våre tiltak

Resirkuleringsprosjekter, karbonkompensasjon og treningsøkter for bærekraft – dette er noen av initiativene vi startet i 2022 for å redusere vårt miljøfotavtrykk.

FINLAND

Resirkuleringspilot for å forlenge livssyklusen til arbeidsklær

I Finland startet Fristads et gjenvinningsprosjekt med sin kunde ISS, et anleggsforvaltningsselskap med virksomhet over hele landet. Gjennom pilotprosjektet oppfordres ISS-ansatte til å levere inn arbeidstøyet for resirkulering i stedet for å kaste det, med mål om å forlenge livssyklusen til fibrene. Gjennom prosjektet samler Fristads inn data om hvor sannsynlig det er at ansatte resirkulerer arbeidstøyet sitt, hvor mye tekstilavfall som genereres og hvor mange av plaggene som er i god nok stand til at de kan repareres og selges videre. Resultatene er ennå ikke tilgjengelige siden piloten fortsatt pågår.

FINLAND

Resirkuleringspilot for å forlenge livssyklusen til arbeidsklær

I Finland startet Fristads et gjenvinningsprosjekt med sin kunde ISS, et anleggsforvaltningsselskap med virksomhet over hele landet. Gjennom pilotprosjektet oppfordres ISS-ansatte til å levere inn arbeidstøyet for resirkulering i stedet for å kaste det, med mål om å forlenge livssyklusen til fibrene. Gjennom prosjektet samler Fristads inn data om hvor sannsynlig det er at ansatte resirkulerer arbeidstøyet sitt, hvor mye tekstilavfall som genereres og hvor mange av plaggene som er i god nok stand til at de kan repareres og selges videre. Resultatene er ennå ikke tilgjengelige siden piloten fortsatt pågår.

SVERIGE

Algefargestoff settes på prøve

I 2022 deltok Fristads i de første testene av et innovativt algefargestoff, utviklet for tekstilindustrien av den svenske startupen Mounid. Algefargestoffet er helt naturlig og krever mindre vann og energi i produksjonen enn tradisjonell, kjemikaliekrevende stofffarging. I tillegg binder alger CO2 når de vokser, noe som effektivt reduserer brukernes klimafotavtrykk i dyrkingsfasen. De første fargene som skal utvikles er forskjellige nyanser av grønt og blått.
​​​​​​​

Les mer her​​​​​​​

SWEDEN

Algefargestoff settes på prøve

I 2022 deltok Fristads i de første testene av et innovativt algefargestoff, utviklet for tekstilindustrien av den svenske startupen Mounid. Algefargestoffet er helt naturlig og krever mindre vann og energi i produksjonen enn tradisjonell, kjemikaliekrevende stofffarging. I tillegg binder alger CO2 når de vokser, noe som effektivt reduserer brukernes klimafotavtrykk i dyrkingsfasen. De første fargene som skal utvikles er forskjellige nyanser av grønt og blått.

Les mer her​​​​​​​

SVERIGE

Ahlsell er utdannet om Fristads Green

Fra mars til juni utdannet Fristads produktledelse så vel som hele salgsavdeingen til Ahlsell, en av våre største kunder i Sverige, på Fristads Green-produktutvalget, hovedsakelig gjennom webinarer. Sammen med vår eier Hultafors Group gjorde vi også en landsomfattende omvisning i Ahlsell-butikker, med formålet å øke Ahlsells kunnskap om Fristads Green-kolleksjonene og oppmuntre sluttkundene deres til å ta mer miljøbevisste beslutninger ved kjøp av arbeidsklær.

3000+ Ahlsell-ansatte trente på Fristads Green
1500+ møter med sluttkunder
600+ undervisningsøkter på Fristads Green holdt for sluttkunder

ahlsell

SVERIGE

Ahlsell er utdannet om Fristads Green

Fra mars til juni utdannet Fristads produktledelse så vel som hele salgsavdeingen til Ahlsell, en av våre største kunder i Sverige, på Fristads Green-produktutvalget, hovedsakelig gjennom webinarer. Sammen med vår eier Hultafors Group gjorde vi også en landsomfattende omvisning i Ahlsell-butikker, med formålet å øke Ahlsells kunnskap om Fristads Green-kolleksjonene og oppmuntre sluttkundene deres til å ta mer miljøbevisste beslutninger ved kjøp av arbeidsklær.

