Kvalitetskontroll i Asien

I 15 år har Fristads haft ett kontor i Hongkong, där experter från hela världen arbetar tillsammans för att förbättra verksamheten och kvaliteten på produkterna. Fristads har också ett team med kvalitetskontrollanter i Asien, som inte bara arbetar med att förbättra kvaliteten på produkterna, utan också säkerställer en god arbetsmiljö i fabrikerna.

Hongkong calling

På Fristads Hongkong-kontor arbetar tio personer med merchandising, inköp, drift, planering, support, hållbarhet, IT och ekonomi. Kontoret ligger strategiskt placerat intill det kinesiska fastlandet , där det är lätt att få tag på den expertis som behövs för produktionen. Teamet arbetar nära leverantörerna och huvudkontoret i Sverige och fokuserar en stor del av sitt arbete på hållbarhetsfrågor – både från ett socialt och miljömässigt perspektiv. Tillsammans med kvalitetskontrollanterna överser teamet i Hongkong efterlevnaden under produktionen av Fristads ordrar. De tillhandahåller också utbildning och stöd till våra inköpare och godkända leverantörer, för att säkerställa att de är uppdaterade när det gäller nya hållbarhetsregler och regelverk för due diligence. Att erbjuda kontinuerligt stöd och utbildning är ett viktigt led i att förebygga överträdelser av vår uppförandekod och brott mot mänskliga rättigheter och miljölagstiftningar i vår leverantörskedja.​​​​​​​

Hongkong calling

På Fristads Hongkong-kontor arbetar tio personer med merchandising, inköp, drift, planering, support, hållbarhet, IT och ekonomi. Kontoret ligger strategiskt placerat intill det kinesiska fastlandet , där det är lätt att få tag på den expertis som behövs för produktionen. Teamet arbetar nära leverantörerna och huvudkontoret i Sverige och fokuserar en stor del av sitt arbete på hållbarhetsfrågor – både från ett socialt och miljömässigt perspektiv. Tillsammans med kvalitetskontrollanterna överser teamet i Hongkong efterlevnaden under produktionen av Fristads ordrar. De tillhandahåller också utbildning och stöd till våra inköpare och godkända leverantörer, för att säkerställa att de är uppdaterade när det gäller nya hållbarhetsregler och regelverk för due diligence. Att erbjuda kontinuerligt stöd och utbildning är ett viktigt led i att förebygga överträdelser av vår uppförandekod och brott mot mänskliga rättigheter och miljölagstiftningar i vår leverantörskedja.​​​​​​​​​​​​​​

Kvalitetskontrollanter

Nära knutet till kontoret och CSR-teamet i Hongkong har Fristads ett team av kvalitetskontrollanter som arbetar i Kina, Vietnam, Laos och Bangladesh, där Fristads producerar tyger, detaljer och kläder. Teamets uppdrag är att arbeta nära leverantörerna för att säkerställa både produktkvaliteten och en god arbetsmiljö i fabrikerna. Kvalitetskontrollanterna arbetar nära leverantörerna och materialet, de tekniska specifikationerna och sömmarna kontrolleras under hela produktionsprocessen för att minimera avvikelser. Varje sändning inspekteras innan den skickas och slumpmässiga kontroller görs även efter ankomst för att upptäcka avvikelser innan de når slutanvändaren.

Mer innehåll för dig:

Social efterlevnad

Vi förstår att vårt företag påverkar miljömässiga och sociala aspekter som ligger utanför vår direkta verksamhet och vi arbetar med leverantörer som delar våra värderingar.
​​​​​​​
​​​​​​​

Läs mer >

Hållbara produkter

Att konkurrera med kvalitet i stället för pris har varit en viktig princip för Fristads från starten. För oss är tillverkningen av kvalitetsplagg grunden i hållbarhetsarbetet.​​​​​​​
​​​​​​​
​​​​​​​

Läs mer >

Långsiktiga
leverantörersrelationer

Högkvalitativa produkter och långsiktiga partnerskap går hand i hand. Våra leverantörer är noggrant granskade för att säkerställa att de möter våra krav.
​​​​​​​
​​​​​​​ Läs mer >