Eget laboratorium

EN UNIK PRODUKTUTVECKLINGSPROCESS

Med vårt egna laboratorium i Borås, testas och kontrolleras materialegenskaper för råmaterial och plagg, vilket är en viktig del i vår produktutveckling. Några av de tester som genomförs är nötningshärdighet, riv- och draghållfasthet, pilling, färghärdigheter och dimensionsändring. Testerna utförs i konditionerad miljö och enligt internationella standarder på samma sätt som i de ackrediterade laboratorierna. Fristads sitter med i SIS arbetsgrupp för textil, vilket är det svenska forumet för utveckling och revidering av de internationella standarder vi använder oss av.

dragstyrka test fristads
Dragstyrka

Ett prov i form av en 5 cm bred tygremsa fästs i en dragprovare och belastas därefter tills den brister. Maxkraften under testförloppet mäts och redovisas i Newton.

rivstyrka test fristads
Rivstyrka

Ett prov klipps till i en form av en tvådimensionell byxa. Provbitens "ben" fästs åt var sitt håll i en dragprovare och belastas därefter så att tråd för tråd i tyget rivs av. Kraften per tråd mäts och medelvärdet redovisas i Newton.

nötningshärdighet prov fristads
Nötningshärdighet

Tygets härdighet mot nötning testas i en Martindale-maskin. Tygprover nöts mot en standardiserad ullväv. Vid bestämda intervall undersöks tygproverna i mikroskop tills två trådar på respektive prov har gått av. Resultatet anger antalet varv av nötning som tyget klarar.

pillinghärdighet martindale metoden fristads
Pilling härdighet, Martindale metoden

Tygprover gnids mot en standardiserad ullväv i en Martindale-maskin. Den pilling (noppbildning) som uppstår på provytan graderas mot en skala från 1 till 5.

spraytest fristads
Spraytest – motstånd mot ytvätning

Tygprov placeras i 45 graders vinkel i en "spray rating tester". Därefter sprayas en specificerad mängd vatten med konstant flöde över tyget. Vätningen av provet graderas mot en skala från 1 till 5.

färghärdighet mot tvätt fristads
Färghärdighet mot tvätt

Tygprov tvättas tillsammans med en multifiberremsa och stålkulor i en separat behållare i en Gyrowash. En multifiberremsa består av olika fiberslag och efter tvätt graderas avfärgningen mot de olika fiberslagen mot en skala från 1 till 5. Även färgändringen för det tvättade tygprovet graderas.