3000+ Ahlsell-ansatte trente på Fristads Green
1500+ møter med sluttkunder
600+ undervisningsøkter på Fristads Green holdt for sluttkunder

climate_compensation
climate_compensation

INDIA ​​​​​​​

Fristads utligner karbon ved å støtte biomasseanlegg i India

For tredje år på rad kompenserte Fristads utslippene av karbondioksid knyttet til produksjonen av vår Outdoor-kolleksjon. En del av salget i 2022 ble brukt til å støtte et prosjekt i Punjab, India, som gjør biomasse om til energi ved å bruke organisk materiale som risskall, dyreavfall, sagbruksavfall og palmeoljeavfall som drivstoff. Biomasseanlegget unngår bruk av fossilt brensel samtidig som det gir lokalsamfunnet sysselsettingsmuligheter og energi til boliger og tekstilproduksjonsanlegg. Fristads bidro med €9.806 til prosjektet, og forhindret at 3.668 tonn karbon ble sluppet ut i atmosfæren.

Les mer her

INDIA ​​​​​​​

Fristads utligner karbon ved å støtte biomasseanlegg i India

For tredje år på rad kompenserte Fristads utslippene av karbondioksid knyttet til produksjonen av vår Outdoor-kolleksjon. En del av salget i 2022 ble brukt til å støtte et prosjekt i Punjab, India, som gjør biomasse om til energi ved å bruke organisk materiale som risskall, dyreavfall, sagbruksavfall og palmeoljeavfall som drivstoff. Biomasseanlegget unngår bruk av fossilt brensel samtidig som det gir lokalsamfunnet sysselsettingsmuligheter og energi til boliger og tekstilproduksjonsanlegg. Fristads bidro med €9.806 til prosjektet, og forhindret at 3.668 tonn karbon ble sluppet ut i atmosfæren.

Les mer her

climate_compensation

TYSKLAND

Fristads slutter seg til bærekraftsnettverk

Som en del av vår ambisjon om å lede arbeidstøybransjen på bærekraft, sluttet Fristads seg til det europeiske nettverket B.A.U.M. e.v. Nettverket er forpliktet til å fremme bærekraftig forretningspraksis og er en pådriver for bærekraftig utvikling i Europa.

​​​​​​​Les mer her

UKRAINA

Stritex gjenbruker alt stoffavfall

Alt papir- og stoffavfall fra Fristads fabrikk Stritex ble samlet inn og sendt til behandling. En del av stoffrester ble regelmessig sendt til frivillige som brukte den til å produsere kamuflasjenett for den ukrainske hæren.

DACH

Konsoliderte leveranser sparer CO2

I DACH-regionen konsoliderte Fristads leveranser til kunder for å kutte CO2-utslipp. I stedet for daglige leveranser mottar kunder i Sveits nå forsendelser to ganger i uken og kunder i Tyskland og Østerrike to til tre ganger i uken.

DANMARK

Musikk, klima og bærekraft

Fristads og Kansas Danmark deltok på FORUM, en todagers klima- og bærekraftkonferanse i forbindelse med musikkfestivalen Tinderbox i Odense. Det første arrangementet ble arrangert av det lokale næringslivet, utdanningsinstitusjoner og Odense kommune. I tillegg til å vise frem Fristads sine miljøerklærte HiVis-kolleksjoner på arrangementet, holdt vi et bærekraftseminar for våre partnere. Formålet med samarbeidsarrangementet var å holde byens næringsliv og innbyggere oppdatert på byens mål om å bli karbonnøytral innen 2030

MER INNHOLD for DEG:

Environmental Declaration

En EPD er et uavhengig, bekreftet og registrert dokument som viser transparent og sammenlignbar informasjon om hvordan et produkt påvirker miljøet i løpet av sin livssyklus.

Les mer >

Klimakompensasjon

Da vi lanserte vår Outdoor-kolleksjon, ønsket vi at den skulle være bærekraftig. Vi lovet også å kompensere for karbondioksidutslippene forårsaket av produksjonen.

Les mer >

Sirkulær produktsyklus

Vi jobber med flere prosjekter sammen med utvalgte kunder med sikte på å gi utslitt arbeidstøy et nytt formål og utnytte ressursene til sitt fulle potensial.

Les mer >