social efterlevnad

Förbättra medarbetarnas säkerhet och hälsa

Vi vet att vårt företag påverkar miljömässiga och sociala förhållanden utanför vår direkta verksamhet och arbetar därför med leverantörer som delar våra värderingar.

Vårt hållbarhetsarbete är baserat på FN:s Global Compact och följer initiativets 10 principer för företagens sociala ansvar. De här principerna utgör grunden för vår uppförandekod. Uppförandekoden är ett verktyg som ska säkerställa att våra leverantörer agerar på ett ansvarsfullt sätt. Koden listar minimikraven för leverantörer vad gäller mänskliga rättigheter, arbetsrätt, miljöhantering och antikorruption. Alla leverantörer är skyldiga att underteckna koden innan de blir leverantörer till Fristads. Genom att göra detta förbinder de sig att agera i enlighet med uppförandekoden.

Vårt hållbarhetsarbete är baserat på FN:s Global Compact och följer initiativets 10 principer för företagens sociala ansvar. De här principerna utgör grunden för vår uppförandekod. Uppförandekoden är ett verktyg som ska säkerställa att våra leverantörer agerar på ett ansvarsfullt sätt. Koden listar minimikraven för leverantörer vad gäller mänskliga rättigheter, arbetsrätt, miljöhantering och antikorruption. Alla leverantörer är skyldiga att underteckna koden innan de blir leverantörer till Fristads. Genom att göra detta förbinder de sig att agera i enlighet med uppförandekoden.

En del av amfori BSCI

Sedan 2016 är vi en del av amfori BSCI , det ledande systemet för hantering av leveranskedjan, som hjälper företag att utvärdera och förbättra de sociala och miljömässiga standarderna i sina tillverkningskedjor. Genom att vara med i amfori BSCI strävar vi efter att garantera att alla medarbetare i vår leveranskedja har etiska arbetsförhållanden.

Amfori BSCI följer den Internationella arbetsorganisationens (ILO) kärnkonventioner och FN:s Global Compact. Amfori BSCI:s uppförandekod måste spridas på arbetsplatsen för att informera medarbetarna om deras rättigheter och förutom uppförandekoden finns det regler för medarbetarnas säkerhet och hälsa. Dessutom sätter koden en standard för nolltolerans mot barnarbete, mutor, tvångsarbete och brister i arbetsmiljö och säkerhet. Fristads egen uppförandekod är baserad på amfori BSCI:s uppförandekod.

För att säkerställa att vi uppfyller dessa standarder utförs regelbundna inspektioner i fabrikerna av ackrediterade tredjepartsrevisorer som är väl insatta i amfori BSCI:s uppförandekod. Vi stöttar fabrikerna före och efter inspektionerna men deltar inte i själva inspektionen. Avvikelser som upptäcks under en fabriksinspektion måste åtgärdas och följas upp av en ny inspektion.

Under 2022, hade vi 0 nolltolerans-avvikelser.

Hur vi säkerställer efterlevnad i vår leveranskedja.

1. Utbildning och åtaganden
Alla leverantörer måste fylla i ett självutvärderingsformulär (SSA), fylla i ett frågeformulär på Worldfavor-plattformen och förbinda sig till och underteckna Fristads uppförandekod och lista över förbjudna ämnen.

2. Tillsyn och stöd
Vårt team för socialt ansvar ser kontinuerligt till att våra etiska standarder delas och implementeras i de länder och lokalsamhällen där vår verksamhet har en inverkan.

3. Tredjepartsgranskade fabriker 
För att säkerställa att vi lever upp till amforis krav utförs regelbundet fabrikskontroller av ackrediterade tredje parter. Vi stöttar fabrikerna före och efter kontrollerna, men deltar inte i själva kontrollerna.

4. Åtgärder
​​​​​​​
Avvikelser som upptäcks vid en fabrikskontroll ska korrigeras genom en åtgärdsplan och följas upp genom en ny kontroll. Åtgärdsplanerna syftar till att ständigt förbättra arbetsförhållandena och miljöstandarderna på fabrikerna.

Internationella Accord-avtalet

Fristads har skrivit under det nya internationella Accord-avtalet för hälsa och säkerhet i klädindustrin. Genom avtalet samarbetar fackliga organisationer och företag för att säkra en säker arbetsmiljö i klädbranschen.

Mer innehåll för dig:

Vår egen
produktion

Stritex, vår fabrik i Ukraina, har varit verksam i 70 år. Sedan 2001 producerar fabriken högkvalitativa arbetskläder och flamskyddade produkter för Fristads.
​​​​​​​

Läs mer >

Långsiktiga
leverantörersrelationer

Högkvalitativa produkter och långsiktiga partnerskap går hand i hand. Våra leverantörer är noggrant granskade för att säkerställa att de möter våra krav.
​​​​​​​

Läs mer >

Kvalitetskontroll
i Asien

På vårt kontor i Hongkong arbetar experter från hela världen tillsammans för att förbättra verksamheten och kvaliteten på produkterna samt säkerställa goda arbetsförhållanden.​​​​​​​​​​​​​​
​​​​​​​

Läs mer >