EN BÆREKRAFTIG BEDRIFT
​​​​​​​ER ALLES BEDRIFT

Internasjonal suksess kommer med forpliktelser, og vi omfavner dem alle med et omfattende program for bærekraftig bedriftsansvar. Fra arbeidsforholdene til våre ansatte og kravene fra våre leverandører – til vår forpliktelse ovenfor menneskerettighetene, og miljøspørsmål i global skala. Vårt arbeid med bærekraftighet er basert på ti prinsipper i FNs Global Compact som er grunnlaget for våre regler for god opptreden.

FNs GLOBAL COMPACT

Fristads Kansas-gruppen er en del av FNs Global Compact, som er verdens største initiativ når det gjelder bedrifters bærekraftighet med mer enn 9000 bedrifter og andre typer deltakere i mer enn 130 land. De ti prinsippene innenfor områdene menneskerettigheter, arbeidskraft, miljø og antikorrupsjon er avledet fra: FNs Verdenserklæring om menneskerettigheter, Den internasjonale arbeidsorganisasjonen, erklæring om fundamentale prinsipper og rettigheter på arbeidsplassen, Rio-erklæringen om miljø og utvikling, samt FN-konvensjonen.

Som en del av FNs Global Compact, er vi forpliktet til å følge deres ti veiledningsprinsipper for bedriftsansvar når det gjelder menneskerettigheter, arbeidskraft, miljø og anti-korrupsjon. Vi tar respekt for menneskerettighetene, og samsvar med internasjonale og lokale arbeidslover, svært alvorlig. For å sikre at vi opprettholder en høy standard innenfor våre regler for god opptreden, er arbeidsstandarder basert på bestemmelser fra Den internasjonale arbeidsorganisasjonen (ILO) og FNs Verdenserklæring om menneskerettigheter, i relasjon til tvangsarbeid, barnearbeid, foreningsfrihet, kompensasjon, arbeidstider, yrkesmessig helse og sikkerhet, og kontraktsfestede ansettelsesforhold.

Vi anerkjenner at alle aktiviteter assosiert med produksjon, forbruk og bortskaffelse av produkter har innvirkning på miljøet. Vi mener det er vårt ansvar å jobbe aktivt og systematisk mot å bidra til en prosess av kontinuerlige miljøforbedringer innenfor vår sfære av innflytelse.

Les mer om disse prinsippene på www.unglobalcompact.org.

logo global compact united nations

FNs Global Compact er verdens største bedriftsbærekraftige initiativ.


FRA LEVERANDØR TIL FABRIKK - GLOBAL SYNLIGHET

Vi oppfordrer alle interessenter til å bidra til vår visjon om å redusere innvirkningen på miljøet betraktelig, og å støtte lokalsamfunnene våre merkevarer drives fra. 

Forsyningskjeden vår strekker seg over 17 land, og gruppen eier tre fabrikker i Nord-Europa. Våre leverandører er viktige for bedriften vår og vi forventer at de møter vår spesifikke standard i forbindelse med menneskerettigheter, miljømessig og etisk forretningspraksis. Alle leverandørforsyninger sjekkes, godkjennes og forvaltes av våre dedikerte team som jobber i forsyningskjeden.

Ved å signere våre regler for god opptreden har leverandørene forpliktet seg til å oppgi alle fabrikken som skal produsere Fristads Kansas-gruppens merkevareprodukter, og registrere seg i vårt overholdelsesprogram. Dette som et obligatorisk krav før ordre kan legges inn.

Som medlem av FTA, gjennomføres revisjon i henhold til BSCI-systemet slik at vi kan støtte og lære dem å implementere bærekraftig utbedring.

logo bsci system

BÆREKRAFTIGHET, BEDRIFTSANSVAR OG ASIA-KVALITET

Vårt ansvarlige forsyningsrammeverk er jordet i industristandard, pågående læring og en filosofi om pågående forbedring.

I Asia inspiseres 100% av alle ferdige produkter av gruppens kvalitetskontrollører, og disse er opplært til å gjenkjenne avvik og rapportere disse til gruppens SCR-team som er flyttet til vårt Hong Kong IPO. Vi likestiller bærekraftighet med kvalitet.

Spesielt i Bangladesh, hvor fabrikkenes minstekrav for å kvalifisere seg til vårt overholdelsesprogram er å ha blitt revidert av enten Accord eller Alliance. Gruppens regionale overholdelsesteam hjelper fabrikker med å finne en handlingsplan på grunn av tid.

Fristads Kansas-gruppen har vært medlem av Accord siden 2015.


NESTE STEG MOT FULL KJEMISK KONTROLLL

Som en del av vårt sosiale og miljømessige overholdelsesprogram, må alle våre leverandører og alle fabrikker som produserer våre varer signere vår Restricted Substance List (RSL)

Vi oppdaterer vår RSL to ganger årlig basert på vår partner Swereas kjemiske veiledning, og oppdaterer våre leverandører og fabrikker. Vår RSL reflekterer den siste EU-avstemte lovgivning, som inkluderer REACH, POPs-lovgivning, Biocide-lovgivning og Product Safety Regulation. Og også forsikre at den samsvarer med SVHC (Substances of Very High Concern) Candidate List. Dessuten er de fleste av gruppens merkevareprodukter OEKO-TEX®-sertifisert.

Som markedsleder kan vi ikke være fornøyd med å bare innhente signerte overholdelsessertifikater fra våre leverandører og OEKO-TEX®-sertifikater. Selv om OEKO-TEX®-sertifikatet er et veldig positivt tegn, garanterer det langt fra testing av alle stoffer fra en leverandørs sortiment og alle kjemikalier, og er bare basert på et utvalg og er ikke systematisk, i henhold til vårt program for kjemisk overholdelse.

Innen vår industri er farging og etterbehandlingsprosesser sett på som avfall og kjemisk intensivt, og det er bekymringer rundt hvorvidt bruken av kjemikalier og behandlingen av resulterende avfall vil ha en skadelig effekt på miljøet og menneskets helse. Vi må skape åpenhet, så vi skyr ingen midler for å sette oss inn i hvilke kjemikalier våre ferdige produkter inneholder, og til hvilke nivåer. Disse nivåene må sammenlignes med EU-reguleringen, men også mot nivåene som forventes av markedet. Vi mener at vi har et ansvar i å skape bevissthet blant våre leverandører, og i å utdanne dem for skape åpenhet i deres egen forsyningskjede.

Derfor lanserte vi et program for kjemisk overholdelse den 1. januar 2016, sammen med vår partner SGS for å hjelpe oss å sette sammen tilpassete testpakker som passer vår industri og våre produkter.

Testing av kjernesortimentets råmaterialer og ferdige produkter utføres fire ganger i året, og testresultater vurderes, registreres og gjøres tilgjengelig på forespørsel fra våre kunder.