KLIMAKOMPENSASJON

Da vi lanserte vår Outdoor-kolleksjon, ønsket vi at den skulle være bærekraftig. Vi lovet også å kompensere for karbondioksidutslippene forårsaket av produksjonen.

På verdensbasis står klesproduksjonen for 4 til 8 prosent av alle utslipp av klimagasser. Vi må gjøre vårt for å redusere det antallet. Målet vårt er å redusere Fristads’ CO2-utslipp med 50 prosent innen 2030 og vi jobber på flere fronter for å lykkes. Som et tillegg til alle aktiviteter vi gjør for å legge om til en mer bærekraftig produksjon har vi valgt å kompensere for karbondioksidutslippene forårsaket av produksjonen av Outdoor-kolleksjonen.

climate_compensation

Bidrag til utvikling av fornybar energi

En del av inntektene fra salget av Outdoor-kolleksjonen i 2021 har blitt brukt til å støtte et prosjekt i Sør-India som gjør avfall til energi. I området, hvor kyllingoppdrett og eggproduksjon er vanlig, forårsaker tradisjonell åpen lagring av fuglestrø betydelige miljø- og sanitærproblemer, samt utslipp av skadelige metangasser. Takket være prosjektet kan opptil 120.000 tonn søppel og annet biomasseavfall i stedet omdannes til fornybar energi – hvert år. I tillegg produseres det opptil 10 000 tonn organisk gjødsel hvert år. Dette vil hjelpe små lokale og regionale bønder med å implementere bærekraftig landbrukspraksis.  

Les mer om Namakkal Waste to Energy-prosjektet her.​​​

Bidrag til utvikling av fornybar energi

En del av inntektene fra salget av Outdoor-kolleksjonen i 2021 har blitt brukt til å støtte et prosjekt i Sør-India som gjør avfall til energi. I området, hvor kyllingoppdrett og eggproduksjon er vanlig, forårsaker tradisjonell åpen lagring av fuglestrø betydelige miljø- og sanitærproblemer, samt utslipp av skadelige metangasser. Takket være prosjektet kan opptil 120.000 tonn søppel og annet biomasseavfall i stedet omdannes til fornybar energi – hvert år. I tillegg produseres det opptil 10 000 tonn organisk gjødsel hvert år. Dette vil hjelpe små lokale og regionale bønder med å implementere bærekraftig landbrukspraksis.  

Les mer om Namakkal Waste to Energy-prosjektet her.

Solcelledrevne varmtvannsberedere i India

In 2020,Fristads forhindret at 339 tonn CO2 ble sluppet ut i atmosfæren ved å bidra med 5000 dollar til et program som finansierer solvarmeberedere for indiske familier. India er et land som er svært avhengig av elektrisitet fra fossilt brensel til tross for at det er rikt på solressurser. Så mange som 90 prosent av urbane innbyggere i det vestlige India bruker strøm til å varme opp vann, noe som ikke bare forårsaker store utslipp av karbondioksid, men også bidrar til hyppige strømbrudd. India har omtrent 300 soldager per år, men bevisstheten om solenergi i landet er lav og mange mennesker stoler ikke på ikke-elektriske løsninger.

Solcelledrevne varmtvannsberedere i India

Fristads forhindret at 339 tonn CO2 ble sluppet ut i atmosfæren ved å bidra med 5000 dollar til et program som finansierer solvarmeberedere for indiske familier. India er et land som er svært avhengig av elektrisitet fra fossilt brensel til tross for at det er rikt på solressurser. Så mange som 90 prosent av urbane innbyggere i det vestlige India bruker strøm til å varme opp vann, noe som ikke bare forårsaker store utslipp av karbondioksid, men også bidrar til hyppige strømbrudd. India har omtrent 300 soldager per år, men bevisstheten om solenergi i landet er lav og mange mennesker stoler ikke på ikke-elektriske løsninger.

Slik beregner vi klimapåvirkningen vår:

Siden 2018 har vi beregnet vår klimapåvirkning i tråd med klimagassprotokollen, Scope 1 og 2. Scope 1 og 2 inkluderer blant annet vårt energiforbruk og oppvarming av våre kontorer og utslipp fra firmaeide biler. På slutten av 2021 rapporterte vi Scope 3 for første gang. Scope 3 innebærer utslipp utenfor våre egne vegger, gjennom hele verdikjeden vår – fra materialene vi kjøper og energibruken til våre leverandører, til transport og avhending av varene når de har nådd slutten av levetiden. For å få mest mulig nøyaktige tall, blir Fristads sine klimaberegninger alltid gjennomgått av en uavhengig tredjepartsekspert. Du kan lese mer om vårt arbeid for å redusere klimapåvirkningen vår i vår bærekraftsrapport.

MER INNHOLD for DEG:

Våre tiltak

For å redusere miljøbelastningen knyttet til vår virksomhet har vi satt i gang en rekke aktiviteter for å fremme en bærekraftig utvikling.​​​​​​​​​​​​​

Les mer >     

Bærekraftig produkter

Å konkurrere med kvalitet fremfor pris har vært et sentralt prinsipp for Fristads fra starten. For oss er det å lage kvalitetsplagg kjernen i vårt bærekraftsarbeid.

Les mer >

Outdoor

Vi har tatt med all vår kunnskap og erfaring med å utvikle arbeidsklær til en ny kolleksjon som visker ut grensen mellom jobb og fritid – Fristads Outdoor.

Les mer >