våre tiltak

Resirkuleringsprosjekter, karbonkompensasjon og treningsøkter for bærekraft og plastreduksjon – dette er noen av initiativene vi startet i 2022 for å redusere vårt miljøfotavtrykk.

GLOBAL​​​​​​​

Bærekraftig tjenestetilbud

Fristads jobber med å utvikle et bærekraftig tjenestetilbud og vi har satt i gang flere resirkuleringsprosjekter sammen med cirka ti av våre større forhandlere og direktekunder. Siden ulike typer kunder har ulike behov, har vi utviklet tre distinkte resirkuleringsprosesser, reparasjon, gjenbruk og resirkulering. I pilotfasen har det vært fokus på å teste prosessene, identifisere feilene og forstå kostnadene forbundet med å administrere klærne som vi produserer når de kasseres av kunden. I 2024 vil vi trappe opp arbeidet med å utvide pilotprosjektene våre til flere kunder og etablere gjenvinning som en fast del av vårt bærekraftstilbud.

SVERGIE

Transporter med høy kapasitet økeri

I flere år har Fristads, sammen med andre private og offentlige interessenter, vært en del av forsknings- og utviklingsprosjektet Autofreight. Prosjektet fokuserer på å maksimere lasten og redusere overbelastning ved å bruke kjøretøyer med høy kapasitet (HCT) mellom havnen i Gøteborg og Viared, hvor vårt lager ligger. Siden HCT-kjøretøyer kan frakte mer gods enn vanlige lastebiler og semitrailere, bruker de mindre drivstoff per kubikkmeter last, noe som kan redusere utslippene med så mye som 30 %. Fristads økte leveranser med HCT til lageret fra 1 % i 2021 til 13 % i 2023 og har et mål om å gjøre alle leveranser fra Gøteborg med HCT i fremtiden.

SVERGIE

Emballasjeinitiativ reduserer plast og avfall

Fristads har som mål å redusere avhengigheten av plast, og for å nå dette målet har vi gjort flere oppgraderinger av emballasjen vår. Fra og med 2024 pakker vi produktene våre i poser laget av 100 prosent resirkulert plast. Vi har også lagt til en posestørrelse og eliminert håndtakene for å sikre at vi bare bruker så mye plast som nødvendig for hver bestilling. Basert på vår nåværende bruk av plastposer, anslår vi at vi vil redusere plasten som brukes til denne typen emballasje med 27 prosent med disse endringene, mens bruken av jomfruelig plast vil bli helt eliminert. Når det gjelder plast som brukes under transport av produkter fra fabrikken til vårt lager, bruker vi masterpolyposer i stedet for å pakke inn hvert enkelt plagg i plast, når det er mulig.

GLOBAL

Vi støtter klimaprosjekter rundt verden

Helt siden vi lanserte vår Outdoor-kolleksjon i 2020, har vi kompensert for karbondioksidutslippene knyttet til produksjonen av plaggene. I 2023 bidro Fristads med 11 235 euro til et biomasseprosjekt ved en fabrikk i den brasilianske delstaten Minas Gerais, som hindret 10 200 tonn CO2 i å slippe ut i atmosfæren. Prosjektet, som er omtalt på FNs karbonkompensasjonsplattform Climate Neutral Now, hjelper fabrikken med å bytte fra å brenne fossilt brensel til å bruke fornybar biomasse fra nærliggende eukalyptus- og furuplantasjer. Dette er fjerde året Fristads bruker en del av salget fra Outdoor-kolleksjonen til å kompensere for karbonutslipp.

TYSKLAND

Fristads etablerer klimasparepris for håndverkere

Som et ledd i vårt arbeid med å inspirere brukerne våre til å ta bærekraftige valg, har Fristads sammen med det tyske fagbladet Deutsches Handwerksblatt etablert Klimaretterprisen for håndverkere. Formålet med prisen er å gi et insentiv for bedrifter i bygg- og anleggssektoren til å dele sine beste klimabesparende ideer, investeringer og strategier. Det er også en måte å sette søkelyset på bærekraftsarbeid i en industri som er nøkkelen til å dempe utslipp av klimagasser. Den første prisvinneren av prisen var Rudolf Meier GmbH, et byggefirma i Ostwestfalen-Lippe-regionen som har to siloovner for biomasse, solenergiproduksjon, LED-belysning og et dyrereservat.

SVERIGE

Gi arbeidsklær - og mennesker - en ny sjanse

Fristads har inngått samarbeid med Stockholms Stadsmission, en ideell organisasjon dedikert til å støtte rettighetsløse befolkninger i den svenske hovedstaden. Gjennom partnerskapet selger Stockholms Stadsmission plagg fra Fristads returavdeling i tre av deres bruktbutikker i Stockholm. Ved å gi disse klærne en ny sjanse reduserer vi tekstilavfall og reduserer behovet for ressurser som ville vært nødvendig for å lage nye produkter. Alle inntektene fra salget av arbeidsklærne våre doneres til Stockholms Stadsmission og brukes til å støtte deres arbeid for å bekjempe sosial ekskludering, hjemløshet og arbeidsledighet blant samfunnets mest sårbare mennesker.

FINLAND

Resirkuleringspilot for å forlenge livssyklusen til arbeidsklær

I Finland startet Fristads et gjenvinningsprosjekt med sin kunde ISS, et anleggsforvaltningsselskap med virksomhet over hele landet. Gjennom pilotprosjektet oppfordres ISS-ansatte til å levere inn arbeidstøyet for resirkulering i stedet for å kaste det, med mål om å forlenge livssyklusen til fibrene. Gjennom prosjektet samler Fristads inn data om hvor sannsynlig det er at ansatte resirkulerer arbeidstøyet sitt, hvor mye tekstilavfall som genereres og hvor mange av plaggene som er i god nok stand til at de kan repareres og selges videre. Resultatene er ennå ikke tilgjengelige siden piloten fortsatt pågår.

MER INNHOLD for DEG:

Environmental Declaration

En EPD er et uavhengig, bekreftet og registrert dokument som viser transparent og sammenlignbar informasjon om hvordan et produkt påvirker miljøet i løpet av sin livssyklus.

Les mer >

Klimakompensasjon

Da vi lanserte vår Outdoor-kolleksjon, ønsket vi at den skulle være bærekraftig. Vi lovet også å kompensere for karbondioksidutslippene forårsaket av produksjonen.

Les mer >

Sirkulær produktsyklus

Vi jobber med flere prosjekter sammen med utvalgte kunder med sikte på å gi utslitt arbeidstøy et nytt formål og utnytte ressursene til sitt fulle potensial.

Les mer >