Fristads Green HiVis

BÆREKRAFT BLIR SYNLIG

I 1925 ble Fristads det første selskapet som produserte en komplett kolleksjon med arbeidsklær i Sverige, og vi har holdt oss med innovasjon siden den gang. I 2022 er vi stolte over å lede bransjen igjen med lanseringen av to splitter nye Fristads Green-kolleksjoner, den første av sitt slag i verden. Arbeidere som trenger ekstra synlighet på jobben har aldri før hatt så mange komfortable, slitesterke og bærekraftige plagg å velge mellom. Et bevis på at når det kommer til arbeidsklær, er det mulig å ha alt.

fristads_green_quilted_jacket
fristads_green_shell_jacket

Beskytt deg selv og din omverden

Vi har laget Fristads Green High visibility-kolleksjon for å beskytte de som trenger ekstra synlighet på jobb, men med et mindre miljøavtrykk. Fra materialvalg til leveringsmetoder har vi analysert hvert trinn i kjeden og valgt det mest bærekraftige alternativet hele veien. Resultatet er en banebrytende kolleksjon med arbeidsklær som beskytter brukeren samtidig som den tråkker lett på planeten.

Bærekraftig, på ekte

Å mene at et produkt er bærekraftig er enkelt, men å underbygge det med fakta er vanskelig. Siden vi ønsker at arbeidsklærne våre skal være ordentlig bærekraftige, har vi gått en ekstra mil for å analysere miljøpåvirkningen av våre Fristads Green-plagg fra et livssyklusperspektiv. De nye HiVis-plaggene kommer med en miljøprodukterklæring (EPD) som avslører totalt vann- og strømforbruk, avfall, drivstofforbruk og global oppvarmingspotensialet forårsaket av produksjonen av hvert plagg. Parameterne overvåkes og verifiseres uavhengig av en tredjepart. Til dags dato er Fristads den eneste klesprodusenten i verden som bruker EPD-er for hele plagget, noe som støtter vårt mål om å lede innen bærekraftig produktutvikling i arbeidsklær industrien.

Protect yourself and the planet

We made the Fristads Green High visibility collection to protect those who need extra visibility at work, but with a smaller environmental footprint. From material choices to delivery methods – we have analysed every step of the chain and chosen the most sustainable option all the way. The result is a ground-breaking collection of workwear that protects the user while also treading lightly on the planet.

Sustainable, for real

Claiming that a product is sustainable is the easy bit, but backing it up with real facts is tough. Since we want our workwear to be truly sustainable, we have gone the extra mile to analyse the environmental impact of our Fristads Green garments from a life cycle perspective. The new high-vis garments come with an Environmental Product Declaration (EPD) that discloses the total water and electricity usage, waste, fuel consumption and global warming potential caused by the production of each garment. The parameters are monitored and independently verified by a third party. To date, Fristads is the only clothing manufacturer in the world to use EPDs for the entire garment, which lends support for our goal to lead the way in sustainable product development in the workwear industry.

En kolleksjon med bred apell

Fristads Green HiVis -kolleksjonen vil møte en økende etterspørsel i transport- og byggebransjen. Den er også ideell for arbeidere innen veibygging, vedlikehold og service. I hovedsak gjør kolleksjonen det mulig for alle som trenger ekstra synlighet på jobben å velge arbeidsklær som er funksjonelle, komfortable og bærekraftige.For å møte behovene til alle arbeidere, spenner kolleksjonene over et bredt spekter av størrelser og inkluderer modeller for både menn og kvinner. Takket være de tilgjengelige passformene, det brede størrelsesutvalget, gjennomtenkt design og strategisk bruk av stretchmaterialer, gjør Green HiVis -kolleksjonen det enkelt å finne plagg med perfekt passform.

