close_the_loop_mobile

VÅR FÖRSTA CIRKULÄRA PRODUKT

Nu lanserar vi vår första cirkulära produkt – delvis tillverkad av uttjänta arbetskläder från Fristads. Genom att återanvända fibrer från uttjänta kläder för att tillverka nya minskar vi inte bara mängden avfall, utan även behovet av nya material.

EN NY INDUSTRIELL REVOLUTION ​​​​​​​

Vid den industriella revolutionen effektiviserades textilbranschen och möjliggjorde massproduktion av kläder. Sedan dess har vi producerat, använt och slängt textiler som att det inte finns någon morgondag.
​​​​​​​
Nu är det är hög tid att tänka om och börja se vårt textilavfall som en resurs. Vi har knäckt koden till en cirkulär produktion, och släpper vår första produkt som delvis är tillverkad av uttjänta Fristads arbetskläder. En ny industriell revolution är här.

VÅR FÖRSTA CIRKULÄRA PRODUKT

Nu lanserar vi vår första cirkulära produkt – delvis tillverkad av uttjänta arbetskläder från Fristads. Genom att återanvända fibrer från uttjänta kläder för att tillverka nya minskar vi inte bara mängden avfall, utan även behovet av nya material.

EN NY INDUSTRIELL REVOLUTION

Vid den industriella revolutionen effektiviserades textilbranschen och möjliggjorde massproduktion av kläder. Sedan dess har vi producerat, använt och slängt textiler som att det inte finns någon morgondag.
​​​​​​​
Nu är det är hög tid att tänka om och börja se vårt textilavfall som en resurs. Vi har knäckt koden till en cirkulär produktion, och släpper vår första produkt som delvis är tillverkad av uttjänta Fristads arbetskläder. En ny industriell revolution är här.

Dual Products Left Image
Dual Products Mobile Left Image
Dual Products Right Image
Dual Products Mobile Right Image

PRODUkTer​​​​​​​

Fristads första cirkulära produkt är en sweatshirt tillverkad av 15 procent cirkulärt material från insamlade begagnade Fristads-plagg.

PRODUkTer

Fristads första cirkulära produkt är en sweatshirt tillverkad av 15 procent cirkulärt material från insamlade begagnade Fristads-plagg.

Dual Products Left Image
Dual Products Mobile Left Image
Dual Products Right Image
Dual Products Mobile Right Image

HUR CIRKELN SLUTS

Så här sluts cirkeln, steg för steg.

1. Insamling av använda arbetskläder. ​​​​​​​Uttjänta Fristads-plagg samlas in från kunden och sorteras på en återvinningscentral.

2. Materialet prepareras. Materialet prepareras genom att strimlas till mindre bitar och förvandlas till fibrer.

3. Tillverkning av garn. Fibrerna mixas med andra textilfibrer för att tillverka ett garn som består av 15 procent cirkulärt innehåll.

4. Tillverkning av nytt material. Garnet används för att ta fram ett nytt material.

5. Framtagande av slutprodukten. Av materialet tillverkas nya produkter, delvis tillverkade av använda arbetskläder.

HUR CIRKELN SLUTS

Så här sluts cirkeln, steg för steg.

1. Insamling av använda arbetskläder. Uttjänta Fristads-plagg samlas in från kunden och sorteras på en återvinningscentral.

2. Materialet prepareras. Materialet prepareras genom att strimlas till mindre bitar och förvandlas till fibrer.

3. Tillverkning av garn. Fibrerna mixas med andra textilfibrer för att tillverka ett garn som består av 15 procent cirkulärt innehåll.

4. Tillverkning av nytt material. Garnet används för att ta fram ett nytt material.

5. Framtagande av slutprodukten. Av materialet tillverkas nya produkter, delvis tillverkade av använda arbetskläder.

Dual Products Left Image
Dual Products Mobile Left Image
Dual Products Right Image
Dual Products Mobile Right Image