close_the_loop_mobile

close the loop

Därför måste vi sluta cirkeln

Globalt står klädproduktion för 4-8 procent av alla växthusgasutsläpp1,2 och 20 procent av vattenföroreningarna.3 Dessutom slänger varje person i EU i genomsnitt 12 kg kläder och skor varje år, vilket genererar totalt 5,2 miljoner ton avfall. Endast 22 procent av textilavfallet samlas in och återanvänds eller återvinns, medan resten oftast bränns upp eller hamnar på soptippen.4 Som klädtillverkare måste vi göra ett bättre jobb för att säkerställa att de varor vi producerar används till sin fulla potential och hanteras på ett ansvarsfullt sätt när de är uttjänta. Därför arbetar Fristads kontinuerligt med lösningar som syftar till att ge utslitna arbetskläder ett nytt syfte genom återvinning.

1. Quantis. 2018. Measuring Fashion: Environmental Impact of the Global Apparel and Footwear Industries.

2. McKinsey and Global Fashion Agenda. 2020. Fashion on Climate.

3. European Parliament on impact of textile production.

4. EU Parliament. Waste framework directive: A more sustainable use of natural resources.

close the loop
Därför måste vi sluta cirkeln

Globalt står klädproduktion för 4-8 procent av alla växthusgasutsläpp1,2 och 20 procent av vattenföroreningarna.3 Dessutom slänger varje person i EU i genomsnitt 12 kg kläder och skor varje år, vilket genererar totalt 5,2 miljoner ton avfall. Endast 22 procent av textilavfallet samlas in och återanvänds eller återvinns, medan resten oftast bränns upp eller hamnar på soptippen.4 Som klädtillverkare måste vi göra ett bättre jobb för att säkerställa att de varor vi producerar används till sin fulla potential och hanteras på ett ansvarsfullt sätt när de är uttjänta. Därför arbetar Fristads kontinuerligt med lösningar som syftar till att ge utslitna arbetskläder ett nytt syfte genom återvinning.​​​​​​​

1. Quantis. 2018. Measuring Fashion: Environmental Impact of the Global Apparel and Footwear Industries.

2. McKinsey and Global Fashion Agenda. 2020. Fashion on Climate.

3. European Parliament on impact of textile production.

4. EU Parliament. Waste framework directive: A more sustainable use of natural resources.

Återvinning i open-loop och closed-loop​​​​​​​

Tillsammans med våra kunder har vi genomfört flera framgångsrika pilotprojekt som har hjälpt oss att lägga grunden till återvinningsflöden både i så kallad open loop och ett certifierat closed loop-flöde. I open loop-flödet samlas textilier in och bearbetas till andra produkter, till exempel stoppning till bilinteriörer, isolering till dräneringsrör, byggmaterial eller isolering. I closed loop-flödet bearbetas textilierna till nya fibrer som blandas med andra material och används för att tillverka nya kläder, vilket skapar en cirkulär produktion. De cirkulära materialen kommer att hjälpa oss att minska avfall, utsläpp och användning av nya råmaterial, samt minska klädernas miljöpåverkan på mark och vatten.

Återvinning i open-loop och closed-loop

Tillsammans med våra kunder har vi genomfört flera framgångsrika pilotprojekt som har hjälpt oss att lägga grunden till återvinningsflöden både i så kallad open loop och ett certifierat closed loop-flöde. I open loop-flödet samlas textilier in och bearbetas till andra produkter, till exempel stoppning till bilinteriörer, isolering till dräneringsrör, byggmaterial eller isolering. I closed loop-flödet bearbetas textilierna till nya fibrer som blandas med andra material och används för att tillverka nya kläder, vilket skapar en cirkulär produktion. De cirkulära materialen kommer att hjälpa oss att minska avfall, utsläpp och användning av nya råmaterial, samt minska klädernas miljöpåverkan på mark och vatten.

Dual Products Left Image
Dual Products Mobile Left Image
Dual Products Right Image
Dual Products Mobile Right Image

Global mall för återvinning​​​​​​​

Fristads system för open loop-återvinning utvecklades i Nederländerna och fokuserar på insamling och återvinning av kasserade kläder från återförsäljare. År 2023 användes den holländska återvinningsprocessen som mall för att hantera uttjänta kläder på flera andra av Fristads marknader, inklusive Finland, Danmark och Storbritannien. Enligt den holländska modellen förser vi återförsäljare med behållare för insamling av arbetskläder. Alla arbetskläder kan samlas in för återvinning, även kläder från andra tillvärkare, så länge som plaggen är torra och rena. När kläderna har samlats in utvärderas, sorteras och bearbetas de i våra återvinningspartners anläggningar.

Global mall för återvinning

Fristads system för open loop-återvinning utvecklades i Nederländerna och fokuserar på insamling och återvinning av kasserade kläder från återförsäljare. År 2023 användes den holländska återvinningsprocessen som mall för att hantera uttjänta kläder på flera andra av Fristads marknader, inklusive Finland, Danmark och Storbritannien. Enligt den holländska modellen förser vi återförsäljare med behållare för insamling av arbetskläder. Alla arbetskläder kan samlas in för återvinning, även kläder från andra tillvärkare, så länge som plaggen är torra och rena. När kläderna har samlats in utvärderas, sorteras och bearbetas de i våra återvinningspartners anläggningar.

