Cirkulär produktcykel

ATT ANVÄNDA ETT LIVSCYKELPERSPEKTIV

På Fristads använder vi livscykelanalyser (LCA) för att hjälpa oss att avgöra vilka områden som kan förbättras från ett hållbarhetsperspektiv. För varje nytt plagg som produceras väger vi in den påverkan som det har på miljön och vad vi kan göra för att minimera de negativa effekterna. Alla avdelningar på Fristads använder LCA:n som vägledning, eftersom den ger ramarna för vårt miljöarbete. Vår LCA omfattar sex områden: Design, Material och produktion, Anläggningar, Transporter, Användare och Close the loop.

Design

Fristads designavdelning har i uppdrag att göra varje ny produkt lite mer hållbar än den föregående. För att uppnå detta mål använder de sig av innovativ teknik och nya arbetssätt. Till exempel underlättar designavdelningen Fristads övergång till mer hållbara material genom att göra det hållbara alternativet till standard när teknikerna "bygger" ett plagg. Andra initiativ inkluderar att designa plagg med återanvändning och återvinning i åtanke, samt att hitta kreativa sätt att använda material som är överblivet, redan finns i lager eller har använts till utgångna produkter. Överblivet material integreras regelbundet i nya produkter och används för att skapa limiterade kollektioner som består av några hundra plagg.

Material och produktion

Vi väljer noggrant ut material och detaljer till våra arbetskläder baserat på plaggets prestanda, hållbarhet och miljöpåverkan. Som en del av vårt miljöarbete byter vi kontinuerligt ut materialen i våra kollektioner mot mer hållbara alternativ och utvecklar skräddarsydda, mer hållbara kollektioner för flera av våra större kunder. Utöver garn och tyger använder vi även material som kartong och plast i våra förpackningar. Två av våra strategiska mål är att minimera mängden förpackningsmaterial som används och att använda mer hållbara material när det är möjligt, till de förpackningar som inte kan elimineras helt.

Dual Products Left Image
Dual Products Mobile Left Image
Dual Products Right Image
Dual Products Mobile Right Image
Anläggningar

De växthusgasutsläpp som kan spåras till Fristads egna verksamheter och anläggningar utgör endast en liten del av vårt totala miljöavtryck. Trots detta arbetar vi kontinuerligt med att minska förbrukningen av bränsle och elektricitet i våra egna anläggningar, till exempel genom att övervaka och optimera energianvändningen vid vårt huvudkontor i Borås. Vårt mål är att öka andelen el från förnybara källor i våra egna anläggningar från 97 procent till 100 procent, samt att öka andelen av den totala energianvändningen som täcks av certifikat för förnybar energi, från nuvarande nivå på 50 procent.

Transporter

För att minimera utsläpp strävar vi efter att transportera de flesta av de produkter som tillverkas i våra partnerfabriker i Asien och Afrika med sjöfrakt och använder endast flygtransport när det inte finns något annat alternativ. Vi arbetar nära både klädproducenter och fraktbolag för att optimera de containrar vi skickar och försöker undvika delade laster. Vi sampackar också varor från våra europeiska producenter för att optimera transportvolymerna på land. Sedan 2019 deltar Fristads även i ett forsknings- och utvecklingsprojekt om så kallade High-Capacity Transports för att göra vägtransporterna från Göteborgs hamn till lagret i Borås effektivare.

Användare

Vårt mål är att göra det lättare för våra användare att göra medvetna val när det gäller inköp av arbetskläder. Ett sätt vi gör detta på är genom att utveckla miljödeklarerade arbetsklädeskollektioner, där plaggen har analyserats ur ett hållbarhetsperspektiv, från val av design till leverans av den färdiga produkten till vårt lager. Från första början har vårt mål varit att erbjuda miljödeklarerade plagg i varje produktkategori, så att alla användare ska kunna klä sig hållbart, oavsett yrke. Hittills har vi producerat Fristads Green kläder för hantverkare och service- och industrisektorn, samt våra produktsegment för varsel och kyla, vind och regn.

CLOSE THE LOOP

Vi är medvetna om att de kläder vi producerar behöver hanteras på ett ansvarsfullt sätt när de är uttjänta. Därför har vi arbetat systematiskt i flera år med att utveckla innovativa lösningar som ger utslitna arbetskläder ett nytt syfte och säkerställer att våra produkter används till sin fulla potential. Efter att ha genomfört flera framgångsrika pilotprojekt har vi nu utvecklat en infrastruktur för återvinning i både så kallad open loop och closed loop. I open loop-återvinning samlas använda arbetskläder in och bearbetas till material för bygg- och fordonsindustrin. I closed loop-återvinning bearbetas använda arbetskläder till textilfibrer som används för att producera nya kläder.

CLOSE THE LOOP

Vi är medvetna om att de kläder vi producerar behöver hanteras på ett ansvarsfullt sätt när de är uttjänta. Därför har vi arbetat systematiskt i flera år med att utveckla innovativa lösningar som ger utslitna arbetskläder ett nytt syfte och säkerställer att våra produkter används till sin fulla potential. Efter att ha genomfört flera framgångsrika pilotprojekt har vi nu utvecklat en infrastruktur för återvinning i både så kallad open loop och closed loop. I open loop-återvinning samlas använda arbetskläder in och bearbetas till material för bygg- och fordonsindustrin. I closed loop-återvinning bearbetas använda arbetskläder till textilfibrer som används för att producera nya kläder.

Mer innehåll för dig:

Våra initiativ

För att minska den miljöpåverkan som vår verksamhet ger upphov till har vi gjort flera insatser för att stödja en hållbar utveckling
​​​​​​​


Läs mer >  

Material

Vi väljer noggrant ut material och tyg till våra arbetskläder baserat på det färdiga plaggets prestanda, slitstyrka och miljöpåverkan.
​​​​​​​


Läs mer >

Miljövarudeklaration

En miljövarudeklaration (EPD) är ett verktyg som hjälper kunder, inköpare och de som ansvarar för offentliga upphandlingar att fatta välgrundade beslut.

Läs mer >