Vår egen produktion

Ukrainskt dotterföretag är navet i Fristads produktion

Sedan 2001 har vi haft vår egen produktion i Ukraina, där vi producerar arbetskläder, multinormplagg och flamskyddade kläder. Med en ny ledning vid rodret har fabriken Stritex både ökat effektiviteten i produktionen och haft en fantastisk tillväxt. Nu strävar fabriken också efter att ligga i framkant när det gäller miljöansvar.

Stritex, som ligger i Stryj i västra Ukraina, har varit verksamt i över 70 år och producerade ursprungligen skoluniformer för Sovjetunionen. De senaste 20 åren har fabriken producerat arbetskläder och specialiserat sig på mer avancerade plagg som multinormplagg och flamskyddade kläder.

2021 tredubblades produktionen, vilket berodde på flera olika faktorer, som ökad effektivitet i produktionsflödet, partnerskap med underleverantörer och nyanställningar av 50-60 personer. Men det berodde också på att fabriker i andra delar av världen stängde ner på grund av Covid-19.

Ett produktflöde som förbättrar arbetsmiljön

Tidigare fick varje sömmerska buntar med klippt tyg att bearbeta innan det skickades vidare till nästa person. Nu har vi installerat hängande produktionslinjer, vilket ger ett mycket smidigare produktionsflöde och en bättre arbetsmiljö för de anställda.

Ett produktflöde som förbättrar arbetsmiljön ​​​​​​​

Tidigare fick varje sömmerska buntar med klippt tyg att bearbeta innan det skickades vidare till nästa person. Nu har vi installerat hängande produktionslinjer, vilket ger ett mycket smidigare produktionsflöde och en bättre arbetsmiljö för de anställda.

Behålla anställda

Att behålla anställda är viktigt för Stritex, som historiskt sett har förlorat medarbetare till Polen, där lönerna generellt sett är högre. Löneökningar i kombination med att pandemin gjorde det svårare för ukrainarna att korsa gränsen har nu gjort det mer attraktivt för medarbetarna att stanna kvar på Stritex.

Så minskar Stritex sitt miljöavtryck

Energibesparande ventilation
Fabriken har ett uppgraderat ventilationssystem som sparar energi, samtidigt som det rengör och desinficerar inomhusluften.

Minskade transporter
Genom att flytta vissa nyckelfunktioner, som Stritex mönsterkonstruktionskontor, teknisk support och inköp till fabriken i Stryj för att få dem närmare produktionen, har antalet transporter minskat.

Avfallshantering
Allt avfall källsorteras och nästan allt återvinns – papper, plast och tyg. Små tygbitar återanvänds som isolering och stoppning i kuddar och soffor. Allt tyg och material köps in från Riga och andra delar av Europa och fabriken genererar väldigt lite avfall.

Nya symaskiner
2021 började Stritex byta ut motorerna på sina symaskiner mot mer tystgående, energieffektiva modeller, ett projekt som kommer att fortsätta under 2022.  

LED-belysning och solpaneler
Nästa projekt på listan är att byta ut alla lampor mot LED-belysning och installera solpaneler på taket för att få ner fabrikens energiförbrukning ytterligare.

Produktionen hos Stritex i krigstid​​​​​​​

Den 24 februari invaderade Ryssland Ukraina och sedan dess har flera städer blivit brutalt attackerade, med katastrofala konsekvenser. Stritex ligger i staden Stryj, ungefär tio mil från den polska gränsen, och har i skrivande stund har undgått attacker. Enligt våra anställdas önskemål har vi hållit fabriken öppen och sedan krigsutbrottet har de inte bara fortsatt produktionen men till och med ökat den. Fristads följer krigets utveckling noggrant och har en beredskapsplan på plats för att hålla våra Stritex-medarbetare och deras familjer säkra. Om Stritex skulle tvingas stänga ner, har vi också en beredskapsplan för att säkra produktionen utanför Ukraina.​​​​​​​

Mer innehåll för dig:

Social efterlevnad

Vi förstår att vårt företag påverkar miljömässiga och sociala aspekter som ligger utanför vår direkta verksamhet och vi arbetar med leverantörer som delar våra värderingar.

Läs mer >

Långsiktiga leverantörer

Högkvalitativa produkter och långsiktiga partnerskap går hand i hand. Våra leverantörer är noggrant granskade för att säkerställa att de möter våra krav.

Läs mer >

FN:s mål

Vår hållbarhetsstrategi syftar till att stödja FN:s mål för hållbar utveckling genom att sätta mål som ligger i linje med 1,5-gradersmålet i Parisavtalet.

Läs mer >