Cirkulär produktcykel

Använda ett livscykelperspektiv

På Fristads använder vi en livscykelanalys (LCA) för att hjälpa oss ta reda på vilka områden som kan förbättras från ett hållbarhetsperspektiv. Från den stund vi designar ett nytt plagg till den dag det är uttjänt, analyserar vi den påverkan det har på miljön och vad vi kan göra för att minimera de negativa effekterna.

Sluta cirkeln

Fristads medverkar kontinuerligt i flera samarbetsprojekt som syftar till att ge uttjänta arbetskläder nytt liv och att använda resurserna till sin fulla potential, antingen genom upcycling eller downcycling.

På flera marknader leder vi initiativ tillsammans med utvalda kunder, där framförallt Nederländerna och Sverige ligger i framkant. Det är också på de här två marknaderna som vi ser det största intresset från kunder och användare.

Vi har också fortsatt med ett projekt att samla in och downcycla gamla plagg som är alltför utslitna för att kunna repareras. Dessa plagg strimlas och omvandlas till stoppning för bilinredning. I Sverige pågår liknande initiativ som syftar till att samla in begagnade plagg från utvalda kunder och omvandla dem till nya produkter.

​​​​​​​De här projekten pågår löpande med målet att skala upp våra gemensamma satsningar på att återanvända och återvinna plagg i samarbete med våra kunder.

Hur man sluter cirkeln

Det finns flera sätt att sluta cirkeln på, till exempel genom upcycling och downcycling. När vi upcyclar något ger vi det en ny funktion som ökar dess värde, till exempel genom att använda materialresterna från produktionen av våra Fristads Green-kollektioner för att skapa nya produkter. En del av våra produkter downcyclas också, vilket innebär att gamla plagg omvandlas och återanvänds för andra ändamål.

Hur man sluter cirkeln

Det finns flera sätt att sluta cirkeln på, till exempel genom upcycling och downcycling. När vi upcyclar något ger vi det en ny funktion som ökar dess värde, till exempel genom att använda materialresterna från produktionen av våra Fristads Green-kollektioner för att skapa nya produkter. En del av våra produkter downcyclas också, vilket innebär att gamla plagg omvandlas och återanvänds för andra ändamål.

Därför måste vi sluta cirkeln

1. För att motverka klimatförändringarna
Globalt sett står klädproduktionen för 4-8% av alla utsläpp av växthusgaser.1,2 Av detta sker 74% innan plagget säljs – under produktionen av råvaror, färgning, sömnad och transport. Konsumentpåverkan uppgår till 22% av den totala miljöpåverkan och det mesta orsakas av resor till och från butiken.3

2. För att minska avfallet
Européer kasserar 11 kg textilier per person och år. Av de kläder som skänks, är det 87% som förbränns eller hamnar på soptippen. På global nivå återvinns mindre än 1% av alla kläder, delvis på grund av bristande teknik för att återvinna komplexa fiberblandningar.4,5

3. För att minska vattenanvändningen och föroreningarna
Textilproduktion beräknas orsaka ungefär 20% av de globala vattenföroreningarna. Det bästa sättet att minska mängden naturresurser som behövs för klädproduktion är att producera mindre kläder och att använda våra kläder längre innan vi kasserar dem.6

Dual Products Left Image
Dual Products Mobile Left Image
Dual Products Right Image
Dual Products Mobile Right Image

Certifierad återvinningsprocess

Under 2022 fick Fristads certifieringen QA-CER system 2 för en återvinningsprocess som utvecklats i Benelux, vilket gör oss till den första klädproducenten i regionen som kan garantera spårbarhet av cirkulära råmaterial. Processen utvecklades tillsammans med Fristads kund PostNL genom pilotprojektet “Closing the loop”. Återvinningsprocessens integritet och kvalitet certifieras av Belgian Quality Association (BQA), en oberoende och ackrediterad organisation. Tredjepartscertifieringen från BQA säkerställer att Fristads höga kvalitetskrav inte äventyras genom användningen av återvunnet material.

Case: Att sluta cirkeln på klädproduktionen

I många år har Fristads levererat pikéskjortor till det holländska post- och logistikföretaget PostNL. Tack vare ett nytt pilotprogram kommer skjortorna nu att samlas in och återvinnas till nya plagg, vilket tar oss ytterligare ett steg på vägen mot målet att sluta cirkeln på vår klädproduktion.

Ungefär 15 procent av materialet i den nya kollektionen består av gamla PostNL-skjortor som har strimlats och återvunnits till ett nytt material. Det cirkulära materialet minskar plaggets totala miljöpåverkan, både genom att avfallet försvinner och utsläppen och vattenförbrukningen minskar. Så småningom kommer det att användas i alla orange-blåa skjortor som används av PostNL:s 25 000 anställda.

De cirkulära pikéskjortorna är en del av en hel kollektion arbetskläder som tagits fram av Fristads för PostNL, och fler plagg med hållbara material lanseras kontinuerligt. Härnäst kommer jungfrumaterialet i PostNL:s regnkläder och jackor att bytas ut mot mer hållbara alternativ. Vi har som mål att byta ut materialet i hela PostNL:s kollektion inom tre till fem år.

​​​​​​​Fakta: Om samarbetet med PostNL
PostNL är det största holländska post- och logistikföretaget med 25 000 anställda och har varit kund till Fristads Solutions i över 20 år. Precis som Fristads, har PostNL höga ambitioner att leda branschen inom hållbarhet och 2020 gjorde vi gemensam sak för att byta ut det befintliga materialet i PostNL:s pikéskjortor med ekologisk bomull och polyester tillverkad av återvunna PET-flaskor.

Mer innehåll för dig:

Våra initiativ

För att minska den miljöpåverkan som vår verksamhet ger upphov till har vi gjort flera insatser för att stödja en hållbar utveckling
​​​​​​​


Läs mer >  

Material

Vi väljer noggrant ut material och tyg till våra arbetskläder baserat på det färdiga plaggets prestanda, slitstyrka och miljöpåverkan.
​​​​​​​


Läs mer >

Miljövarudeklaration

En miljövarudeklaration (EPD) är ett verktyg som hjälper kunder, inköpare och de som ansvarar för offentliga upphandlingar att fatta välgrundade beslut.

Läs mer >