Hållbara produkter

Kvalitet som produktstrategi

Att konkurrera med kvalitet i stället för pris har varit en viktig princip för Fristads ända sedan starten. Kvalitetskonceptet bygger på många aspekter – från material och tillverkning men också funktionalitet, komfort och design. För oss är tillverkningen av kvalitetsprodukter kärnan i hållbarhetsarbetet. Och allt börjar med ett hållbart produktutbud och produktion.
​​​​​​​
​​​​​​​Vi har varit certifierade enligt ISO 9001:2015 sedan 1999, vilket kräver att vi systematiskt arbetar med att förbättra kvaliteten på våra produkter och processer. Målet med vårt kvalitetsarbete är att optimera kundnöjdheten och säkerställa att varje plagg används till sin fulla potential. Vårt arbete för att säkerställa kvaliteten på våra produkter pågår kontinuerligt och präglar varje aspekt av vår produktionsprocess:

Dual Products Left Image
Dual Products Mobile Left Image
Dual Products Right Image
Dual Products Mobile Right Image

Konstruktion och material. På Fristads är hållbarhet ett designmål och produktens livslängd beaktas alltid när en ny produkt skapas eller en befintlig uppdateras. Vi strävar alltid efter att använda de bästa möjliga materialen i våra produkter och ersätter endast ett konventionellt material med ett mer hållbart alternativ om vi kan säkerställa kvaliteten.

Testning. Vi testar regelbundet egenskaper som nötningshärdighet, rivstyrka, draghållfasthet, noppbildning, dimensionella förändringar och färgäkthet i vårt eget laboratorium samt genom externa tester av ackrediterade laboratorier. Vi testar också våra produkter i industriell tvätt, där vi tvättar dem upp till 50 gånger innan vi certifierar dem för att säkerställa hållbarhet och livslängd. Som ett sista steg utsätts nya och modifierade produkter för användartester innan de går i produktion.

Leverantörer och produktion. Vi utvecklar långsiktiga affärsrelationer med våra leverantörer för att försäkra att de förstår och arbetar enligt våra stränga kvalitetsstandarder. Vårt team av kvalitetskontrollanter arbetar nära leverantörerna och materialet, de tekniska specifikationerna och sömmarna kontrolleras genom hela produktionsprocessen för att minimera avvikelser. Varje sändning inspekteras innan den skickas och vid slumpmässiga kontroller efter ankomst för att upptäcka avvikelser innan de når slutanvändaren, vilket förebygger returer vid ett senare tillfälle.

Reklamationsavdelning. Vi är stolta över vår noggranna testprocess och låga reklamationsgrad. Samtidigt vet vi att det alltid finns aspekter av våra produkter som kan förbättras. Våra kunder och slutanvändare är avgörande i detta arbete. När våra kunder påpekar misstag eller avvikelser från våra kvalitetsstandarder ser vi till att snabbt identifiera problemet och lära oss av det. Alla reklamationer följs upp med hjälp av ett internt kvalitetssäkringssystem för att förstå orsaken till en brist och förhindra att den upprepas.

”Vi är ett premiumvarumärke och vi levererar kvalitet, eftersom det går hand i hand med en lång livslängd. Jag håller inte med om påståendet att högkvalitativa produkter är dyrare. Användarna kan ha kvar en högkvalitativ produkt mycket längre än en produkt av lägre kvalitet. I slutändan blir kostnaden för ett högkvalitativt arbetsplagg lägre än tre billiga, lågkvalitativa plagg. Vi levererar hög kvalitet och varje år lägger vi till fler dimensioner för vad kvalitet är.”

– Fristads Produktchef, Lena Bay

”Vi är ett premiumvarumärke och vi levererar kvalitet, eftersom det går hand i hand med en lång livslängd. Jag håller inte med om påståendet att högkvalitativa produkter är dyrare. Användarna kan ha kvar en högkvalitativ produkt mycket längre än en produkt av lägre kvalitet. I slutändan blir kostnaden för ett högkvalitativt arbetsplagg lägre än tre billiga, lågkvalitativa plagg. Vi levererar hög kvalitet och varje år lägger vi till fler dimensioner för vad kvalitet är.”

– Fristads Produktchef, Lena Bay

Hög kvalitet och hållbara material

Ibland kan det vara en utmaning att hitta miljömässigt hållbara material som uppfyller samma krav på slitstyrka som konventionella material. Vi strävar kontinuerligt efter att byta ut befintliga material i våra produkter mot mer hållbara alternativ, till exempel återvunnen polyester och Lyocell, men vi gör det inte om vi inte kan säkerställa att materialet är slitstarkt. Annars kommer produkten ändå inte att vara hållbar.

Cirkulär produktcykel

Vi arbetar kontinuerligt på flera projekt med utvalda kunder som syftar till att ge uttjänta plagg nytt liv och använda resurserna till sin fulla potential.​​​​​​​

Cirkulär produktcykel

Vi arbetar kontinuerligt på flera projekt med utvalda kunder som syftar till att ge uttjänta plagg nytt liv och använda resurserna till sin fulla potential.

Mer innehåll för dig:

Material

Vi väljer noggrant ut material och tyg till våra arbetskläder baserat på det färdiga plaggets prestanda, slitstyrka och miljöpåverkan.

​​​​​​​
Läs mer >

Miljövarudeklaration

En miljövarudeklaration (EPD) är ett verktyg som hjälper kunder, inköpare och de som ansvarar för offentliga upphandlingar att fatta välgrundade beslut.

Läs mer >

Kemikalier

Inom textilbranschen används kemikalier för att bearbeta råmaterial och ge plagg speciella egenskaper. Vi arbetar på flera sätt för att se till att vi har de nödvändiga kunskaperna.

Läs mer >