Klimatkompensation

När vi lanserade vår Outdoor-kollektion ville vi att den skulle vara hållbar på riktigt. Förutom att vi valde material med ett mindre miljöavtryck, lovade vi att kompensera för koldioxidutsläppen som orsakats av produktionen av plaggen.

Klädproduktion orsakar 4 och 8 procent av alla utsläpp av växthusgaser i världen. Vi behöver göra vad vi kan för att minska den siffran. Vårt mål är att minska Fristads koldioxidutsläpp med 50 procent senast 2030 och för att lyckas med det arbetar vi på bred front för att minska våra utsläpp. Som ett komplement till alla aktiviteter vi gör i vår övriga verksamhet för att ställa om till en mer hållbar produktion har vi valt att klimatkompensera för de utsläpp som produktionen av Outdoor-kollektionen orsakat.

climate_compensation

Utveckling av förnyelsebar energi i Indien

Under 2021 gick cirka 100 000 kronor av intäkterna från försäljningen av Outdoor-kollektionen till att stötta ett projekt i södra Indien där avfall omvandlas till energi. Bidraget motsvarade 830 ton koldioxid-utsläpp.

I området där det är vanligt med hönsuppfödning och äggproduktion leder den traditionella öppna förvaringen av fåglarnas spillning till stora miljömässiga och hygieniska problem, och dessutom till utsläpp av skadliga metangaser. Genom projektet kan upp emot 120 000 ton spillning och andra organiska rester i stället konverteras till förnyelsebar el – varje år. Dessutom produceras upp emot 10 000 ton organisk gödsel varje år. Detta kan användas av lokala och regionala småbrukare för att implementera ett hållbart jordbruk.

Läs mer om Namakkal Waste to Energy Project här.

climate_compensation_mobile

Utveckling av förnyelsebar energi i Indien

Under 2021 gick cirka 100 000 kronor av intäkterna från försäljningen av Outdoor-kollektionen till att stötta ett projekt i södra Indien där avfall omvandlas till energi. Bidraget motsvarade 830 ton koldioxid-utsläpp.

I området där det är vanligt med hönsuppfödning och äggproduktion leder den traditionella öppna förvaringen av fåglarnas spillning till stora miljömässiga och hygieniska problem, och dessutom till utsläpp av skadliga metangaser. Genom projektet kan upp emot 120 000 ton spillning och andra organiska rester i stället konverteras till förnyelsebar el – varje år. Dessutom produceras upp emot 10 000 ton organisk gödsel varje år. Detta kan användas av lokala och regionala småbrukare för att implementera ett hållbart jordbruk.

Läs mer om Namakkal Waste to Energy Project här.

Soldrivna varmvattenberedare i Indien

Under 2020, stoppade Fristads 339 ton koldioxid från att släppas ut i atmosfären genom att bidra med cirka 50 000 kronor till ett program som finansierar soldrivna varmvattenberedare till indiska familjer.

Indien är ett land som i stor utsträckning är beroende av el från fossila bränslen, trots att det är rikt på solresurser. Så många som 90 procent av alla stadsbor i västra Indien använder elektricitet för att värma vatten, vilket inte bara orsakar stora utsläpp av koldioxid men också bidrar till frekventa strömavbrott.

Indien har ungefär 300 soliga dagar om året men medvetenheten om solenergi i landet är lågt och många människor litar inte på icke-elektriska lösningar.

Soldrivna varmvattenberedare i Indien

Under 2020, stoppade Fristads 339 ton koldioxid från att släppas ut i atmosfären genom att bidra med cirka 50 000 kronor till ett program som finansierar soldrivna varmvattenberedare till indiska familjer.

Indien är ett land som i stor utsträckning är beroende av el från fossila bränslen, trots att det är rikt på solresurser. Så många som 90 procent av alla stadsbor i västra Indien använder elektricitet för att värma vatten, vilket inte bara orsakar stora utsläpp av koldioxid men också bidrar till frekventa strömavbrott.

Indien har ungefär 300 soliga dagar om året men medvetenheten om solenergi i landet är lågt och många människor litar inte på icke-elektriska lösningar.

Så här räknar vi ut vår klimatpåverkan:

Sedan 2018 räknar vi ut vårt klimatavtryck i enlighet med Greenhouse Gas Protocol, Scope 1 och 2. Scope 1 och 2 innefattar bland annat vår energiförbrukning och uppvärmning av kontor samt utsläpp från företagsbilar. I slutet av 2021 rapporterade vi även in Scope 3. I Scope 3 ingår utsläpp utanför våra egna väggar, i vår värdekedja – från materialen som vi köper och energin som våra leverantörer använder, till transporter och bortskaffande av produkterna när de är uttjänta. För att få så tillförlitliga och korrekta siffror som möjligt görs Fristads klimatberäkningar alltid med en tredjepartsexpert som granskare. Läs mer om vårt arbete för att minska vår klimatpåverkan i vår Hållbarhetsrapport.

mer innehål för dig:

Våra initiativ

För att minska den miljöpåverkan som vår verksamhet ger upphov till har vi gjort flera insatser för att stödja en hållbar utveckling

Läs mer >  

Hållbara produkter

Att konkurrera med kvalitet i stället för pris har varit en viktig princip för Fristads från starten. För oss är tillverkningen av kvalitetsplagg grunden i hållbarhetsarbetet.​​​​​​​

Läs mer >

Outdoor

Nu har vi samlat all vår kunskap i en helt ny kollektion som suddar ut gränserna mellan jobb och fritid – upptäck Fristads Outdoor.

Läs mer >