innenfor det økonomiske aspektet av bærekraft fokuserer vi på å gjøre det enkelt for våre kunder og leverandører å ta bedre valg ved å være kunnskapsrike om spørsmål om bærekraft. Våre langsiktige forpliktelser er å bli arbeidsklærindustriens eksperter på bærekraft, og hjelpe våre kunder og leverandører med å oppfylle sine bærekraftsmål.


MER INNHOLD for DEG:

FNs mål

Our sustainabiliVår bærekraftstrategi tar sikte på å støtte FNs bærekraftsmål ved å samsvare målene med 1,5°C oppvarmingsveien i Paris-avtalen.​​​​​​​

Les mer >

SPORING AV UTSLIPP

Siden 2018 har Fristads kartlagt klimagassutslipp med mål om å redusere vårt samlede karbonfotavtrykk med 50 % innen 2030.​​​​​​​


Les mer >

Våre tiltak

For å redusere miljøpåvirkningen knyttet til vår virksomhet har vi satt i gang en rekke aktiviteter for å fremme en bærekraftig utvikling.​​​​​​​
   

Les mer >