våra initiativ

Återvinningsprojekt, koldioxidkompensation och minskning av plastanvändningen – här är några av initiativen som vi genomförde under 2022 för att minska vårt miljöavtryck.

GLOBALT

Hållbart serviceerbjudande

Fristads arbetar med att utveckla ett hållbart serviceerbjudande och har lanserat flera pilotprojekt för återvinning tillsammans med ungefär tio av våra större återförsäljare och direktkunder. Eftersom olika typer av kunder har olika behov, har vi utvecklat tre separata återvinningsflöden: Repair, Reuse och Recycle. Under pilotfasen har fokus legat på att testa flödena, identifiera bristerna och förstå vilka kostnader som uppstår för hanteringen av våra produkter efter att de kasserats av kunden. Under 2024 kommer vi att intensifiera arbetet med att utöka våra pilotprojekt till fler kunder och etablera återvinning som ett stående inslag i vårt hållbarhetserbjudande.

SVERIGE

Högkapacitetstransporter på frammarsch

I flera år har Fristads, tillsammans med andra privata och offentliga intressenter, varit en del av forsknings- och utvecklingsprojektet Autofreight. Projektet fokuserar på att maximera laster och minska trängsel i trafiken genom att använda högkapacitetstransporter (HCT) mellan Göteborgs hamn och Viared, där vårt lager ligger. Eftersom HCT-fordon kan transportera mer gods än vanliga lastbilar och trailers, använder de mindre bränsle per kubikmeter last, vilket kan minska utsläppen med så mycket som 30 %. Fristads har ökat leveranserna med HCT till lagret från 1 % år 2021 till 13 % år 2023 och har som mål att göra alla leveranser från Göteborg med HCT i framtiden.

SVERIGE

Förpackningsinitiativ minskar plast och avfall

Fristads strävar efter att minska sitt beroende av plast och för att uppnå detta mål har vi gjort flera uppgraderingar av våra förpackningar. Från och med år 2024 förpackar vi våra produkter i påsar gjorda av 100 procent återvunnen plast. Vi har också lagt till en påsstorlek och tagit bort handtagen för att säkerställa att vi bara använder så mycket plast som är nödvändigt för varje beställning. Baserat på vår nuvarande användning av plastpåsar uppskattar vi att förändringarna kommer att minska plastanvändningen för den här typen av förpackningar med 27 procent, medan användningen av ny plast kommer att elimineras helt och hållet. När det gäller plast som används under transporten av produkter från fabrikerna till vårt lager, använder vi storpåsar av plast istället för att plasta in varje enskilt plagg, när detta är möjligt.

GLOBALT

Stödjer klimatprojekt runt om i världen

Ända sedan vi lanserade vår Outdoor-kollektion år 2020, har vi kompenserat för de koldioxidutsläpp som uppståt i samband med produktionen av plaggen. År 2023 bidrog Fristads med 11 235 euro till ett biomassaprojekt vid en fabrik i delstaten Minas Gerais i Brasilien, vilket förhindrade 10 200 ton CO2 från att släppas ut i atmosfären. Projektet, som är med på FN:s plattform för koldioxidkompensation Climate Neutral Now, hjälper fabriken att gå över från att bränna fossila bränslen till att använda förnybar biomassa från närliggande eukalyptus- och tallplantager. Detta är fjärde året som Fristads använder en del av försäljningen från Outdoor-kollektionen till att kompensera koldioxidutsläpp.

TYSKLAND

Fristads grundar klimaträddningspris för hantverkare

Som en del av vårt arbete med att inspirera våra användare att göra hållbara val har Fristads, tillsammans med den tyska branschtidningen Deutsches Handwerksblatt, etablerat Klimaretterpriset för hantverkare. Syftet med priset är att ge företag inom bygg- och anläggningssektorn ett incitament att dela med sig av sina bästa idéer, investeringar och strategier för att rädda klimatet. Det är också ett sätt att belysa hållbarhetsarbete i en bransch som har en nyckelroll när det gäller att minska utsläppen av växthusgaser. Den första vinnaren av priset var Rudolf Meier GmbH, ett byggföretag i regionen Ostwestfalen-Lippe som har två silovärmare som drivs på biomassa, solenergiproduktion, LED-belysning och ett viltreservat.

SVERIGE

Ger arbetskläder – och människor – en anra chans

Ger arbetskläder – och människor – en anra chans
Fristads har inlett ett samarbete med Stockholms Stadsmission, en ideell organisation som ägnar sig åt att stödja marginaliserade befolkningsgrupper i huvudstaden. Genom samarbetet säljer Stockholms Stadsmission plagg från Fristads returavdelning i tre av sina secondhand-butiker i Stockholm. Genom att ge dessa kläder en andra chans minskar vi textilavfall och behovet av resurser som annars skulle ha behövts för att tillverka nya produkter. Alla intäkter från försäljningen av våra arbetskläder skänks oavkortat till Stockholms Stadsmission och används för att stödja deras arbete med att bekämpa socialt utanförskap, hemlöshet och arbetslöshet bland samhällets mest sårbara människor.

FINLAND​​​​​​​

Pilotprojekt för återvinning förlänger livet på arbetskläder

I Finland påbörjade Fristads ett återvinningsprojekt med kunden ISS, ett företag inom facility management som har verksamhet över hela landet. Genom pilotprojektet uppmuntras anställda på ISS att lämna in sina arbetskläder för återvinning i stället för att slänga dem, med målet att förlänga livet på fibrerna. Genom projektet samlar Fristads in data om hur benägna de anställda är att återvinna sina arbetskläder, hur mycket textilavfall som genereras och hur många av plaggen som är i tillräckligt gott skick för att kunna repareras och säljas. Resultaten är inte klara ännu eftersom pilotprojektet fortfarande pågår

FINLAND​​​​​​​​​​​​​​

Pilotprojekt för återvinning förlänger livet på arbetskläder

I Finland påbörjade Fristads ett återvinningsprojekt med kunden ISS, ett företag inom facility management som har verksamhet över hela landet. Genom pilotprojektet uppmuntras anställda på ISS att lämna in sina arbetskläder för återvinning i stället för att slänga dem, med målet att förlänga livet på fibrerna. Genom projektet samlar Fristads in data om hur benägna de anställda är att återvinna sina arbetskläder, hur mycket textilavfall som genereras och hur många av plaggen som är i tillräckligt gott skick för att kunna repareras och säljas. Resultaten är inte klara ännu eftersom pilotprojektet fortfarande pågår.

MER INNEHÅLL FÖR DIG:

Miljövarudeklaration

En miljövarudeklaration (EPD) är ett verktyg som hjälper kunder, inköpare och de som ansvarar för offentliga upphandlingar att fatta välgrundade beslut.

Läs mer >

Klimatkompensation

När vi lanserade vår Outdoor-kollektion ville vi att den skulle vara hållbar på riktigt. Vi lovade att kompensera för koldioxidutsläppen som orsakades av produktionen.

Läs mer >

Cirkulär produktcykel

We work on several projects together with selected customers aiming at giving worn-out workwear a new purpose and using the resources to their full potential.​​​​​​​

Läs mer >