Hållbara produkter

Kvalitet som produktstrategi

Att konkurrera med kvalitet i stället för pris har varit en viktig princip för Fristads ända sedan starten. Kvalitetskonceptet bygger på många aspekter – från material och tillverkning men också funktionalitet, komfort och design. För oss är tillverkningen av kvalitetsprodukter kärnan i hållbarhetsarbetet. Och allt börjar med ett hållbart produktutbud och produktion.

”Vi är ett premiumvarumärke och vi levererar kvalitet, eftersom det går hand i hand med en lång livslängd. Jag håller inte med om påståendet att högkvalitativa produkter är dyrare. Användarna kan ha kvar en högkvalitativ produkt mycket längre än en produkt av lägre kvalitet. I slutändan blir kostnaden för ett högkvalitativt arbetsplagg lägre än tre billiga, lågkvalitativa plagg. Vi levererar hög kvalitet och varje år lägger vi till fler dimensioner för vad kvalitet är.”

– Fristads Produktchef, Lena Bay

”Vi är ett premiumvarumärke och vi levererar kvalitet, eftersom det går hand i hand med en lång livslängd. Jag håller inte med om påståendet att högkvalitativa produkter är dyrare. Användarna kan ha kvar en högkvalitativ produkt mycket längre än en produkt av lägre kvalitet. I slutändan blir kostnaden för ett högkvalitativt arbetsplagg lägre än tre billiga, lågkvalitativa plagg. Vi levererar hög kvalitet och varje år lägger vi till fler dimensioner för vad kvalitet är.”

– Fristads Produktchef, Lena Bay

Hög kvalitet och hållbara material

Ibland kan det vara en utmaning att hitta miljömässigt hållbara material som uppfyller samma krav på slitstyrka som konventionella material. Vi strävar kontinuerligt efter att byta ut befintliga material i våra produkter mot mer hållbara alternativ, men vi gör det inte om vi inte kan säkerställa att materialet är slitstarkt. Annars kommer produkten ändå inte att vara hållbar.​​​​​​​

Cirkulär produktcykel

Vi arbetar kontinuerligt på flera projekt med utvalda kunder som syftar till att ge uttjänta plagg nytt liv och använda resurserna till sin fulla potential.​​​​​​​

Cirkulär produktcykel

Vi arbetar kontinuerligt på flera projekt med utvalda kunder som syftar till att ge uttjänta plagg nytt liv och använda resurserna till sin fulla potential.

Mer innehåll för dig:

Material

Vi väljer noggrant ut material och tyg till våra arbetskläder baserat på det färdiga plaggets prestanda, slitstyrka och miljöpåverkan.

​​​​​​​
Läs mer >

Miljövarudeklaration

En miljövarudeklaration (EPD) är ett verktyg som hjälper kunder, inköpare och de som ansvarar för offentliga upphandlingar att fatta välgrundade beslut.

Läs mer >

Kemikalier

Inom textilbranschen används kemikalier för att bearbeta råmaterial och ge plagg speciella egenskaper. Vi arbetar på flera sätt för att se till att vi har de nödvändiga kunskaperna.

Läs mer >