Vår första cirkulära produkt ​​​​​​​

Efter flera års hårt arbete har vi knäckt koden till closed loop-återvinning och utvecklat en process för att skapa nya plagg från uttjänta arbetskläder. Fristads första kommersiella cirkulära produkt var en sweatshirt som innehåller 15 procent återvunna fibrer, lanserad våren 2024. Vi valde medvetet att hålla andelen cirkulära fibrer på den här nivån för att säkerställa att slutprodukten uppfyllde våra strikta kvalitetskrav, men vi räknar med att andelen återvunnet material kommer att öka allteftersom vi fortsätter att utveckla och förbättra våra processer.

Så här ser vår certifierade closed loop-process ut, steg för steg. ​​​​​​​
​​​​​​​

1. Insamling av uttjänta arbetskläder. Utvalda uttjänta Fristadsplagg samlas in från kunden och transporteras till en återvinningscentral.

2. Bearbetning av material. Kläderna strimlas till mindre bitar och omvandlas till fibrer.

3. Blandning av fibrerna. Fibrerna blandas med andra fibrer för att tillverka garn, som består av 15 procent återvunnet innehåll.

4. Produktion av nytt material. Garnet stickas eller vävs till nytt tyg.

5. Tillverkning av slutprodukten. Tyget används för att tillverka cirkulära produkter.

Vår första cirkulära produkt

Efter flera års hårt arbete har vi knäckt koden till closed loop-återvinning och utvecklat en process för att skapa nya plagg från uttjänta arbetskläder. Fristads första kommersiella cirkulära produkt var en sweatshirt som innehåller 15 procent återvunna fibrer, lanserad våren 2024. Vi valde medvetet att hålla andelen cirkulära fibrer på den här nivån för att säkerställa att slutprodukten uppfyllde våra strikta kvalitetskrav, men vi räknar med att andelen återvunnet material kommer att öka allteftersom vi fortsätter att utveckla och förbättra våra processer.

Så här ser vår certifierade closed loop-process ut, steg för steg. ​​​​​​​

1. Insamling av uttjänta arbetskläder. Utvalda uttjänta Fristadsplagg samlas in från kunden och transporteras till en återvinningscentral.

2. Bearbetning av material. Kläderna strimlas till mindre bitar och omvandlas till fibrer.

3. Blandning av fibrerna. Fibrerna blandas med andra fibrer för att tillverka garn, som består av 15 procent återvunnet innehåll.

4. Produktion av nytt material. Garnet stickas eller vävs till nytt tyg.

5. Tillverkning av slutprodukten. Tyget används för att tillverka cirkulära produkter.

Dual Products Left Image
Dual Products Mobile Left Image
Dual Products Right Image
Dual Products Mobile Right Image

Hur vi sluter cirkeln ​​​​​​​

Fristads första cirkulära produktutveckling började 2021 som ett gemensamt pilotprojekt med vår långvariga kund PostNL, det största post- och logistikföretaget i Nederländerna. Genom detta projekt samlades utslitna pikétröjor från PostNL:s arbetsklädeskollektion in, för att sedan strimlas och återvinnas till nya fibrer. De cirkulära fibrerna användes i sin tur för att tillverka nya pikétröjor. Ungefär 15 procent av materialet i de nya tröjorna består av cirkulära fibrer från gamla PostNL-tröjor. Så småningom kommer det cirkulära materialet att användas i alla orange och blå tröjor som bärs av 25 000 anställda på PostNL.

Hur vi sluter cirkeln

Fristads första cirkulära produktutveckling började 2021 som ett gemensamt pilotprojekt med vår långvariga kund PostNL, det största post- och logistikföretaget i Nederländerna. Genom detta projekt samlades utslitna pikétröjor från PostNL:s arbetsklädeskollektion in, för att sedan strimlas och återvinnas till nya fibrer. De cirkulära fibrerna användes i sin tur för att tillverka nya pikétröjor. Ungefär 15 procent av materialet i de nya tröjorna består av cirkulära fibrer från gamla PostNL-tröjor. Så småningom kommer det cirkulära materialet att användas i alla orange och blå tröjor som bärs av 25 000 anställda på PostNL.

Certifierad återvinningsprocess​​​​​​​

Det cirkulära återvinningsflöde som användes i PostNL-projektet certifierades 2022, vilket gjorde Fristads till den första klädtillverkaren i regionen som kan garantera spårbarheten för återvunnet råmaterial för en specifik kund. Integriteten och kvalitetshanteringen av återvinningsprocessen är certifierad av Belgian Quality Association (BQA), en oberoende och ackrediterad organisation. Tredjepartscertifieringen från BQA säkerställer att Fristads höga kvalitetskrav inte äventyras genom användningen av återvunnet material.

Certifierad återvinningsprocess

Det cirkulära återvinningsflöde som användes i PostNL-projektet certifierades 2022, vilket gjorde Fristads till den första klädtillverkaren i regionen som kan garantera spårbarheten för återvunnet råmaterial för en specifik kund. Integriteten och kvalitetshanteringen av återvinningsprocessen är certifierad av Belgian Quality Association (BQA), en oberoende och ackrediterad organisation. Tredjepartscertifieringen från BQA säkerställer att Fristads höga kvalitetskrav inte äventyras genom användningen av återvunnet material.

Dual Products Left Image
Dual Products Mobile Left Image
Dual Products Right Image
Dual Products Mobile Right Image