Forpliktelse til komfort

Vi vet forskjellen komfortabelt arbeidstøy kan utgjøre for jobbytelse. Og nøkkelen til komfort er stretch. Derfor tilbyr den nye Fristads Green HiVis-kolleksjonen et av bransjens bredeste utvalg av stretchplagg.Alle Fristads Green HiVis GSTP-plagg, inkludert jakken, er laget av et lett 4-veis stretchmateriale som gir fleksibilitet og bevegelsesfrihet. For å doble komforten har alle buksene i kolleksjonen også spesielle ribbestrikkede stretchpaneler i midjen som gir fleksibilite. Enten du velger GPLU eller GSTP, kan du stole på vår forpliktelse til komfort.

Collections with broad appeal

The Fristads Green High visibility collections will meet a growing demand for high-vis clothing in the transportation and construction industries. They are also ideal for workers in road construction, maintenance and service. In essence, they make it possible for anybody who needs extra visibility at work to choose workwear that is functional, comfortable and sustainable.
To meet the needs of all workers, the collections span a broad range of sizes and include models for both men and women. Thanks to the fits available, the wide size range, thought-out design and strategic use of stretch materials, the Green High visibility collections make it easy to find a garment with the perfect fit.

Commitment to comfort

We know the difference comfortable workwear can make for job performance. And the key to comfort is stretch. That is why the new Fristads Green High visibility collections comprise one of the broadest selections of stretch garments in the industry.
All Fristads Green High visibility GSTP garments, including the jacket, are made of a lightweight 4-way stretch material that provides outstanding flexibility and freedom of movement. To double up on comfort, all trousers in the Fristads Green High visibility collections also feature special rib-knitted stretch panels at the waist that provide flexibility where it matters the most, a design that was pioneered by Fristads. Whether you choose GPLU or GSTP, you can trust that our commitment to comfort shines through.

GPLU

Det bærekraftige valget for lett komfort
Fristads GPLU-kolleksjon tilbyr et bredt utvalg av plagg rettet mot arbeidere innen vei, bygg & anlegg, transport og logistikk. Laget av organisk bomull og polyester fra resirkulerte PET-flasker, og forsterket der du trenger det mest, er denne kolleksjonen med synlige arbeidsklær både bærekraftig og slitesterk. Med fire fargekombinasjoner, et bredt størrelsesområde og flere damemodeller har GPLU-kolleksjonen bred appell. Kolleksjonen ble lansert i januar 2022.

GPLU

The sustainable choice  for lightweight comfort
​​​​​​​
The Fristads GPLU collection offers a wide range of garments targeted to workers within road, building & construction, transport and logistics. Made of organic cotton and polyester from recycled PET bottles, and reinforced where you need it the most, this collection of high-visibility workwear is both sustainable and durable. With four colour combinations, a wide size range and several women’s models, the GPLU collection has broad appeal. The collection was launched in January 2022.

GSTP

Det bærekraftige valget for full stretchkomfort
Fristads GSTP-kolleksjon passer perfekt for arbeidere innen vei, bygg og anlegg, transport og logistikk. Med bærekraftig 4-veis stretch og ribbestrikkede stretchpaneler i midjen, har disse plaggene dobbel komfort og mindre miljøbelastning enn vanlig HiVis    arbeidstøy. GSTP-kolleksjonen har tre fargekombinasjoner, et bredt størrelsesområde og flere damemodeller. Samlingen vil være tilgjengelig i september 2022.

GSTP

The sustainable choice  for full stretch comfort
​​​​​​​
The Fristads GSTP collection is the ideal fit for workers within road, building & construction, transport and logistics. With sustainable 4-way stretch throughout and rib-knit stretch panels at the waist, these garments have double the comfort and a smaller environmental impact than regular high-vis workwear. The GSTP collection sports three colour combinations, a wide size range and several women’s models. The collection will be available in September 2022.

Mer innhold for deg:

EPD - Environmental Product Declaration

Les mer om EPD og last ned EPD-rapporter for Fristads Green-plaggene.

Produkt galleri

Se alle miljødeklarerte produkter fra Fristads Green-kolleksjonen.

Vårt bærekraftsløfte

Vår bærekraftstrategi bidrar til endring og inspirerer andre til å følge etter.

Spørsmål og svar med testpilot Jussi Niemi

Fristads Green – valgt    av Jussi Niemi, som driver et miljøvennlig byggefirma.