Vår egen produktion

Ukrainskt dotterföretag är navet i Fristads produktion

Sedan 2001 har vi haft vår egen produktion av arbetskläder i vår fabrik Stritex i Ukraina. De senaste åren har Stritex både ökat effektiviteten i sin produktion och haft en enastående tillväxt. Nu strävar fabriken också efter att ligga i framkant när det gäller miljöarbete.
​​​​​​​

Stritex liggger i Stryj i västra Ukraina och har varit igång i över 70 år, ursprungligen som tillverkare av skoluniformer till Sovjetunionen. De senaste 20 åren har fabriken producerat arbetskläder och då specialiserat sig på mer avancerade plagg som multinormplagg och flamskyddade kläder. Stritex spelar också en viktig roll för vårt arbete att sluta cirkeln på vår produktion, då fabriken tillverkade vår första cirkulära produkt 2023.

Så minskar Stritex sitt miljöavtryck

Energibesparande ventilation
Fabriken har ett uppgraderat ventilationssystem som sparar energi, samtidigt som det rengör och desinficerar inomhusluften.

Minskade transporter
Genom att flytta vissa nyckelfunktioner, som Stritex mönsterkonstruktionskontor, teknisk support och inköp till fabriken i Stryj för att få dem närmare produktionen, har antalet transporter minskat.

Avfallshantering
Allt avfall källsorteras och nästan allt återvinns – papper, plast och tyg. Små tygbitar återanvänds som isolering och stoppning i kuddar och soffor. Allt tyg och material köps in från Riga och andra delar av Europa och fabriken genererar väldigt lite avfall.

Nya symaskiner
2021 började Stritex byta ut motorerna på sina symaskiner mot mer tystgående, energieffektiva modeller, ett projekt som kommer att fortsätta under 2022.  

LED-belysning och solpaneler
Nästa projekt på listan är att byta ut alla lampor mot LED-belysning och installera solpaneler på taket för att få ner fabrikens energiförbrukning ytterligare.

Produktionen hos Stritex i krigstid​​​​​​​

Den 24 februari invaderade Ryssland Ukraina och sedan dess har flera städer blivit brutalt attackerade, med katastrofala konsekvenser. Stritex ligger i staden Stryj, ungefär tio mil från den polska gränsen, och har i skrivande stund har undgått attacker. Enligt våra anställdas önskemål har vi hållit fabriken öppen och sedan krigsutbrottet har de inte bara fortsatt produktionen men till och med ökat den. Fristads följer krigets utveckling noggrant och har en beredskapsplan på plats för att hålla våra Stritex-medarbetare och deras familjer säkra. Om Stritex skulle tvingas stänga ner, har vi också en beredskapsplan för att säkra produktionen utanför Ukraina.​​​​​​​

Krigets mänskliga pris​​​​​​​

Flera anställda på Stritex har blivit inkallade av den ukrainska armén sedan krigets början och av de som skickades till fronten hade åtminstone en blivit skadad och en stupat vid slutet av 2023. För Fristads har rollen som arbetsgivare i krigstid krävt en ny nivå av socialt ansvar, och under denna svåra tid stöttar vi våra anställda så gott vi kan, exempelvis genom att ge ekonomiskt stöd till anställda som blivit inkallade till armén och anställda vars nära familjemedlemmar har blivit skadade eller stupat i kriget.

"Kriget berör alla eftersom vi alla har en granne eller familjemedlem som är inkallad. Vi är rädda och oroliga för våra barn, men som människor har vi ändå på något sätt lärt oss att anpassa oss till kriget."
​​​​​​​
Galina Kreminets, VD för Stritex​​​​​​​

Mer innehåll för dig:

Social efterlevnad

Vi förstår att vårt företag påverkar miljömässiga och sociala aspekter som ligger utanför vår direkta verksamhet och vi arbetar med leverantörer som delar våra värderingar.

Läs mer >

Långsiktiga leverantörer

Högkvalitativa produkter och långsiktiga partnerskap går hand i hand. Våra leverantörer är noggrant granskade för att säkerställa att de möter våra krav.

Läs mer >

FN:s mål

Vår hållbarhetsstrategi syftar till att stödja FN:s mål för hållbar utveckling genom att sätta mål som ligger i linje med 1,5-gradersmålet i Parisavtalet.

Läs mer >